dinsdag 27 september 2016

De NVAB papers - over: besluit nummer 56 van het NVAB bestuur én hoe je blijkbaar ongezien blij kunt zijn/worden

De NVAB PAPERS: up date 26 september 2016

Algemeen Bestuur (AB) van NVAB blijkt al in april 2016 - op hoofdlijnen - akkoord te zijn gegaan met introductie van de arbeidsarts. Dat valt te lezen in besluit nummer 56.

 
Uit stukken blijkt dat het Algemeen Bestuur (AB) van de NVAB al in april 2016 heeft ingestemd met het KNMG rapport Zorg die werkt.

In besluit nummer 56 valt namelijk het volgende te lezen:

 ' Het AB is akkoord met de hoofdlijnen van de versie van de KNMG visie arbeidsgerelateerde zorg - versie 15 april 2016: ic. de uitgangspunten op p 39 en de introductie van de 'arbeidsarts'.

en:

 'Zij zal op basis van een communicatieplan uitdragen dat de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zeer gebaat is met deze erkenning van het vakgebied in KNMG verband. Een of meerdere pilots zullen duidelijk moeten maken of het voorgestelde model levensvatbaar is'.
 
Dat is opvallend.
Dat is dus al een half jaar voor ledenraadpleging van 19 september jl. Vreemd en opmerkelijk is
dat de NVAB leden tot nu toe nog steeds geen kennis hebben kunnen nemen van het KNMG rapport Zorg die werkt.

Ook andere stakeholders -zoals directies van arbodiensten-  zijn niet nader geïnformeerd en moeten het doen met presentatie van van der Wal en de terugkerende mededeling dat 'alles nog in ontwikkeling' en 'in beraad is'.

Dagblad Trouw daarentegen blijkt wel in het bezit te zijn van het KNMG rapport en citeert ruimhartig eruit in het artikel: Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer - Trouw woensdag 21 september.

Toch blijken de NVAB leden enthousiast het KNMG idee 'te omarmen' - aldus het NVAB bestuur na de ledenraadpleging van 19 september 2016. Intrigerend. Want op basis van welke informatie zijn ze zo enthousiast geworden ? Ongezien kun je blijkbaar ook blij worden.
 
Zeer vergaande implicaties
 
Niet helder is waarom het NVAB bestuur haar leden en andere stake holders niet tijdig en volledig informeert, terwijl men wel aan de andere kant zelf-  bewust - actief de openbaarheid en publiciteit zoekt.

Het  KNMG rapport 'Zorg die werkt' heeft zeer vergaande implicaties voor zowel het werkveld en takenpakket van de huidige bedrijfsarts, áls ook de markt van arbodiensten.
 
Blijft de vraag over: waarom publiceren de KNMG/ NVAB het rapport Zorg die werkt, niet ? 
Dat was nodig geweest op de volgende vier tijdstippen

a. na presentatie van van der Wal op BG dagen -  27 mei 2016
b. na artikel in Medisch Contact - 15 juni 2016
c. ter informering van NVAB leden bij leden raadpleging  - 19 september 2016
d. Na publicatie artikel Trouw - 21 september 2016

Waarom geen open kaart gespeeld ?
Wat hebben KNMG en NVAB te verbergen ?
Of is dit gewoon een bewuste strategie ?
Met voorbedachte rade dus ?

Benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt

 
zie:
Leden omarmen KNMG visie enthousiast - maar op basis van welke informatie ?
 
 

vrijdag 23 september 2016

Dossier Arbeidsarts -De NVAB papers - week up date - vrijdag 23 september 2016 - met quizvraag: is de bedrijfsarts de dodo onder de dokters aan het worden ?

Week up date - week 38 - De NVAB papers en de arbeidsarts

1. Vrijdag 16 september 2016

KNMG rapport arbeidsarts openbaar

Vorig week werd het KNMG rapport - Zorg die werkt- over de arbeidsarts dan toch nog publiekelijk bekend.

Een doorbraak. Want tot voor kort moest de buitenwacht het slechts doen  'een potloodschets' in de vorm van de presentatie werkgroep voorzitter van der Wal. En dat gaf te denken.

Van der Wal gaf kort na zijn presentatie een korte toelichting, maar die riep alleen nog maar meer vragen op. Het verscheen als artikel in Medisch Contact onder de kop: Bij arbeidsarts kan iedereen terecht. Iedereen ? Bij een arbeidsarts ? Gratis ? Is de bedrijfsarts dan afgeschaft !?!

Veel vragen bleven onbeantwoord, maar KNMG als NVAB huldigden zich daarna in een diep stilzwijgen.


2.  Woensdag 21 september

Trouw bericht - Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer

Die stilte is deze week definitief doorbroken met het artikel in Trouw onder de kop: Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer.

Volgens de KNMG/NVAB is het tijd voor een nieuwe dokter, de arbeidsarts. Sympathiek idee wellicht, klinkt interessant , het overwegen waard.  Toch ? Wees nu eerlijk. Bovendien: gratis, want de nieuwe functie wordt betaald uit zorgverzekeringswet. Tenminste dat is het KNMG NVAB plan.

Past ook erg goed in one liner denken als: Alles is Gezondheid, Arbeid maakt Gezond, en de Machteld Hüber definitie van gezondheid - uit de positieve geneeskunde en het Nationaal Zorg Fonds

Het idee om de arbeidsarts vanuit zorgverzekeringspakket te betalen lijkt eerder een wensgedachte dan een realistische optie. Het voldoet op dit moment in ieder geval NIET aan de pakket criteria- deel drie zoals opgesteld door Zorg Instituut.

Kan deze nieuwe zorg betaald worden vanuit het basis pakket ? Men leze daartoe het volgende bericht van het Zorg Instituut:

 'Nieuwe zorg in het pakket

Bij het aanbieden van een product of dienst is het van belang te weten of de ziektekostenverzekeraar dit product of deze dienst mag vergoeden uit het basispakket van de wettelijke ziektekostenverzekering. Het Zorginstituut doet daarover richtinggevende uitspraken.
link: zorginstituut en pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/werkwijze+pakketbeheer

pakketbeheer in de praktijk - deel drie
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2013/1310-pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3/1310-pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3/Pakketbeheer+in+de+Praktijk+(deel+3).pdfKortom: is de arbeidsarts een realistische optie of toch fata morgana ?

Als het aan de KNMG/NVAB ligt het eerste. Deze wil graag subsidie ontvangen om dit idee op basis van experimenten uit te werken. Liefst via Zonmw. Dat biedt namelijk garantie.3.  Donderdag 22 september

De KNMG - NVAB marketingcampagne gaat van start

Wellicht eerder dan zelf gedacht is de marketingcampagne -waarschijnlijk onder druk van voortijdige Trouw publicatie - van start gegaan. Deze campagne is te volgen middels de sites van zowel de KNMG als NVAB

De KNMG campagne: toekomstvisie - zorg die werkt

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/arbeidsgerichte-medische-zorg.htm


De NVAB campagne: Arbocuratieve samenwerking: toekomstvisie KNMG in ontwikkeling

https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/arbocuratieve-samenwerking-toekomstvisie-knmg-ontwikkeling4. Donderdag 22 september 2016

Bericht Oval: Imagocampagne bedrijfsarts in najaar van start
In oktober gaat de campagne 'Bedrijfsarts worden. Het betere werk' van start. Met inzet van tien enthousiaste ambassadeurs die werken als bedrijfsarts of voor het vak in opleiding zijn. Zij laten via blogs, vlogs, social media, artikelen en presentaties de aantrekkelijke kanten en mogelijkheden van het vak zien. Basisartsen en zij-instromers kunnen ook gastcolleges of presentaties bijwonen en in gesprek gaan met een van de ambassadeurs.
 
OVAL is samen met de NVAB, het ministerie van SZW, opleiders en andere stakeholders betrokken bij de projectgroep imagocampagne bedrijfsartsen. Met beperkte financiële support vanuit het ministerie van SZW en inzet van een externe projectleider wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van de campagne. De website www.bedrijfsartsworden.nl gaat op 10 oktober live.
Bron: OVAL
 
 
Zou de arbeidsarts daar nu ook meteen ingeplugd gaan worden ?
Want in KNMG - NVAB rapport komt de bedrijfsarts slechts in de marge nog voor.
 
Quiz vraag: is de bedrijfsarts de dodo onder de dokters aan het worden ?
 
 
5. Vrijdag 23 september 2016
 
Reumatologen zijn al voor de arbeidsarts.
 
In Medisch Contact van deze week is een interessant artikel van tweetal reumatologen te lezen. Titel: Meer aandacht gevraagd voor werken met reuma. Het doet verslag van project waarbij reumatologen naar werk hebben gevraagd !  Werkelijk een stap voorwaarts. In de categorie: A smal step, but ...
 
Ook het idee van de arbeidsarts passeert de revue. Reumatologen staan daar positief tegenover. Maar op basis van een aantal heel opvallende aannames. Maar alhoewel positief gestemd, positionering zouden ze graag anders zien, namelijk in tweede lijn - als soort klinisch arbeidsgeneeskundige - light versie ?
 
Geinteresseerd ? Lees het artikel in Medisch Contact en vorm zelf uw mening.
 
 
De aftrap is genomen.
Benieuwd hoe dit dossier zich verder zal ontwikkelen

De Nieuwe Bedrijfsarts houdt U op de hoogte
Volg de Newsdesk 
 
 

donderdag 22 september 2016

NVAB vestigt nu haar hoop op VWS - NVAB papers - up date donderdag 22 september 2016Donderdag 22 september 2016
 
Medisch Contact vraagt elk jaar de voorzitters van de verschillende KNMG federatie partners - rond Prinsjesdag - te reageren op het staande en komend beleid. Zo ook dit jaar
 
In haar eerste reactie op nu lopende de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer vestigt de NVAB nu vooral haar hoop op VWS.
 
'Wij zien in de beleidsagenda's een plus bij SZW en een min bij VWS , aldus NVAB voorzitter Jurriaan Penders.
 
Bovenstaande reactie sluit aan bij de nieuwe plannen rond deze - recent door KNMG en NVAB gelanceerde - arbeidsarts.  Zie eerdere berichten daarover op De Nieuwe Bedrijfsarts
 
In de visie van de KNMG en NVAB is het tijd voor een nieuwe dokter: de arbeidsarts. Het werkveld en takenpakket van de bedrijfsarts gaat op de schop.
 
De arbeidsarts moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen die werkgerelateerde gezondheidsklachten heeft. Bezoek aan deze dokter is gratis, want betaald door overheid uit gelden uit het basispakket van de zorgverzekeringswet. Tenminste dat is het plan.
 
Een onevenwichtig, onvoldoend doordacht en onrijp plan.  Klinkt sympathiek, maar gaat niet werken. Maar dáár later meer over. Dan een uitgebreid overzicht van de plussen en de minnen.
 
De gehele reactie is te bekijken via Medisch Contact TV
 
 
 
 
 
                                           video image

woensdag 21 september 2016

De NVAB papers - up date 21 september : de arbeidsarts in de spotlights - bericht Trouw én NVAB leden omarmen het KNMG rapport

De NVAB papers - de up date:
 
 
                                         
        
 
 
1. Vrijdag 16 september:

KNMG rapport Zorg die werkt - versie juni 2016 is nu publiekelijk beschikbaar - vrijdag 16 september 2016
 
Eind vorige week is het KNMG rapport Zorg die werkt - dan uiteindelijk toch nog  - publiekelijk beschikbaar gekomen.
 
Eindelijk, want alhoewel er al het nodige over gezegd én geschreven is ontbrak het tot u toe aan 'hard materiaal' bijvoorbeeld in de vorm van een rapport. Dat maakte het praten erover niet gemakkelijker.

Wel waren er de gelekte stukken uit najaar 2015 - de zogenaamde NVAB papers - beschikbaar maar niemand van de makers bleek /wenste daarop aanspreekbaar te zijn.

Dus moest iedereen het in deze discussie het doen met de volgende vier bouwstenen die wel bekend waren:
 
 
 
                                           
 
 
a. Presentatie van prof.van der Wal  - werkgroep voorzitter - op de NVAB BG dagen in juni van dit jaar.
 
 
b. Het artikel van Henk Maassen - Medisch Contact met de bijpassende titel: Bij de arbeidsarts kan iedereen terecht.
 
 
c. De visie van de NVAB op de arbeidsgerichte medische zorg
 
De NVAB benadrukte in haar reactie dat het niet om een stelselwijziging zou gaan, maar dat de nieuwe dokter - de arbeidsarts - moet worden gezien als 'een extra toevoeging'. In de visie van het NVAB bestuur is de arbeidsarts 'gewoon een bedrijfsarts  ', maar 'dan anders gepositioneerd' 
 
Verwezen wordt naar:
 
 
                               
 
 
 
d. Blog Medisch Contact: Gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?
 
 


Dit alles bleek veel vragen op te roepen die tot nu toe onbeantwoord bleven.
KNMG als NVAB hulde zich - tot nu toe echter -  in een groot stilzwijgen.
 
Nu het rapport van de KNMG werkgroep van der Wal wel publiekelijk beschikbaar is,
kan een ieder zijn eigen mening vormen op basis van hard materiaal.

 
Nog niet gelezen, maar wel geïnteresseerd.
Vraag exemplaar aan en mail naar : a5.algra.advies@euronet.nl
 
 
 
2. Maandag 19 september 2016

NVAB leden enthousiast over KNMG plan en omarmen concept van de arbeidsarts - maandag 19 september - NVAB ledenraadpleging
 
Eergisteren werden de leden van de NVAB bijgepraat door het NVAB bestuur over de plannen van de KNMG werkgroep. Al eerder (april 2016) had het NVAB bestuur zelf op hoofdlijnen ingestemd met het rapport.
 
De leden bleken enthousiast over het rapport en omarmen het concept van de arbeidsarts - aldus de korte terugkoppeling op de NVAB site.

https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-ledenbijeenkomst-over-fundamenten-en-vernieuwing
 
                                     
 
 
 
 
 
3. Woensdag 21 september 2016

De arbeidsarts in de spotlights - inzichtgevend artikel in Trouw - woensdag 21 september 2016
 
Dagblad Trouw pikte het bericht op en publiceert vandaag een inzichtgevend artikel onder kop Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer.
 
De ideeën van de KNMG werkgroep Zorg die werkt worden helder en puntsgewijs onder het voetlicht gebracht.
 
De kern:
* het is tijd voor een nieuwe dokter - de arbeidsarts
* deze dokter is/wordt vrij toegankelijk voor iedereen met een werkgerelateerde vraag, zoals zpp-ers , schoolverlaters, mantelzorgers, gepensioneerden, werklozen, werkzoekenden, stagiaires ...
* bezoek is gratis
* wordt betaald door overheid
* via zorgverzekeringswet
 
 Zie Trouw van vandaag of kijk op Blendle voor het gehele artikel

http://www.trouw.nl/tr/nl/15/article/search.dhtml
 
 4. Hoe nu verder ?
Blijf de Newsdesk volgen.
 
Is dit goed plan ?
Wat zijn de plussen, wat de minnen, welke vragen nog niet beantwoord, wat lost het eigenlijk op, welk probleem speelde er ook al weer ? Wat nu ?
 
Zomaar wat vragen die opborrelen. Dat er iets gebeuren moet kan blijken uit zomaar wat cijfers uit zomaar een onderzoekje, maar wellicht niet ver bezijden de werkelijkheid van alledag en dus....
 
De Newsdesk houdt U op de hoogte
 
 
 
Cijfers uit zomaar onderzoekje - voor wat het waard is. Maar geeft wel te denkenAfbeeldingsresultaat voor arbeidsarts
 
 
 
 

vrijdag 16 september 2016

De NVAB papers: de laatste versie is uit en nu publiek beschikbaar - Gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?

Bericht van de Newsdesk De Werkplaats

1. De NVAB papers - nieuwe versie publiek beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het KNMG rapport 'Zorg die werkt'- rapport van der Wal - publiek beschikbaar.

Dit rapport kan - met gerust hart - als game changer gezien worden
Als het aan de KNMG/NVAB ligt gaat het werkveld van de bedrijfsarts namelijk definitief op de schop.Niet meteen natuurlijk, maar plakjes gewijs. Na wat experimenten en evaluaties.
Rustig even wennen aan nieuwe situatie.
Een salami aanpak dus.
Onder het mom van: alles blijft in ontwikkeling

2. Vorige gelekte versie ging viral

De laatst bekende versie - de versie uit sept/okt 2015 - ging viral
en gaf aanleiding tot veel onrust. Niet vreemd, gezien de vergaande plannen die worden geïntroduceerd en de massa vragen die onbeantwoord bleven.

NVAB en KNMG probeerden de zaak te 'downseizen' met one liners als:
* het is louter concept versie,
* is nog onderwerp van intern beraad
* alles is in ontwikkeling

'Alles zal reg kom', heb vertrouwen' was het adagium.

3. Laatste versie - biedt helderheid, zoals verwacht - de arbeidsarts komt er echt aan !

In de kern komt het erop neer dat het takenpakket en werkveld van de bedrijfsarts op de schop gaat,
Zoals al eerder voorspeld, maar door NVAB voorzitter ontkent

Men leze: Gaat de bedrijfsarts dan toch op de schop ?
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/gaat-de-bedrijfsarts-toch-nog-op-de-schop.htm

Nieuwe dokter wordt geïntroduceerd: de arbeidsarts (AA)
De AA wordt
* in de eerste lijn gesitueerd,
* valt binnen de financiering van de zorgverzekeringswet
* en wordt dus geheel publiekelijk gefinancieerd
Tenminste in de visie van de samenstellers/schrijvers van het rapport, waaronder de voorzitter van de NVAB.

Dit is allemaal behoorlijk kwestieus.


4. Ledenraadpleging op 19 september - waarover praten wij/zij ?

De leden van de NVAB worden op een extra ledenvergadering op 19 september bijgepraat en geraadpleegd
http://us2.campaign-archive2.com/?u=a5c28eae4a40cd9af818f9b06&id=a02c551ba1&e=0fdcbe81f1

Wat precies ter tafel komt is niet helder. Dat bleek bij eerdere navraag bij zowel KNMG als NVAB.  Dus: of deze conceptversie (uberhaupt) beschikbaar voor de leden is én ter tafel komt op deze avond -  is voor dit moment een groot vraagteken. De NVAB leden kunnen maar beter even hun mailbox checken.

Ter informatie - niet onbelangrijk:

Het NVAB bestuur blijkt - op hoofdlijnen - al in april van dit jaar met dit rapport te hebben ingestemd. 

In april al ? Dus nog voor de presentatie van van der Wal op de BG dagen dus ?
Maar: alles was toch nog in ontwikkeling - of lag het toch al meer vast dan voorgesteld ?
Merkwaardig toch. Dat roept meteen een aantal vragen op, zoals ....


5. Game changer ?

Dit rapport kan met gerust hart als game changer worden beschouwd
Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling van zowel de KNMG als NVAB
Het werkveld en takenpakket van de (huidige) bedrijfsarts gaat -tenminste als het aan de KNMG/NVAB ligt -daarmee definitief op de schop


6. En hoe kijkt U daartegen aan ?
Lees het bijgaande rapport en oordeel zelf

7. Hoe gaat dit verder ? Geinteresseerd in de afloop ?
Newsdesk De Werkplaats zal nader verslag blijven van de laatste ontwikkelingen op de site van De Nieuwe Bedrijfsarts
http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/


8. Vindt U wellicht dat Uw collega dit ook zou moeten weten ?
Stuur deze mail dan door naar andere belangstellenden
Het gaat per slot van rekening om de eigen toekomst van de bedrijfsarts en ons vak

9. De grote makke

De grote makke van dit stuk is natuurlijk dat het 120% dokters oriented is.
Volgens principe: invented here
Geen buitenwereld in zicht.


10.Een viertal achtergrond stukken

a. Presentatie vd Wal op BG dagen
https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bg-dagen/Gerrit%20van%20der%20Wal%20-%20Zorg%20die%20werkt.pdf

b. bij de arbeidsarts kan iedereen terecht - artikel Medisch Contact
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Bij-arbeidsarts-kan-iedereen-terecht.htm

c. Visie NVAB
https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/arbeidsgerichte-medisch-zorg-visie-ontwikkeling

d. Visie Dolf Algra - blog
Gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/gaat-de-bedrijfsarts-toch-nog-op-de-schop.htm


Geinteresseerd in dit rapport ?
Vraag exemplaar aan !

Mail naar :  a5.algra.advies@euronet.nl 
 

donderdag 15 september 2016

Aanpassing Arbowet - een korte impressie over wat er op 7 september in de Tweede Kamer werd besproken

Bedrijfsarts en preventie centraal bij aanpassing Arbowet

 

bron: Tweede Kamer
 
 
 
7 september 2016, wetsvoorstel - Bij een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet houdt minister Asscher (Sociale Zaken) de positie van de bedrijfsarts tegen het licht. Ook is er aandacht voor preventie, handhaving en toezicht.
              
De duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren in een veranderende arbeidsmarkt. Dit wil Asscher bereiken met zijn voorstel om de Arbeidsomstandighedenwet aan te passen. Daarbij gaat het met name om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening, preventie en de positie van de bedrijfsarts. Kerstens (PvdA) vindt de voorgestelde veranderingen een verbetering. Ook Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66) zijn op hoofdlijnen positief. Maar Schut (VVD) ziet vooral procedurele maatregelen, zoals instemming van de or bij aanstelling van een preventiemedewerker, die de arbozorg niet verbeteren. Ulenbelt (SP) noemt het wetsvoorstel een "lapmiddel": er moet veel meer gebeuren.

Rol van en toegang tot bedrijfsarts beter geregeld

De toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en de onafhankelijkheid van die bedrijfsarts worden in de wet vastgelegd. Een belangrijke verandering, vindt Kerstens. Ulenbelt is blij met de herinvoering van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Verder benadrukt hij, net als Van Weyenberg, het recht op een second opinion voor werknemers die het oneens zijn met hun bedrijfsarts. Schut denkt dat de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg pas echt omhooggaat als de samenwerking met huisartsen en specialisten verbetert. Nu de rol van bedrijfsartsen groter wordt, zijn er meer nodig, stelt Heerma vast. Hij pleit voor maatregelen om een tekort te voorkomen.

Melden van beroepsziekten is belangrijk voor preventie

Het lessen trekken uit beroepsziekten is belangrijk voor preventie in de toekomst. Daarom moeten werkgevers een meldingsplicht krijgen, betoogt Ulenbelt. Hiervoor krijgt hij bijval van Kerstens. Maar door privacyregels en het medisch beroepsgeheim weten werkgevers vaak helemaal niet dat een werknemer een beroepsziekte heeft, werpt Schut tegen. Dat is inderdaad een probleem, erkent Van Weyenberg. Hij spoort de minister daarom aan om het mogelijk te maken dat bedrijfsartsen geanonimiseerde informatie over beroepsziekten aan bedrijven verstrekken. Het is beter om de meldingsplicht bij de bedrijfsarts te laten liggen, antwoordt Asscher.
De Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
 

dinsdag 13 september 2016

Kamer stemt in met wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Kamer stemt in met wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.
 
Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.
 
Vorige week werd in de kamer gedebatteerd over de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet die onder meer gaan over het recht van een werknemer op een second opinion door een andere  bedrijfsarts en de plicht voor werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een arbodienst.
 
Na de behandeling van het voorstel zijn elf amendementen en twee moties ingediend. Hiervan zijn de volgende aangenomen:

Meer informatie

Op de website van de Tweede Kamer zijn de behandeling van het voorstel en de stemming terug te kijken. Ook de ingediende amendementen, moties en andere relevante stukken zijn hier terug te vinden.

maandag 12 september 2016

Wetswijziging arbowet - De stemming erover in de tweede Kamer is morgen - di 13 september 2016

Laatste up date - 12 sept 2016
 
 
 
 

De stemming over de voorstellen tot wetswijziging van de Arbowet zoals voorgesteld door Minister Asscher van Sociale zaken vind morgen di 13 september plaats.

Naast eerder bekende amendementen blijken er - in de tussentijd og velen te zijn toegevoegd.

U kunt ze hier terug vinden:

Tijdstip stemming: 15.15


Bekijk de lijst met amendementen


En waar spraken zij over ?
Bespreking Tweede Kamer  op 7 september 2016
 
De bespreking van deze wetswijzigingen vond vorige week - 7 september 2016-  in de Tweede Kamer in de Grote Zaal plaats.
 
Debat gemist ?  Terug kijken kan middels deze link:
 
 
 
Het verslag daarvan is tevens nu al te vinden op deze link:
 
kijk bij stenogram
 

Voorstellen wetswijzigingen arbo wet - laatste stand van zaken: besproken in Tweede Kamer op 7 september - stemming vind plaats op di 13 september 2016

 
1. Het wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft een dikke week geleden de voorstellen tot wetswijzigingen van de Arbowet besproken. Dit wetvoorstel is terug te  vinden op: - via de site Arbo portaal
  
2. De wijziging Arbowet in een notendop

- bron - arbo online
Eind december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Wat zijn in het kort de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel?
 
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Wetsvoorstel

Op basis van dit advies heeft de minister in mei 2015 via ‘internetconsultatie’ een eerste Voorstel van wet voorgelegd aan de branche. De in totaal 41 ontvangen reacties heeft minister Asscher gebruikt bij het opstellen van het uiteindelijke wetsvoorstel. Na advies op het voorstel door de Raad van State is het ingediend bij de Tweede Kamer.

Van kracht

Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Doelstellingen en wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen? En wat zijn de gevolgen voor de contracten van werkgevers en werknemers met arbodiensten en bedrijfsartsen? U vindt het hieronder kort op een rij.
 
Doelstellingen
 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
 • het basiscontract arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.
Wijzigingen
 • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
 • Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
  Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.
 
3. En waar spraken zij over ? Bespreking Tweede Kamer  op 7 september 2016
 
De bespreking van deze wetswijzigingen vond vorige week - 7 september 2016-  in de Tweede Kamer in de Grote Zaal plaats.
 
Debat gemist ?  Terug kijken kan middels deze link:
 
 
 
Het verslag daarvan is tevens nu al te vinden op deze link:
 
kijk bij stenogram
 
 
 
4. Stemming - di 13 september

deze zal plaats vinden op di 13 september
 

5. Een drietal amendementen zijn ingebracht:

1. betreffende het verzoek aan de regering een werkprogramma voor verbetering samenwerking tussen curatieve - en de bedrijfsgezondheidszorg op te stellen - voor februari 2017

2. een tweetal over het beboetbaar maken van het niet melden van (vermoede) beroepsziekten


Aan het eerste onderwerp - het werkprogramma-  zijn al dikke stapels rapporten gewijd.
Dus het opstellen cq fabriceren van zo'n werkprogramma is relatief eenvoudig.

Niet dat enige zoden aan de dijk zal zetten, want ook dit werkprogramma - net als al zijn voorgangers- in schoonheid sterven. Mooi werkgelegenheidsproject voor Zonmw programma makers.

Het tweede onderwerp - het beboetbaar maken van het niet melden van beroepsziekten wordt erg interessant casus. Dit kan vergaande implicaties hebben. Heel slecht doordacht plan namelijk.

Ik verwijs naar: schaf meldplicht af . Werkend nederland verdient beter

http://www.csverbindt.nl/schaf-meldplicht-beroepsziekte-af/


Benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt.


We keep you informed


 
 

Meer flex, maar de verschillen zijn groot - nieuwe cijfers en up date van De Nederlandse Bank - bekijk de cijfers

Bericht van De Nederlandse Bank:

 

Grote verschillen in flexibilisering arbeidsrelatie tussen beroepen

Datum12 september 2016
Thema Economie
Saldo lopende rekening gevoelig voor renteberekening
 
 
De afgelopen jaren is de Nederlandse arbeidsmarkt in toenemende mate geflexibiliseerd. Dat geldt echter niet voor alle beroepen in dezelfde mate. In sommige beroepen heeft de afgelopen tien jaar een grote verschuiving plaatsgevonden van vaste naar flexibele arbeid, maar er zijn ook beroepen waar vaste en flexibele arbeid beide zijn gegroeid.

Flexibilisering sinds crisis niet versneld

Nederlanders werken steeds vaker als zzp’er of als werknemer met een flexibel dienstverband (tijdelijk contract, uitzendkracht, payrolling). In de afgelopen tien jaar groeide het aandeel van de flexibele schil (werknemers met een flexibel dienstverband en zzp’ers) in de totale werkzame beroepsbevolking met 10 procentpunt, van 24% in 2005 naar 34% in 2015. Deze groei is ten koste gegaan van het aandeel werknemers met een vast dienstverband, dat in dezelfde periode afnam van 72% naar 62%. De groei van het aandeel flexibele arbeid ten koste van het aandeel vaste dienstverbanden noemen we flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uit CBS-cijfers voor de periode 2003-2015 blijkt dat vòòr 2009 het aandeel van werkzame personen met een vast dienstverband in de totale werkgelegenheid gemiddeld met 1,4% per jaar afnam, terwijl in de periode vanaf 2009 het flexibiliseringstempo nauwelijks lager lag (-1,3%). De gemiddelde jaarlijkse groei van het aandeel van de flexibele schil nam sinds de crisis af van 4,0% vòòr 2009 tot 3,2% vanaf 2009. Hieruit volgt dat flexibilisering van de arbeidsmarkt sinds de kredietcrisis niet is versneld. 

Grote verschillen tussen beroepen

De flexibilsering treft vrijwel alle beroepen, maar lang niet in dezelfde mate. Gedetailleerde cijfers van het CBS maken het mogelijk om voor 42 beroepen de ontwikkelingen van de aandelen werknemers met een vast en flexibel dienstverband, zelfstandigen met personeel (zmp’ers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) door de tijd te volgen. Figuur 1 presenteert de vijf beroepen met de grootste mate van flexibilisering in de afgelopen tien jaar (bovenaan figuur) en de vijf beroepen met geen of de minste mate van flexibilisering (onderaan figuur). Midden in de figuur staat het gemiddelde voor alle beroepen. 
Figuur 1. Ontwikkeling in het soort arbeidsrelatie tussen 2005 en 2015 per beroep
figuur1

Bron: CBS Statline (2016)

De verschuiving van vast naar flex is het grootst onder sportinstructeurs. Het aandeel sportinstructeurs met vaste dienstverbanden is in de afgelopen tien jaar met 23 procentpunten gedaald. De verschuiving vond plaats naar zowel werknemers met een flexibel dienstverband als zzp’ers. Ook bouwvakkers staan in de top vijf, waarmee het beeld wordt bevestigd dat de arbeidsrelaties in de bouwsector snel zijn veranderd. Onder de hulpkrachten in de landbouw is juist geen sprake van flexibilisering. Daar nam het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie juist met 14 procentpunten af. Een kanttekening hierbij is dat de gepresenteerde CBS-cijfers alleen betrekking hebben op personen die als inwoner ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente. De grote aantallen buitenlandse seizoenarbeiders die in de landbouw werken, worden dus niet meegeteld. Als daarmee wel rekening wordt gehouden, is er waarschijnlijk ook bij deze beroepsgroep sprake van flexibilisering. 

Flexibilisering op alle beroepsniveaus

Flexibilisering doet zich niet alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor, ook in hogere beroepen (met minimaal hbo-niveau) is het aandeel van de flexibele schil toegenomen ten koste van het aandeel vaste dienstverbanden (Figuur 2). De mate van flexibilisering neemt echter wel toe naarmate het beroepsniveau daalt; de verschuiving van vast naar flex is het grootst op elementair beroepsniveau (geen of basisonderwijs). Ook valt op dat op het hoogste beroepsniveau het aandeel werknemers met een flexibel dienstverband even sterk is toegenomen als het aandeel zzp’ers. Bij de overige beroepsniveaus heeft de verschuiving vooral plaatsgevonden naar werknemers met een flexibel dienstverband.
Figuur 2. Verandering aandelen type arbeidsrelatie tussen 2005 en 2015 per beroepsniveau
figuur2

Bron: CBS Statline (2016)

Flexibilisering gaat niet overal gepaard met minder vast werk

Flexibilisering (uitgedrukt in veranderingen in procentpunten) betekent niet altijd dat sprake is van een daling van het absolute aantal werknemers met een vast contract. Sterker nog, in 11 beroepen waar sprake is van flexibilisering, is de afgelopen tien jaar het aantal werknemers met een vast dienstverband gegroeid. De groei van het aantal vaste dienstverbanden was voor die beroepen echter minder sterk dan van het aantal flexibele dienstverbanden. Ook voor beroepen op het hoogste niveau geldt dat de werkgelegenheid van zowel vaste als flexibele arbeid is gegroeid, ondanks de flexibilisering. Op alle andere niveaus is het aantal werknemers met een vast dienstverband wel afgenomen.
 
In totaal nam de werkgelegenheid op hoog beroepsniveau in de afgelopen tien jaar met ruim 550 duizend personen toe, zie de zwarte stippen in Figuur 2. Ook op elementair niveau is de werkgelegenheid gegroeid, zij het in mindere mate. De groei van het aantal werkenden in de flexibele schil was groter dan de daling van het aantal werknemers met een vast dienstverband. Op laag en middelbaar beroepsniveau is de werkgelegenheid per saldo afgenomen; de groei van de flexibele schil blijft daar achter bij de krimp van werknemers met een vast dienstverband.
 
Al met al kan worden geconcludeerd dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich niet in alle geledingen van de arbeidsmarkt in dezelfde mate heeft voorgedaan en dat er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen beroepen en beroepsniveaus. Naast beroepen waarin de werkgelegenheid is verschoven van vast naar flexibel, zijn er ook diverse beroepen waar zowel het aantal flexibele als het aantal vaste dienstverbanden is gegroeid.