dinsdag 28 oktober 2014

NIEUWE BEROEPSORGANISATIE VOOR DE ONDERNEMENDE BEDRIJFSARTS - DAT KAN ANDERS


Persbericht

Rotterdam, dinsdag 28 oktober 2014

 

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen: Dat Kan Anders

Van vakprofessional naar business partner.

 

Nieuwe beroepsorganisatie van bedrijfsartsen timmert aan de weg.

Ongeveer drie week geleden - op donderdag 9 oktober om precies te zijn- is Dat Kan Anders (DKA) een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht. Een platform voor de ondernemende en organisatie gerichte bedrijfsarts.

Directe aanleiding: voortslepende discussie over toekomst bedrijfsgezondheidszorg

Directe aanleiding tot oprichting van Dat Kan Anders (DKA) - een voortzetting van het Platform Terug naar de Bedoeling - is de voortslepende discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Met als voorlopige tussenstop het recent uitgebrachte SER advies Betere zorg voor werkenden.  In dit verdeelde advies schets de Raad een niet realistisch, en vooral onwerkbaar driedelingmodel. Het blijkt een niet rijp advies. Een gemiste kans.


Krachtig tegengeluid noodzakelijk


Toch lijkt het SER advies vooralsnog leidend te blijven in de discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg én de bedrijfsarts. Dit vraagt om een krachtig tegengeluid, juist vanuit de beroepsgroep van bedrijfsartsen. Want: dat kan anders. Dat kan veel beter.

                                         

De brede context: nieuwe vraagstukken vragen om andere slimme antwoorden

De maatschappelijke context, waarin de bedrijfsarts werkzaam is, verandert in sneltrein tempo en vereist grotere wendbaarheid. Te denken valt aan vraagstukken als:

·         duurzame inzetbaarheid en participatie in crises tijd,

·         gezondheidsmanagement en sociaal medische begeleiding bij langer doorwerken,

·         en sterk veranderende arbeidsverhoudingen door toenemende flexibilisering

·         verandering van organisatie(vorm) en werk(inhoud)

Het huidige stelsel van sociale zekerheid (en zorg) schuurt en kraakt aan alle kanten. Signalen daarvan zijn dagelijks in de kranten te lezen. Oude oplossingen blijken niet meer afdoend te werken. Deze nieuwe vraagstukken vragen om andere, slimmere antwoorden.

                           

Nieuw te ontwikkelen vakgebied, beroepsprofiel en beroepsorganisatie

 

Ook de bedrijfsartsen staan op een tweesprong: het is vernieuwen of verzanden. Dat Kan Anders kiest voor de verandering én innovatie. Voor de ontwikkeling van een nieuw vakgebied en nieuw beroepsprofiel: de ondernemende bedrijfsarts. Van de bedrijfsarts als vakprofessional naar business partner.

En: met een eigen beroepsorganisatie. Geen 'klassieke' vereniging met leden, maar een platform met participanten/deelnemers. Ondernemend, organisatiegericht en out of the box. Oude structuren voldoen niet meer. Ook beroepsorganisaties moeten wendbaar blijven.

                  
Heldere vertrekpunten

De vertrekpunten van Dat Kan Anders (DKA) zijn helder: arbodienstverlening is zakelijke dienstverlening in het private domein op business-to business basis. Met een heldere en werkbare rolverdeling tussen werkgever, werknemer en overheid. De bedrijfsarts heeft daarbij de rol van adviseur, een raadgever die 'deskundige bijstand verleent'.

Het huidige stelsel heeft juist veel goeds voortgebracht. De rapportcijfers zijn ruim voldoende en er is geen reden tot stelselwijziging- zoals bijvoorbeeld de SER adviseert in haar recente (verdeelde) advies Betere zorg voor werkenden.
                                                            
Koers houden

Het is nu nodig om koers te houden. De klant (organisatie/bedrijf) is de zon waar alles om draait, niet de dienstverleners/bedrijfsarts. Behoud daarom de keuzevrijheid voor de klant en perfectioneer de zogenaamde Maatwerkconstructie ( ook wel bekend als het Eigen Regie Model).  

Op maat gesneden dienstverlening verstaat zich niet met gedwongen winkelnering constructies (en/of algemeen verbindende verklaringen).

Arbodienstverlening speelt zich af in het domein sociale zekerheid en niet zorg. Het voorstellen van arbodienstverlening cq bedrijfsgezondheidszorg als 'zorg' geeft een onjuiste en verwarrende voorstelling van zaken. Bovendien is het onwenselijk- bekeken vanuit de betaalbaarheid van de zorg.

                        

Derde weg met stevige ondergrond: new school

Bedrijfsartsen kunnen vanaf nu gericht kiezen voor verdere ontwikkeling, profilering en professionalisering. Er ontwikkelt zich een driestromen land. Want naast de twee 'klassieke' beroepsverenigingen, de NVAB en NVKA,  is er dus nu de derde weg: Dat Kan Anders met een stevige theoretische en praktijkgerichte ondergrond.

 
Werk in uitvoering en in ontwikkeling ...

Aan ambitie geen gebrek. Dat Kan Anders is al aan de slag. Met eigen expertise bureau De Werkplaats. Een website, twee wekelijkse nieuwsbrief en verdiepende E magazine met als werktitel Over Werk zijn in de maak.

Voor verdere theoretische onderbouwing van het beroepsprofiel (zie plaatje in bijlage) zijn vijf basis modules - workshops ontworpen en liggen klaar op de plank:

1.      De ondernemende bedrijfsarts - De basics

2.      Strategisch ondernemen voor de bedrijfsarts - De business

3.      Op karwei bij de klant, en nu ?  Welke instrumenten gebruik je wanneer ?

4.      Adviseren en coachen is te leren - De basis principes - tips, tools en trucs

5.      Duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement in de praktijk - van A naar Beter

 


DKA gaat gewoon aan de slag. Voor contact en meer informatie

Voor contact en toelichting op dit initiatief én voor praktisch informatie over deelneming en participatie aan DKA kan contact opgenomen worden met

Dolf Algra, namens Dat Kan Anders

a5.algra.advies@euronet.nl of bekijk blogsite: http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/ 

 
 

maandag 13 oktober 2014

Ook de sociale zekerheid moet toekomstbestendiger worden - een plan van werkgeversvereniging AWVN - en... erg goed getimed

Grote veranderingen zetten door. Zo ook in de sociale zekerheid. Het huidige systeem lijkt niet meer toekomstbestendig. Met name de verhoudingen tussen 'vast', 'flex' en 'zzp' vragen om aandacht.

Het huidige systeem is vrijwel totaal ingericht op 'vast'. Op grotere schaal worden nu reparaties doorgevoerd ten behoeve van de flex. Niet altijd slim en doordacht. men denke daarbij aan de wet Bezava (nieuwe ziektewet voor flex werkers).

Velen weten zich geen enkele raad met het exploderende deel zzp-ers. Velen stappen bewust uit het systeem en nemen de bijbehorende risico's. Tja: dat kan zomaar niet, dat ondermijnd het systeem ! Wat nu te doen ?

Werkgeversvereniging AWVN komt nu met nieuw plan: nieuw sociaal stelsel nodig. Maar zijn het de juiste ingrediënten en heeft de goede smaak ? Beoordeel zelf en lees het stuk.

Onderstaand het persbericht van de AWVN- gevolgd door de bijpassende links naar de achtergrond studie van het SEO.PERSBERICHT:

Werkgevers: 'Nieuw sociaal stelsel nodig'

13-10-2014

Den Haag, 13 oktober 2014 –“Het stelsel van sociale zekerheid moet grondig worden gerenoveerd zodat alle werkenden hierop een beroep kunnen doen, ongeacht de vorm van hun werkcontract.”


​Dat stelt Harry van de Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN, vandaag tijdens het AWVN-jaarcongres in Den Haag.

Volgens Van de Kraats past het huidige stelsel niet meer bij deze tijd. “Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.”

Premier Mark Rutte ontvangt vandaag tijdens het congres uit handen van Van de Kraats een manifest met de titel ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’. Dat manifest is een uitvloeisel van klankbord-bijeenkomsten van een door AWVN uitgenodigd gezelschap van werkgevers, vakbondsleiders en wetenschappers.

Volgens AWVN leidt onzekerheid over de eigen werksituatie en financiële risico’s bij veel flexwerkers en zelfstandigen tot minder consumptieve bestedingen en minder investeringen in (bij)scholing. Bij mensen met een vaste baan werkt het huidige stelsel juist behoudzucht in de hand.
De werkgeversvereniging roept werkgevers, werknemers en de politiek daarom op om snel met elkaar in discussie te gaan om te komen tot een nieuw, breed gedragen sociaal beleid met optimale flexibiliteit voor bedrijven en een vitale arbeidsmarkt met basiszekerheden voor alle werkenden in Nederland. Uitgangspunt voor AWVN is een verplichte basisregeling met een gelijke bescherming voor werkenden, op basis van risicosolidariteit. In die regeling zijn opgenomen werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleiding.

Het pleidooi voor vernieuwing van de socialezekerheidsregelingen is slechts één element in een breder pakket van voorstellen. Andere elementen zijn het terughalen van uitvoerend werk naar Nederland en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsbevolking.

De voorstellen in het AWVN-pakket zijn doorgelicht door SEO Economisch Onderzoek. De conclusie van die toetsing is dat het pakket oplossingen kan bieden voor de gesignaleerde problemen. De financiële haalbaarheid van de basisregeling hangt af van de nadere invulling van de regelingen en de mate van verplichte risicosolidariteit in een nieuw stelsel.
AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland en is nauw verbonden aan ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De werkgeversvereniging adviseert werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de HR-strategie, onder meer op het vlak van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en arbeidsrecht.

Einde bericht

Het rapport ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’ is te vinden op http://www.awvn.nl/actueel/jaarcongres-2014 en daar te downloaden als pdf. Tevens is daar het rapport van SEO Economisch Onderzoek te vinden.


de links:
http://www.awvn.nl/actueel/jaarcongres-2014

het manifest:
http://www.awvn.nl/actueel-site/Documents/PUBLICATIES-2014-JAARCONGRES-MANIFEST.pdf

het plan
http://www.awvn.nl/actueel-site/Documents/PUBLICATIES-2014-TOEKOMST-VAN-WERK-LOWRES.pdf


onderliggend seo onderzoek: nieuw ontwerp sociale zekerheid
http://www.awvn.nl/actueel-site/Documents/LK%20%20Z216%20Rapportage%209%20oktober.pdf


veel leesplezier
Newsdesk De Werkplaats

donderdag 9 oktober 2014

WIE ZIJN DE BESTE CONSULTANTS ? HET JAARLIJKSE IN COMPANY ONDERZOEK ZET BUREAU'S OP EEN RIJTJE

Beste consultancybureaus van Nederland

6 oktober 2014 Consultancy.nl
BDO Consultants, Twynstra Gudde en Deloitte Consulting zijn volgens zakelijke beslissers de beste organisatieadviesbureaus van Nederland. Dat blijkt uit de 2014 editie van de ‘Incompany 100’ ranking. De top 5 wordt gecompleteerd door Schouten & Nelissen, Berenschot en GITP.

Jaarlijks meet zakenblad Incompany de klanttevredenheid over zakelijke dienstverleners in negen verschillende branchecategorieën, waaronder de gebieden Management & Organisatie, IT, HR en Corporate Finance. Dit jaar hebben meer dan 3.000 managers die in de afgelopen twee verantwoordelijk of betrokken zijn geweest bij de inhuur van een externe adviseurs deelgenomen aan het onderzoek. Adviesbureaus werden beoordeeld op zestien aspecten, onderverdeeld in vier dimensies: ‘knowhow’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’. Alleen bedrijven met >15 waarnemingen zijn meegenomen in de ranking.

Incompany - Top10

De Incompany 100 lijst wordt aangevoerd door de consultancytak van BDO – BDO Consultants – dat drie plekken wist te stijgen ten opzichte van afgelopen jaar. Twynstra Gudde staat op #2, een positie die het ook in 2009 wist te bemachtigen, gevolgd door Deloitte Consulting en trainingsbureau Schouten & Nelissen. Op de gedeelde vijfde plek staan adviesbureau Berenschot en GITP, de koploper van 2013.

Grootste stijgers in de lijst zijn PA Consulting Group (nieuwe binnenkomer), The Boston Consulting Group (+11 posities), Capgemini Consulting (+10 plekken), BMC (+3 posities) en A.T. Kearney (nieuwe binnenkomer). &samhoud, PNO Consultants, Dutch en Hay Group zijn buiten de 2014 lijst gevallen, dit heeft te maken met het feit dat ze door onvoldoende respondenten (<15) zijn beoordeeld.

Incompany 2014 - 11 t/m 20

Een overzicht van de Incompany 100 ranking (2014 – 2008), categorie Management & Organisatie:

Organisatieadviesbureau 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
BDO 1 4 10 22 18 16 21
Twynstra Gudde 2 6 3 12 11 2 10
Deloitte 3 2 4 8 6 4 13
Schouten & Nelissen 4 3 1 2 4 11 6
Berenschot 5 5 14 18 16 19 17
GITP 6 1 5 6 1 3 1
EY 7 8 8 3 2 10 9
PA Consulting Group 8 - 26 5 - - -
The Boston Consulting Group 9 21 - - 3 5 -
Capgemini Consulting 10 20 16 17 12 6 11
McKinsey & Company 11 17 11 16 19 7 7
IBM 12 14 2 4 - 1 8
Accenture 13 10 25 21 22 22 23
Atos Consulting 14 15 22 15 17 13 14
KPMG 15 9 9 7 5 8 12
PwC 16 12 17 13 8 9 4
BoerCroon 17 18 12 20 21 12 20
BMC 18 22 21 11 9 14 18
A.T. Kearney 19 - 27 - 23 24 -
KplusV Organisatieadvies 20 19 - 23 - - 22
&samhoud - 7 6 - - - 3
PNO Consultants - 11 20 10 20 21 2
Dutch - 13 23 - 13 - -
Hay Group - 16 13 - 14 18 5
CGI - - 7 14 15 15 15
BearingPoint - - 15 - - - -
Pentascope - - 18 9 10 20 19
Mercuri Urval - - 19 19 17 17 24
Booz & Company - - 24 1 - - -
Quint Wellington Redwood - - - - - 23 -
VODW - - - - - - 16Zie de pagina Rankings & Awards voor een overzicht van de belangrijkste rankings in de adviesbranche.

woensdag 8 oktober 2014

Ik maak zin door te werken

 
Zin moet je maken

Dit interview met René Gude is al weer bijna een jaar oud, maar nog altijd erg goed - uit de Trouw

Door: Peter Henk Steenhuis − 18/11/13, 20:00
Interview 'Ik maak zin door te werken," zegt René Gude, Denker des Vaderlands en een van de sprekers op het evenement 'Zin in werk' op 23 november in Utrecht. "Het beste bewijs daarvoor is dat als ik 's ochtends geen zin heb om te werken, maar er mij met grote tegenzin toch toe aanzet, ik 's avonds vaak wel tevreden ben over mezelf.

Ik prijs me dan ook gelukkig, dat ik geen vorm van tumor heb die mij het werken onmogelijk maakt. Mijn botkanker kostte mij een been, maar dat betekent niet dat ik als hoofdwerker geen standpunten meer zou kunnen innemen. Ik heb vanwege mijn ziekte tal van operaties ondergaan, maar terwijl ik in het ziekenhuis lag bij te komen van de operaties was ik alweer aan het bellen."
Dat is nogal activistisch: zin door werk. En eenzijdig.
"Andere perspectieven zijn zeer wel mogelijk, maar ik beperk me tot deze opvatting. Ik zie de zin van het leven als een bijproduct van ieders activiteiten. Ik neem 'zingeving' volkomen letterlijk. Er is niet een voorgegeven zin van dit alles. Mensen maken - met wisselend succes - zin, betekenis en doel in de wereld. Om met Gummbah te spreken: als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin."
Hoe doe je dat, zingeven of zinmaken?
"We maken 'zin' in maar vier verschillende sferen. De eerste is de privésfeer met vrienden, familie en het gezin, waar belangeloosheid centraal staat. Dan de werksfeer, waarin via een contract de prestaties en beloning zakelijk geregeld zijn. De derde is de maatschappelijke sfeer, waar je vrijwillig projecten kunt starten met mensen en voor mensen die je helemaal niet kent. En ten slotte is er nog de politieke sfeer, waarin je zo actief kunt worden als je zelf wilt.

Het kost soms moeite die sferen scherp van elkaar te onderscheiden, want in Nederland beweegt iedere burger zich vrijelijk van de ene naar de andere. Voor lezers van deze krant is het volstrekt helder dat de burger een profane viereenheid is: een werkend privépersoon met maatschappelijke verantwoordelijkheid en politiek besef. Als je erin slaagt zin te houden in deze vier 'lagere sferen' ben je een heel eind denk ik."
Moeten we deze 'lagere sferen' nu van elkaar gescheiden houden?
"Nee, dat kan niet en het hoeft niet, maar het is nuttig om ze te onderscheiden. Daar kun je een hoop standaard misverstanden mee voorkomen. In iedere sfeer gelden andere regels en als je die door elkaar laat lopen, ontstaan er voorspelbare fricties.

Je kunt heel goed trouwen met een collega, maar het verandert de situatie thuis en op het werk wel. Politici mogen mensen best oproepen te participeren in ouderenzorg, maar het blijft gek, want vrijwilligerswerk kunnen ze uiteindelijk niet afdwingen met wettelijke middelen. Vrijwilligers in een zakelijke werksfeer voelen zich een vreemde eend in de bijt, en hun 'werkgevers' kunnen niet met de vuist op tafel slaan. Hoe alledaags is het niet dat iemand het werk zo belangrijk laat worden, dat huisgenoten en vrienden erbij inschieten? Of dat iemand zo politiek wordt dat hij of zij voor anderen op verjaarspartijtjes niet meer te pruimen is. Een dergelijke eenzijdigheid kan wel even, in een bepaalde levensfase kun je haast niet anders, maar op den duur zullen er zingevingsproblemen ontstaan.

Achter de vraag 'Is dit alles?' gaan altijd verwaarloosde levensgebieden schuil. Als je al je zinnen hebt gezet op je werk, dan kun je maar beter niet met pensioen gaan of nog erger: overcompleet raken."

·          

Achter de vraag 'Is dit alles?' schuilt altijd verwaarloosd levensgebied"

Moet dat allemaal en/en zijn?
"Nou ... en/of kan ook. Het is de flow die ontstaat als al je vermogens - je lustgevoelens, je zintuigen, je verstand en je wil - geactiveerd worden. Liefst in ondernemingen met anderen, want alleen is maar alleen. Het zijn de grote drie, het Schone (zintuigen), het Ware (verstand) en het Goede (de wil), maar ik zou er het Lustvolle toch graag uitdrukkelijk aan toevoegen. Het 'lekkere', zo je wilt."
En hoe gaat dat dan op het werk? Met dat Lustvolle moet je toch een beetje uitkijken, lijkt me?
"Ja, zo vrij als je in de privésfeer bent, kun je op je werk niet worden. Familieleden frutten aan elkaar, zoenen elkaar, eten met elkaar, je loopt in je nakie naar de douche. Het gezin is een zinnelijke bende. Op je werk zijn dat al gauw ongewenste intimiteiten."
Collega's kunnen elkaar ook zoenen, met elkaar uit eten gaan.
"Zinnelijkheid op het werk blijft riskant, je kunt er je lusten minder uitbundig uitleven dan thuis, maar als je het helemaal niet toelaat wordt het ook onaangenaam. "
En het Schone, de esthetiek? Pleit u voor meer kunst op het werk? Rutger Kopland zei eens dat wanneer zo'n zintuiglijke esthetische ervaring zich van je meester maakt, je het gevoel krijgt: 'Zo is het', als een sleutel die in een slot valt.
"Dat vind ik prachtig, wat je ziet, hoort, ruikt, is belangrijk voor ons gevoel van betekenisgeving, zingeving. Dergelijke ervaringen gun je iedereen op z'n werk.

Het is ook niet ongebruikelijk dat werkgevers daar aandacht aan besteden. Een mooi voorbeeld vind ik het Rockefeller Center in New York. Een gebouw voor werkende mensen, onvoorstelbaar mooi gemaakt met afbeeldingen en sculpturen van werkende mensen. Zo'n heerlijk gebouw dat ik er met liefde iedere dag de post zou rondbrengen.

Maar je ziet het belang van de esthetiek ook aan de Nederlandse industrieterreinen. Je kunt over veel zeuren, maar die zijn in dertig jaar van 'onbeschrijfelijk treurig' in 'zeer fraai' veranderd.

Daar hebben we blijkbaar heel veel voor over."
En de waarheid, de verstandelijke betekenisgeving?
"Niemand houdt van dom werk, behalve soms even voor de afwisseling. Zelfs bij het eenvoudigste werk is het prettig om de betekenis ervan te begrijpen. Dat maakt het mogelijk om jezelf in een werkoverleg te laten horen en een veelzeggend antwoord te geven op de eeuwige vraag: 'Wat doe jij?'

Daar een adequaat antwoord op kunnen geven is belangrijk. Niet te veel overdrijven, maar je betekenis vooral ook niet onderwaarderen.

Het is iets om te oefenen en als het je echt niet lukt om de betekenis van je werk tot uitdrukking te brengen, dan is dat meestal een teken dat je zonder het te weten al op zoek bent naar een ander baantje."

·          

Kun je niet zeggen wat de zin van je werk is? Dan moet je op zoek naar een andere baan"

Ten slotte het Goede ...
"Ja, dat is een extra dimensie. Je kunt precies begrijpen wat je doet en de betekenis van je werk aangeven, maar het volstrekt oneens zijn met de doelstellingen van je onderneming. Als je daaraan gewend raakt als medewerker, dan zou er eigenlijk iets moeten gaan wringen op zingevingsgebied.

De socioloog Karl Mannheim noemde dat 'functioneel rationaliseren': steengoed zijn in het bereiken van doelen waar je zelf nooit over nagedacht hebt. Hij pleitte voor 'substantiële rationalisering': steengoed zijn in het bereiken van doelen waar je wel over nagedacht hebt en volledig achter staat."
In tijden van crisis is het stellen van dergelijke eisen misschien een te grote luxe.
"Toch blijft het iets om naar te streven. Soms kunnen medewerkers voldoende invloed ontwikkelen op de doelstellingen van hun werkgever.

Medewerkers van Nutricia hebben zich verzet tegen genetisch gemodificeerde groente in babyvoeding, omdat ze het dan niet meer aan hun eigen kinderen wilden geven.

Werk is een interessant terrein om aan zinvolle doelen te werken. Als een werkgever daar geen aandacht voor heeft, dan is hij volgens Marx een nare kapitalist die de arbeider vervreemdt van zijn eindproduct."
We hebben nu vier vormen van zingeving, het Schone, het Ware, het Goede en het Lustvolle. Wat moeten we daarmee?
"Ze uit je hoofd leren en als de donder zorgen dat ze allemaal in je werk tot hun recht komen. Het mag een paar jaar kosten, het mag je hele leven duren, maar je weet wat je te doen staat.

Het is allemaal gebaseerd op de vermogens die je hebt. Je hebt niks anders om een eigen zinvolle werkelijkheid mee vorm te geven. Iedereen heeft begeerten, doet waarnemingen, vormt begrippen en heeft doelstellingen."
Goed, de vermogens zijn helder, maar in het gebruik ervan kan een hoop misgaan.
"Ja. In de eerste plaats omdat wij zelf onze lusten niet goed beheersen, niet uit onze doppen kijken, er maar wat op los kletsen en niet steeds van goede wil zijn. Dat vergt al wat oefening, bijvoorbeeld op het sportveld, in het museum, aan de academie en in een of andere tempel.

En in de tweede plaats hebben collega's en klanten ook zo hun begeertes, eigen ervaringen, eigen wijsheid en doelstellingen. Dat moet wel met grote regelmaat botsen."
Een hopeloze situatie.
"Dat denk ik niet. De effecten van onze activiteiten zijn veelvormig, verrassend en zelden goed te voorspellen. Maar de grondmotieven delen we.

Wij mensen lijken zo op elkaar doordat we geboren worden met min of meer dezelfde vermogens. We worden zelf iemand door het gebruik dat we van deze vermogens maken, de manier waarop we ermee aan het werk gaan. Aanleg en talenten zijn min of meer algemeen, het gebruik ervan volstrekt individueel.

In dat individuele zit het werk dat jíj gaat doen, het gezin dat jíj gaat stichten, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die jíj op je neemt, en de politieke interesse die jíj aan de dag weet te leggen.

Samenwerking is alleen mogelijk als je in anderen kunt herkennen wat die persoon vermag, als je dezelfde vertrekpunten hebt. Samenwerking is pas interessant als alle betrokkenen iets anders met hun vermogens doen."
Klinkt bedrieglijk eenvoudig.
"Ik zeg: het is ongelofelijk moeilijk om een zinvol leven vorm te geven, maar het is niet oneindig gecompliceerd. Als je werk prettig aanvoelt, alles er aardig uitziet, je begrijpt waar het over gaat en je de doelstelling onderschrijft, dan ben je een heel eind. Daarvoor hoef je alleen maar je vermogens te ontwikkelen.

Verder moet je er nog even voor zorgen dat, buiten de werksfeer, je privéleven lekker loopt, je je maatschappelijke verantwoordelijkheid niet verwaarloost en je politieke interesse niet verslapt. Daarvoor hoef je alleen maar de verschillende sferen waarin je rondloopt te kunnen onderscheiden, dus dat is niet zo ingewikkeld. Als je nou ten slotte de mensen om je heen, je klega's, je familie en de rest van de mensheid niet in de weg zit om hetzelfde te bereiken, dan kan de zin van het leven je niet meer ontgaan."

Beste werkgever 2014 - Buurtzorg - al weer ?!?

Gisteren, dinsdag 7 oktober werden, voor de veertiende keer alweer, de prijzen voor de beste werkgevers in Nederland uitgereikt. Een uitgebreid onderzoek onder groot aantal werkgevers.

Echt representatief is het niet te noemen, maar het geeft wel erg fraaie inkijkjes waarom bepaalde bedrijven goed scoren bij de eigen werknemers. Altijd interessant dus.

En de winnaars zijn !?!!

Top 3 beste werkgever  <1000 medewerkers

1. ZLM Verzekeringen - score 8.1
2. Rijk Zwaan - score 8.0
3. De nieuwe Marke - score 7.8

Top 3 beste werkgevers > 1000 medewerkers

1. Stichting Buurtzorg - score 8.7
2. JP van den Bent Stichting - score 8.1
3. Vanderlande - score 8.1

Top 3 beste werkgevers > 10.000 werknemers

1. KLM Royal Dutch Airlines - score 7.7
2. Scania Productions Zwolle - score 7.5
3. Shell Nederland - score 7.5


 De volgende zeven kenmerken blijken het geheim van goed werkgeverschap

1. aansprekende richting van de organisatie
2. inspirerende directie
3. weg met onnodige regels en procedures
4. terugdringen van onnodig management
5. waarderen van specialisten
6. toepassen van sociale innovatie
7. delen van informatie

Kijk dat 's interessant; 1 en 2 lijken vanzelfsprekend, want wie wil dat niet ?
3 en 4 zijn opvallend, want negatief van aard. 5 past in de trend van herwaarwaardering van de vakman/vrouw; 6 en 7 geven aan waar vernieuwing toe kan leiden.

Grappig - beter gezegd onthutsend-  weetje uit dit onderzoek: 35% van de medewerkers blijkt geen idee te hebben wat de doelen van de organisatie zijn ! Dat geeft te denken !De grote winnaar van dit jaar is Stichting Buurtzorg met score van 8.7 !

Opgericht in 2007 door wijkverpleegkundige Jos de Blok. Buurtzorg doet het anders dan traditionele thuiszorg organisaties: Buurtzorg werkt met zelfsturende teams, zonder poeha en geen managementlagen.

Een onmogelijk idee werd de Blok altijd voorgehouden. Maar het blijkt wel te werken ! Buurtzorg heeft nu in haar constructie - want zo kun je het wel noemen - 8000 mede werkers, jaaromzet: 270 miljoen, gemiddelde leeftijd: 47 jaar en een man/vrouw ratio van 3/97%

Het idee blijkt aan te slaan en de Blok heeft met zijn Buurtzorg al menig management prijs behaalt. Het tart keer op keer het dominante MBA management denken: de kerstboom gedachte. Kleine club beslissers in de piek, de denkers (management) eronder en daaronder weer de grote brede beneden laag van uitvoerende medewerkers.

Buurtzorg bewijst dagelijks dat het anders kan. Dat het schijnbaar - volgens de management boeken ten minste - onmogelijke wel mogelijk is/blijkt. Erg interessant. ook voor bedrijfsartsen. Lees er meer over in Buurtzorg de menselijkheid boven bureaucratie


Buurtzorg gaat nu ook internationaal aan de bak. Bekijk deze interessante video eens. Over een experiment in Minnesota USA.

Meer informatie over Buurtzorg ?  Bekijk hun site

 Bekijk achtergronden en meer nieuws op de site Beste Werkgevers


Factsheet beste werkgever 2014
http://www.zorgvisie.nl/PageFiles/86547/001_1412670272339.pdf