maandag 25 september 2017

Over loondoorbetaling, experiment ziektewet en eerder stoppen met werken bij de zware beroepen

Newsdesk - De Werkplaats - verlaat weekend bulletin - drie belangrijke signalen op radar 1. over loondoorbetaling - MKB bekent kleur 2. experiment met ziektewet - de paradox: is beter, maar levert ook weer weinig op 3. over zware beroepen en eerder stoppen

Bericht Newsdesk De Werkplaats - verlate weekend bulletin - ma 25 sept 2017

1. Interview met van Straalen MKB in De Financiele Telegraaf - afgelopen zaterdag -
MKB bekent kleur

Super MKB-er Michael van Straalen had interessant interview met Martin Visser (vroeger FD) van de Telegraaf
het plaatje begint zich langzaam in te kleuren
kaarten komen van de borst

Loondoorbetaling moet volgens MKB
a. korter - naar 3 maand
b. goedkoper - lagere premies
c. aanpassing van ontslagrecht - naar 1 jaar

Implicaties ervan zijn verstrekkend
met name de laatste ! 

Geen wonder dat de bonden  het niet zagen zitten

Maar plaatjes kleuren zich nu wel in
Kernvraag is nu: welke variant moet CPB door rekenen van de nieuwe regeringsploeg ? wordt het de CDA variant ?2. Sociaal medische begeleiding in ziektewet - UWV of zelf doen -
Zelf doen levert paradox op

Aantal mensen ( de kort zieken) gaan wel eerder aan het werk, maar Wia ( langdurig zieken) daalt niet

Trouw kwam afgelopen zaterdag met intrigerende beschrijving van ziektewet experiment
APE bracht rapport uit - ter zijde: APE is recent overgenomen door andere partij- onderzoeksgroep

Resultaat: een paradox
er gaan meer mensen sneller aan het werk, maar er komen niet minder in de wia terecht

Asscher vindt dan ook niet dat dit experiment moet worden voortgezet.
Huh ?
slim of niet slim ?


de kamerbrief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/09/21/kamerbrief-eindrapport-monitoring-en-evaluatie-pilots-ziektewet

het rapport APE
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2017/09/21/eindrapport-monitoring-en-evaluatie-pilots-ziektewet3. Eerder stoppen met werken bij zware beroepen 
lijkt er voorlopig niet in te zitten

het debat struikelt verder
Klijnsma heeft de zaak voorlopig on hold gezet

met stelling/standpunt: 
de oplossing moet niet gezocht worden in de definitie

de definitie van zware beroepen levert geen ei van Columbus op - aldus Klijnsma
het is nu weer aan de sociale partners om met slimme oplossing te komen

die zagen we niet aankomen, zeg
briljant in haar eenvoud na zo'n lang debat

zie oa
kamerbrief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/09/19/beantwoording-kamervragen-over-eerder-stoppen-met-werken-voor-zware-beroepen