donderdag 22 november 2012

TOP 500 bedrijven van Nederland - samengesteld door Elsevier

 

Ook interessant voor de bedrijfsarts:

Elsevier presenteert: top 500 bedrijven van Nederland - aankondiging  

Bron: Elsevier - woensdag 21 november 2012 08:17 door Ron Kosterman


Welke ondernemingen die in Nederland actief zijn zijn de grootste ?

De hele ranglijst staat deze week in Elsevier.

Voor het eerst stelde weekblad Elsevier deze Top 500 samen. De ranglijst – die tot stand kwam met medewerking van informatieleverancier Bureau van Dijk – is gebaseerd op de omzet van bedrijven over 2011 of, indien die omzet nog niet bekend was, de omzet over 2010.

Het zakenblad FEM Business publiceerde tot 2007 jaarlijks de Top 500 Nederlandse bedrijven. Elsevier zal vanaf nu jaarlijks de lijst samenstellen.

Gevarieerd
De Elsevier Top 500 wordt vanzelfsprekend aangevoerd door olie- en gasconcern Shell met een omzet van ruim 374 miljard euro. Laatste op de lijst is het nutsbedrijf Brabant Water met een omzet van 217 miljoen.

Daartussen houdt zich een zeer gevarieerd gezelschap van ondernemingen op. Grote productiebedrijven als Unilever, Heineken en AkzoNobel staan op de lijst, maar ook aannemers, accountants, auto-importeurs, kaasmakers, reisbureaus, scheepswerven, supermarkten en webwinkels. Het zijn ondernemingen die al snel enkele honderden miljoenen euro's omzetten, soms zelfs miljarden.

Familiebedrijven
Niet verwonderlijk gezien de Nederlandse handelstraditie is het forse aantal handelsbedrijven in de Top 500. Nummer 2 op de lijst is Vitol, een grondstoffenhandelaar met een omzet van 154 miljard euro. Branchegenoot Argos North Sea Group (12,5 miljard) staat op 26, direct gevolgd door graanhandelaar Nidera (12 miljard).

De lijst toont verder het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie aan. Er staan er vele tientallen op. Enkele hooggeklasseerde ondernemingen zijn SHV (van de familie Fentener van Vlissingen), Pon Holdings (familie Pon) en Jumbo (familie Van Eerd).

Opvallend
Elsevier vergeleek de laatst bekende omzet met die over 2007, het jaar voordat de kredietcrisis losbarstte. Zetten de vijfhonderd bedrijven op de lijst in 2011 (of 2010) in totaal 1.850 miljard euro om, in 2007 waren dezelfde bedrijven goed voor circa 1.500 miljard.

Die stijging valt op, in de het licht van de economische neergang. De winstgevendheid van de bedrijven nam wel af – van 126 miljard euro naar 75 miljard.

vrijdag 16 november 2012

Zij wel, nu U nog ? Bent U al fit genoeg ?

Fysiek of mentaal ? ying - yang ?

Opvallend berichtje uit de consultancy branche. Fitheid als power punter. Fysiek blijken de consultants erg fit te zijn, want (blijkbaar) lekker afgetraind. Mentale fitheid blijkt aandachtspunt te zijn. Tja, merkwaardig dat me dat nou niets verbaast ?
Lees dus het onderstaande bericht erover:

WellVit fitheidstest: Kirkman consultants zijn topfit

Date: 16-11-2012
Source: Consultancy.nl
Consultants van adviesbureau Kirkman Company zijn topfit. Althans dat blijkt uit fitheidstests van WellVit, een bedrijf dat bedrijven adviseert op het gebied van gezondheid. Zo is de ‘metabolische’ leeftijd van de medewerkers van het consultancykantoor gemiddeld 21,7 jaar, terwijl de daadwerkelijke leeftijd van dezelfde consultants een stuk hoger is - gemiddeld 31,6 jaar.

De metabolische leeftijd staat ook wel bekend als de inwendige leeftijd van mensen. Een metabolische leeftijd wordt bepaald door onder meer de verhouding tussen spiermassa en gewicht, de conditie en de stofwisseling binnen het lichaam.

Fitheidstests
Medio oktober kwam een team van WellVit langs in Villa Beukendael, het kantoor van Kirkman Company. De aanwezige consultants werden zorgvuldig doorgelich op diverse aspecten, waaronder BMI, vetpercentages, lichaamsvocht, spiermassa en (over)gewicht. De conclusie was erg positief: de metabolische leeftijd was gemiddeld 21,7 jaar, terwijl de reguliere leeftijd 31,6 jaar was. “De fysieke fitheidscore van medewerkers van Kirkman Company is bijzonder hoog”, zegt Mascha Gravemaker van Wellvit. Op de vraag wat het geheim is achter de hoge fitheid van de consultants zegt Gravemaker het volgende: “Het merendeel van de medewerkers ziet het belang van sport en bewegen in en doet dit actief. Belangrijk dus om dit vol te blijven houden, zodat zij ook in de toekomst kunnen bogen op een jong, vitaal lichaam”.

Mentale fitheid
Toch kwam ook een aandachtspunt aan het licht. De adviseurs van het organisatieadviesbureau werken hard, iets wat niet ongewoon is in de adviesbranche, met als gevolg dat er verbetering geboekt kan worden in de mentale fitheid. Peter van der Boom, directeur van WellVit, licht toe: “Qua mentale fitheid scoren medewerkers van Kirkman Company wat lager dan het gemiddelde. Er wordt hard gewerkt en de lat ligt hoog. Het verbeteren van deze mentale fitheid zou dus een goede doelstelling zijn voor 2013”.

 Overdenker: bekijk in dit verband onderstaand model van Richard Droog - bedrijfsarts - (zie Droog Advies) eens:

 Productiviteit

Resource management is vaak gericht op de match (fit) tussen capaciteiten (kennis en kunde) van de medewerker en de functie.
De productiviteit van een medewerker wordt echter beïnvloed door meer factoren:

Hoe is de mentale en fysieke fitheid van het individu?
Hoe enthousiast is hij of zij?
Hoe goed is de match tussen de waarden van de medewerker en die van het team of de
organisatie (cultural fit)?
Hoe zinvol wordt het werk ervaren (aansluiting bij de visie)?
Ondersteunen de structuren en systemen de missie?

Voor een optimale productiviteit is een integrale benadering het meest effectief. Een integrale benadering kijkt naar:- het innerlijk van het individu (normen, waarden, denken, emoties, geloof, etc.);
- het uitwendige van het individu (gedrag, fysiek, uiterlijk);
- het innerlijk van de groep of organisatie (gemeenschappelijke normen en waarden, bedrijfscultuur, arbeidsklimaat, visie);
- uitwendige van de groep of organisatie (gedrag van de groep, de structuren, middelen, werkwijze, processen, procedures)
en de onderlinge samenhang tussen die vier elementen.

                                       

Inkomens afhankelijk zorgpremie - en hoe het verder ging

Waarom één plaatje meer zegt, dan 1 A4 tekst - al weer zo'n briljante tekening van Hein de Kort - 
bron: FD woe 14 nov 2012


HPO - High Performace Organisatie - de vijf basale kenmerken volgens André de Waal

Wat maakt een High Performance Organisatie ?

Velen in management en organisatie land zijn op zoek naar de Heilige Graal van het succes van een organisatie. Boekenkasten zijn er al over vol geschreven. Men denke aan de baanbrekende studies en verslagen van In search of excellence van Tom Peters en Robert Waterman uit 1982 ( al weer) of Good to Great van Jim Collins (2001).

André de Waal
Onze Nederlandse grootmeester André de Waal doet ook al meer dan twintig jaar onderzoek naar de slaag en faal factoren van organisaties. Uit lopend onderzoek blijkt dat er vijf  'harde 'kenmerken zijn die bepalend blijken te zijn voor een duurzaam succes. Het lijken open deuren maar neem eens de tijd erover door te denken. Pak de eigen organisatie als voorbeeld en loop het lijstje van de vijf kenmerken eens door:1. kwaliteit van het management
2. openheid en actiegerichtheid
3. lange termijngerichtheid
4. continue verbetering/vernieuwing
5. kwaliteit van de medewerkers

en: ... ?
wat valt er te verbeteren ?
voldoet onze eigen (arbo)dienst aan deze criteria ?

verder lezen ?
Passie voor je vak ?

Wat te doen om ook een HPO te worden ?

lees de interessante overdenkingen van André de Waal in een aantal interviews

dinsdag 13 november 2012

De NVAB en haar Tien Geboden
De NVAB en haar Tien Geboden

Gaat wel lekker, toch ?
Zo op het eerste gezicht gaat het best wel goed met de beroepsvereniging der bedrijfsartsen, de NVAB: vereniging met lange traditie, want 75 jaar oud. 2000 leden met een actieve kern van 80-100 man/vrouw. Actief bestuur dat aan de weg timmert. En elk jaar weer de succesvolle BGD dagen, waar toch gauw 500-600 bedrijfsartsen op afkomen om zich te laten bijpraten. Grote boekenkast vol met richtlijnen (allemaal evidenced based natuurlijk), een veel bekeken website, een eigen kwaliteitsbureau met EBM hoogleraar en een uitgewerkt visitatiesysteem. Een bloeiende vereniging, toch ?

Grijs, grijzer, grijst
Toch zit de NVAB volledig in het slop. Ik kom daarop naar aanleiding van het recente rapport Profiel en producten van de bedrijfsarts. Het doel was – begreep ik - een moderne visie over het vak te schetsen. Een saaiere en grijzere voorstelling van mijn werk en vakgebied heb ik echter niet gelezen. Neem een exemplarische zin als: een product is een opzichzelfstaande en dus in beginsel afzonderlijk te benoemen activiteit, waarvoor indien relevant een factuur kan uitgaan. Nu lever ik persoonlijk (al dertig jaar) geen producten, maar verleen wel diensten. Maar dit cruciale onderscheid lijkt te subtiel voor de opstellers.

Waar is de klant ?
De bedrijfsarts wordt neergezet als routine professional volgens verdienmodel uurtje – factuurtje, werkend vanuit productcluster A,B en/of C. Geen wonder dat er niemand meer voor ons vak kiest.

Nergens wordt duidelijk wat het resultaat is van zijn en/of haar handelen. Echt problematisch is dat de klant geheel niet in beeld is. Alles lijkt gebaseerd te zijn op het adagium: wat dokter doet is goed. Alles komt voor de bakker, als je bedrijfsarts maar in de zorg positioneert. Geloof ons nu maar !

Bent U al bekeert ?
Over geloven gesproken: het stuk wordt – heel bijzonder - ‘opgevrolijkt’ met een tiental geboden van de bedrijfsarts. Ja, u leest het goed: van de bedrijfsarts of had er eigenlijk voor moeten staan ? 

De NVAB presenteert deze 10 ‘normerende uitgangspunten’– zo stellen de schrijvers – omdat die van belang zijn voor de kwaliteit van het werk van de bedrijfsarts. Het zijn korte statements die ‘duidelijk moeten maken waarop ‘we’ aanspreekbaar zijn. Het zijn ‘onze’ tien geboden’. ‘Wij houden ons aan die geboden, aldus de schrijvers, maar ‘wij vinden ook dat anderen ons daaraan kunnen en moeten houden’.

Ik begrijp eruit dat de NVAB schriftgeleerden vanaf het moment van goedkeuring door de ALV in november 2012 in rotten van tien klaar staan om ‘ons’ bij de les te houden. Het nieuwe polit bureau groet U.

Gebod tien: de aap uit de mouw ?
Het tiende gebod is de afsluitende klapper: ‘Goede bedrijfsgeneeskundige zorg wordt geleverd volgens afspraken die vooraf zijn overeengekomen met opdrachtgevers. Zulke overeenkomsten zijn bestand tegen een kwaliteitstoets zoals in deze tien geboden bedoeld. De bedrijfsarts is zelf voor die toets verantwoordelijk’.

Toegegeven, het is een beetje taaie tekst, maar begrijp ik het nu goed dat die Tien Geboden van de NVAB eigenlijk zijn bedoeld om de opdrachtgevers - die doerakken van werkgevers - de maat te nemen en bij de les te houden. De NVAB maat wel te verstaan !Gelovige instemming: hallelujah !
Het rapport zal ongetwijfeld met algemene stemmen worden aangenomen, net als al die andere rammelende strategie rapporten als De bedrijfsarts – dokter en adviseur uit 2007 en de recente Strategische leidraad 2010-2015. De Commissie heeft namelijk gesproken en de bedrijfsartsen zijn een volgzaam volkje. Maar mag ik even de vraag stellen: wie bedenkt nu zo iets ?

Het kan beter: De Nieuwe Bedrijfsarts
Dit rapport gaat bij mij zo de prullenbak in. Al jaren ben ik bewust geen NVAB lid, want de NVAB is te sociaal conservatief. En nu worden ze ook nog eens echte ‘true believers’. Het wordt guur in Nederland. Maar lees eens het Manifest De Nieuwe Bedrijfsarts als je wilt weten hoe het anders, beter kan.


En: binnenkort op weblog De Nieuwe Bedrijfsarts: de zevendelige feuilleton De NVAB en het dode spoor - over waar het nu eigenlijk verkeerd gaat en vooral: wat er aan te doen.zondag 4 november 2012

De inkomensafhankelijke zorgpremie en de bedrijfsarts - een brug te ver !

De inkomensafhankelijke zorgpremie: onbegrijpelijk, desastreus en oliedom:
Een brug te ver !


Zelden zo snel het politiek humeur zien omslaan: week 44 in 2012 in het kort

Maandag nog werd het nieuwe regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA door velen bestempeld als 'dapper'. De VVD en de PvdA namen hun verantwoordelijkheid en zorgden dat Nederland - in tegenstelling tot onze zuiderburen- wel bestuurbaar bleef, en dat in tijden van crises.

Dinsdag druppelden de eerste onderliggende cijfers binnen: ongeloof viel velen ten deel; zal wel niet helemaal kloppen, toch ?

Woensdag werd in alle heftigheid (zie de CBP cijfers) duidelijk hoe de vlag er bij voor hing.

Donderdag was de geest uit de fles.

Vrijdag bleek dat de geest er niet meer terug in zal gaan.

Zaterdag kopt het AD met de nu al historische drietrapsraket van PvdA voorzitter Hans Spekman:
1. Het zorgplan is uitstekend,
2. Nivelleren is een feest
3. VVD-ers komen er wel overheen

Tussenstand zondag
Goed: even voor dit moment de balans opmakend, nu het eerste stof is neergedaald, wat blijft over ?

1. de inkomens afhankelijke zorgpremie staat geheel los van het oplossen van de crises.
2. het is een 120% politiek ideologisch (PvdA)getint besluit, namelijk nivelleren
3. het blijkt een belastingmaatregel van 10-11% voor een heel specifieke groep, namelijk de midden-inkomens - dus niks gelijk (ver)delen

De gevolgen zijn zeer verstrekkend, en nog te weinigen hebben dat door !
a. de (aan)sturing van het huidige zorgstelsel wordt totaal ontregeld - in wezen is dat het grootste probleem; en daar hebben te weinigen nog oog voor - dat is nog onvoldoend ingedaald zullen we maar zeggen

b. het zal impliceren dat het kwetsbare evenwicht in de solidariteit tussen gezond en ziek, tussen arm en rijk en tussen werkenden en niet werkenden definitief verbroken wordt.

Even concreet vertaald naar de dagelijkse werkelijkheid zoals bij mij om de hoek:
Welke hoger geschoolde middenklasser gaat een tientje per dag (meer) betalen voor een Tokkie van 120 kg, die elke dag naar Mcdonalds gaat, tien biertjes per dag drinkt en geen zin heeft om te werken, want met een wietplantage kun je toch ook goed rondkomen?

Ergo: de PvdA introduceert Amerikaanse toestanden in Nederland
De inkomensafhankelijke zorgpremie is onbegrijpelijk, desastreus en oliedom.

Velen denken( of hopen?)  nu nog dat het wel los zal lopen ( zie Spekman), een beetje hier en een beetje daar: wat maat werk en de scherpste kanten af toppen en 'we' (team Rutte 2) fiksen het wel.

Naar mijn overtuiging zal dit een brug te ver blijken, maar wie is wie in dit verhaal ?Meer lezen ?

Wat betekent de inkomens afhankelijke zorgpremie voor het zorgsysteem ?
Lees het artikel in Me Judice

of

de actuele column van iemand dei het zorgstelsel als geen ander kent: Rob Scheerder:
het geweten van Schippers