Over De Nieuwe Bedrijfsarts - najaar 2011

Daar wordt op de deur geklopt ! Wie zal dat zijn ? De toekomst ! De toekomst ?!?'Het is toch wel bijzonder om zo regelrecht naar de toekomst te wandelen. In het dagelijkse leven komt men daar zo zelden aan toe, als je begrijpt wat ik bedoel'De Nieuwe Bedrijfsarts

Boem, boem, boem
De toekomst klopt óók aan de deur van de bedrijfsarts, maar deze geeft niet thuis. De bedrijfsarts oude stijl is te druk bezig met zijn werk als uitvoerende routine professional en zit te vaak en te lang in de spreekkamer. Zij lijkt gewoonweg geen tijd voor de toekomst te hebben.

Wake up call
Recent verscheen er een interessant rapport onder de titel: Bedrijfsgezondheidszorg, de toekomst is nu. Het beeld wordt geschetst van een krimpende ‘low interest’ markt, vol met spelers die ‘alles voor iedereen’ doen. Bedrijfsgezondheidszorg is de thuismarkt van de arbodiensten, maar zij kampen echter met een verouderd model, een stoffig ambtelijk imago, en zoeken nu allemaal tegelijk een uitweg in ‘duurzame inzetbaarheid’. 
Aflopende zaak ?
De bedrijfsarts zelf komt slechts in de rafelranden van het rapport aan de orde. Niet als spelbepaler, maar als dure uitvoerende professional én als ‘voornaamste bezit’ van de arbodiensten. De opstellers zijn sceptisch over de groei mogelijkheden in de markt van de bedrijfsgezondheidszorg, en sluiten een ‘aflopend scenario’ niet uit, want ‘teveel aanbieders wedden op alle paarden tegelijk’. Onvoldoend onderscheidend vermogen en geen maatwerk is de voornaamste makke.

Wat nu te doen ? in ieder geval: ophouden met klagen
Om te overleven - en niet als de dodo onder de dokters de boeken in te gaan - zal de bedrijfsarts zich razendsnel moeten aanpassen en vooral haar huidige klagerige, en verongelijkte slachtofferrol en- imago (zij: werkgevers, directie arbodiensten, overheid, marktwerking, hebben de schuld en wij, arme dokters die zo ons best doen- moeten gered worden ) moeten afleggen. Naar de toekomst kijkend voorzie ik de ontwikkeling van een driestromenland.
In de hoofdstroom der sociale zekerheid: de NVRA
Het merendeel van de huidige bedrijfsartsen kan – metaforisch gesproken- blijven werken als wegenwacht op de grote WVP Autobahn. Bij ‘panne’( ziekmelding) zetten wij U - middels sociaal medische begeleiding - weer op de rit. Dankbaar werk, gewaardeerd door klanten – ‘want daar wil ik er geen buikpijn van hebben’- én bovendien (chapeau !) gebleken effectief ( zie de recente evaluaties van Wvp en Wia). De NVAB kan nu snel fuseren met de NVVG tot de Nederlandse Vereniging voor Reïntegratie artsen, de NVRA. Geschatte grootte: 1600 bedrijfsartsen en 1000 verzekeringsartsen. Beiden artsen zijn werkzaam in de verzuim en reïntegratieketen en de werkvelden van deze professionals zijn geheel complementair.

In de medische bijstroom: de klinisch arbeidsgeneeskunde
Bij ernstige panne en/of forse schade op de WVp Autobahn is een snelle verwijzing (via de vluchtstrook) naar De Garages: poliklinieken van mens en arbeid – voor medische diagnostiek en interventie noodzakelijk en wenselijk. Zinvol en interessant werk voor de echte dokters onder de bedrijfsartsen. Echt medisch handwerk thuis horend in het zorg segment. Groei mogelijkheid tot 200 klinisch arbeidsgeneeskundigen lijkt realistisch. Een eigen vereniging (NVKA) bestaat er al sinds 2007. 

In de organisatie wildwaterbaan: De Nieuwe Bedrijfsarts (DNB)
In de niches van de arbodienstverlening en bedrijfsgezondheidszorg houden zich op dit moment naar schatting 100 tot mogelijk 200 bedrijfsartsen op, die vooral ook organisatiegericht werken. Bij MKB bedrijven, grote en kleine interne arbodiensten, en grote concerns. Bedrijfsartsen die niet primair werken vanuit de traditionele driehoek: medische klacht, beperking, verzuim/reïntegratie, maar vanuit de ‘gouden’ driehoek : mens, werk en organisatie. Uitdagend en erg interessant werk.

In de praktijk
Al lange tijd werk ik als DNB-er en heb mijn gereedschapskist in de loop der jaren gevuld met allerlei verschillende instrumenten, modellen en scans. Mijn favoriete top drie van dit moment zijn: de coachingsmatrix van Maarten van Kouwenhoven , het model van Knoster: omgaan met veranderingen in complexe omgevingen, en het gedragsmodel van Falke en Verbaan. Allemaal bewezen werkzaam en erg inzichtelijk.

Zakelijke dienstverlening
Voor alle helderheid: de natuurlijke habitat van De Nieuwe Bedrijfsarts is dus niet de zorg, maar de zakelijke dienstverlening. Unique selling point van de DNB-er is adviesvaardigheid, inventiviteit en oplossend vermogen in plaats van ‘dokter te zijn’. Een nieuwe beweging is op de kaart gezet. Waarvan acte !


We naderen de toekomst, Joost
Als we daar zijn kunnen we even uitrusten !