vrijdag 12 december 2014

DAT KAN ANDERS - NIEUWE PLATFORM VOOR DE ORGANISATIEGERICHTE BEDRIJFSARTS


OPEN RONDZEND BRIEF AAN BEDRIJFSARTSEN

 

Rotterdam, 11 november 2014

Betreft: nieuwe beroepsorganisatie voor de ondernemende bedrijfsarts
naam: Dat Kan Anders

 

Beste collega

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie: Dat Kan Anders
De bedrijfsarts: van vakprofessional naar businesspartner

 Een maand geleden, op donderdag 9 oktober 2014 om precies te zijn - is een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht onder de titel: Dat Kan Anders (DKA) . Een beroepsorganisatie voor de ondernemende en organisatiegerichte bedrijfsarts.

Participatie platform

Geen traditionele, klassieke beroepsvereniging met leden, maar een beroepsorganisatie met participanten,deelnemers. Met een participatieplatform als motor voor innovatie. Ondernemend, organisatiegericht en out of the box. Doel is binnen vijf jaar een nieuw vakgebied, en een nieuw beroepsprofiel te ontwikkelen. De ondernemende bedrijfsarts: van vakprofessional naar business partner.

 
De aftrap: persbericht en oprichtingsstatement

De publieke aftrap van Dat Kan Anders is verricht op maandag 27 oktober middels een wijdverspreid persbericht- oprichtingsstatement. Deze is terug te lezen op de website van De Nieuwe Bedrijfsarts (1). De eerste reacties waren overwegend positief. Ook de media berichtte over het platform, zoals te lezen in Medisch Contact (2)


 
 
Bedrijfsartsen kunnen nu kiezen: de derde weg

Bedrijfsartsen kunnen vanaf nu gericht kiezen voor verdere ontwikkeling, profilering en professionalisering. Er ontwikkelt zich namelijk een driestromen land. Want naast de twee 'klassieke' beroepsverenigingen, de NVAB en NVKA,  is er dus nu de derde weg: Dat Kan Anders met een stevige theoretische en praktijkgerichte ondergrond.

Stevige ondergrond

Het plan om een nieuw vakgebied en beroepsprofiel te ontwikkelen komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar bouwt voort op al langer bestaande concepten als Professional Service Firm (PSF) (Kwakman, van Otterlo) en de  Ondernemende Professional(Kwakman).

 
Een nieuw competentie/beroepsprofiel (zie bijlage) en een vijftal basismodules zijn ontworpen en liggen klaar voor gebruik/toetsing/uitproberen in de praktijk. Het zijn de volgende vijf modules:

1.      De ondernemende bedrijfsarts - De basics

2.      Strategisch ondernemen voor de bedrijfsarts - De business

3.      Op karwei bij de klant, en nu ?  Welke instrumenten gebruik je wanneer ?

4.      Adviseren en coachen is te leren - De basis principes - tips, tools en trucs

5.      Duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement in de praktijk - van A naar Beter

 
Werk in uitvoering en in ontwikkeling ...

Aan ambitie geen gebrek. Dat Kan Anders is al aan de slag. Met eigen expertise bureau De Werkplaats. Een website, twee wekelijkse nieuwsbrief en verdiepende E magazine met als werktitel Over Werk zijn in de maak.

Ook zin om professioneel aan de weg te timmeren ?
Dat kan ! Wordt belangstellende of deelnemer/participant

Over de opzet:
Participatie platform i.o.

Zoals eerder gesteld: Dat Kan Anders is een participatieplatform met deelnemers/participanten en geen klassieke beroepsvereniging met leden. Participanten kunnen deelnemen aan projecten zoals De Gereedschapskist en Het Handboek. De dagelijkse praktijk is daarbij altijd het vertrek- en eindpunt van de projecten. Doel is de performance van de bedrijfsarts te verhogen en de dienstverlening te verbeteren en op een hoger professioneel plan te krijgen.

De Werkplaats - helpdesk, aanjager, bureau, kristallisatiepunt

De Werkplaats - het expertisebureau voor onderzoek en ontwikkeling-  is/wordt het kristallisatiepunt van het platform. Naast helpdesk is het tevens de aanjager van de activiteiten die meestal in projectvorm worden uitgevoerd. De zakelijke kant van de organisatie wordt geregeld vanuit/middels een stichting ( nu in oprichting).

De Werkplaats - ook een uitgeverij

De Werkplaats is daarnaast uitgever van een tweewekelijkse Nieuwsbrief met berichten, signalementen en observaties uit het werkveld van de ondernemende bedrijfsarts. Ook zal het E Magazine Over werk ( doel: 10 maal per jaar) worden uitgebracht met meer verdiepend achtergrondnieuws. Natuurlijk hoort daar een eigen website bij, die tevens als databank zal gaan functioneren. Daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt en zal gefaseerd worden door ontwikkeld, maar sterk afhankelijk van de financiële onderbouwing.

Deelnemer of participant worden ? De bijsluiter ziet er als volgt uit.

Voorop gesteld moet worden dat het gehele concept van Dat Kan Anders (DKA) nog in volle ontwikkeling is. Zo ook het business plan. De reikwijdte is afhankelijk van de lengte van de polsstok van Dat Kan Anders. Die wordt op zich bepaald door de bereidheid tot investering van bedrijfsartsen (en anderen) in de vorm van denkkracht, tijd en geld. Voor dit moment zijn er twee mogelijkheden om te participeren. Je kunt belangstellende of deelnemer/participant worden.

Geef het vak meer kleur !
 
Als belangstellende:

·         investeer je 100 euro per jaar in dit concept. Een vorm van crowdfunding.
·         je ontvangt daarvoor terug de tweewekelijkse Nieuwsbrief met kort actueel achtergrondnieuws om op de hoogte te blijven van de aller laatste ontwikkelingen in ons werkveld, samengesteld door Newsdesk van De Werkplaats

Als participant/deelnemer

·         investeer je geen 100, maar 250 euro per jaar in dit concept
·         je ontvangt daarvoor naast de tweewekelijkse Nieuwsbrief, ook het meer verdiepende E Magazine Over Werk
·         als deelnemer/participant ben je aangesloten op het Platform en kun je deelnemen aan lopende projecten of zelf projecten opstarten
·         krijg je reductie op basis modules, intervisie, coaching en/of workshops
      ·         en gebruik van de  helpdesk van De Werkplaats ( rekenregels daarvoor zijn in ontwikkeling)

 

Interesse ? en/of zin om mee aan de weg te timmeren ?
Neem dan contact op met De Werkplaats

Dolf Algra
a5.algra.advies@euronet.

 

1. Oprichtings statement op De Nieuwe Bedrijfsarts-  link:  http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/2014/10/nieuwe-beroepsorganisatie-voor-de.html).

2. bericht Medisch Contact - Nieuwe beroepsorganisatie bedrijfsartsen

(http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/147048/Nieuwe-beroepsorganisatie-voor-bedrijfsartsen.htm)

3. Bericht Medisch Contact Terug naar de Bedoeling


 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 24 november 2014

VERZUIM BIJ POLITIE IS ROMMELTJE - WAT IS ER AAN DE HAND ?

Maandag 24 nov 2014

                                    

Deze week begon weer vroeg- namelijk al in het weekend met het bericht over het verzuim bij de politie. De NOS berichtte er als eerste over, even later gevolgd door NU.nl
                            
            
'Politie moet ziekteverzuim op orde brengen'          
  
De politie moet zo snel mogelijk duizenden incomplete ziekteverzuimdossiers van medewerkers op orde brengen. Van 12 procent van de zieke agenten weet de politie niet waarom ze thuiszitten of wat ze mankeren.        
 
Dat zeggen vakbonden en belangenorganisaties zondag tegen de NOS.
De organisaties baseren zich op een onderzoek van TNO. Daaruit blijkt dat de politie veel te weinig doet om de 3.600 langdurige zieke medewerkers, op een totaal van 64.000 medewerkers, weer aan het werk te krijgen.
De dossiers van zieke medewerkers zijn in veel gevallen verre van compleet, worden niet bijgehouden of zijn zoek.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de politie zich ook niet aan de wet houdt. Zo zou 13 procent van de zieke werknemers al langer dan twee jaar thuis zitten zonder dat er met hen afspraken zijn gemaakt over terugkeer.
Het UWV legt in deze gevallen normaal een straf op. TNO stuitte ook op agenten die al veertien jaar thuiszitten, met behoud van loon.


                                     

Verbeteringen

Korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman heeft verbeteringen aangekondigd. Zo komt er vanaf volgend jaar onder meer een landelijk verzuimvolgsysteem.
De Tweede Kamer debatteert maandag over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar de politie onder valt.


Achtergronden:
link nos:
http://nos.nl/artikel/2005321-registratie-ziekteverzuim-politie-is-rommeltje.html

link: nu nl
://www.nu.nl/binnenland/3936142/politie-moet-ziekteverzuim-orde-brengen.html


2. Basis voor het bericht is TNO onderzoek - onderdeel van langer lopend groot onderzoek
dit rapport is al uit juli 2014

https://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=nieuwsbericht&laag1=37&laag2=2&item_id=2014-11-13%2011:18:25.0

                                  

3. Timing van bericht is dus interessant, want rapport is al langer bekend, dus van waar het feit dat het nu bericht is ? Dat komt om dat er vandaag = maandag om 16.30 uur begrotingsbehandeling over politie is, dus dit bericht is tevens als drukmiddel in politieke discussie te zien

overigens dit is live te volgen - 16.30 uur - via webcam - plenaire zaal
middels:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat?wt_srch=1&wt_mc_id=adwords&adid=26388661683&campaign=Kamerdebatlive&vorm=search&adgroup=Kamerdebatlive&keyword=tweede%20kamer%20%2Blive

4. Beleidsreactie is ook al beschikbaar = reactie van ministerie op onderzoek
te lezen via

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/07/tk-aanbieding-van-en-beleidsreactie-op-de-tno-rapportage-langdurig-verzuim-bij-de-nederlandse-politie.html

is kortste samenvatting van spelende problematiek

De aanpak die van Opstelten voorstelt:

a.oprichten van task force - gestart in oktober - doel: medio 2015 moeten alle dossiers op orde zijn
b.per 1 jan 2015 - landelijk verzuimvolgsysteem + nieuw landelijk reintegratie beleid
c. leidingevenden worden ondersteunt door arbeidsdeskundigen - daarnaast meer aandacht voor verzuim bij opleiding Politie Academie
d. er komt kennis expertise centrum, met os medewerker van UWV- bekijken al het verzuim> 6 maand
e. audit eind 2015 - over een jaar dus

5. Frapperend dat anno 2014 dit toch allemaal nog kan


                                       
6.  Heeft Politie kenmerken van een 'verwaarloosde organisatie' ?

In dit verband moest ik denken aan boek van Joost Kampen- verwaarloosde organisaties
daar heb ik als bedrijfsarts regelmatig bij/voor gewerkt

Niets lijkt te helpen
behalve het maken van basis afspraken over handhaven van afspraken
soort super nanny aanpak

                                     


Concept en boek is aanrader voor de organisatiegerichte bedrijfsarts !

link naar boek:
https://www.managementboek.nl/boek/9789013097078/verwaarloosde-organisaties-joost-kampen

link naar artikel met de negentien kenmerken van een verwaarloosde organisatie
pak bedrijf uit eigen praktijk en vink kenmerken af , en .... ?
komt (te) bekend voor....?

http://www.mt.nl/90/84351/management/de-19-signalen-van-een-verwaarloosde-organisatie.html
aardig interview/artikel

en bekijk ook zijn adviezen wat te doen in dergelijke situaties
lijkt erg op idee van Opstelten - zie 4
terug naar de basis: uithuilen en over nieuw beginnen


verder lezen ?
http://www.ooa.nl/download/?id=17835944

L
de Newsdesk De Werkplaats -
Dat Kan Anders, zeker weten !
 

 

 

 

 
L

 
euk begin van een hopelijk vruchtbare week

Bijna kwart ziekteverzuim is werkgerelateerd

CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.
Deels of hoofdzakelijk door het werk bij 23 procent

Van alle werknemers heeft 48 procent zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek gemeld. Van deze groep geeft 23 procent aan dat het laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk kwam door het werk. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het verzuim wel of niet kwam door het werk.

Werkgerelateerd verzuim relatief het vaakst in horeca, onderwijs en bouw

Hoewel binnen de bedrijfstak horeca relatief weinig wordt verzuimd, is het percentage werkgerelateerd verzuim in deze sector het hoogst. Dit komt mede doordat zich in de horeca twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen voordoen. Ook binnen het onderwijs en de bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.

                          
                 

Ziekteverzuim hangt in sterke mate samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat het percentage werkgerelateerd verzuim in de genoemde branches het hoogst is.


                       

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Bij oudere werknemers verzuim vaker langdurig

Bij werkgerelateerd ziekteverzuim is het verzuim vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk. Binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag  en bouw komt langdurig ziekteverzuim relatief vaak voor. Bedrijfsgrootte, opleiding en geslacht spelen hier geen rol in. Leeftijd daarentegen wel. Hoe hoger de leeftijd van werknemers hoe vaker het verzuim langdurig is.


De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.
 


 

 

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013


                         


Bronnen:


   

dinsdag 4 november 2014

Meest voorkomende beroepen en wat we er mee verdienen

De belangrijkste functie van werk is een inkomen verwerven. Brood op de plank dus.

Blijkt ook het onderzoek 'Waarom wij werken van Frank van Luijk
Zijn hitlijstje met de hoofdkenmerken van werk ziet er als volgt uit

Waarom wij werken ?
1. inkomen verwerven
2. ik hou van werken
3. contact met mensen, ergens bijhoren
4. zelfstandigheid, eigen baas zijn
5. geeft betekenis, een doel hebben in het leven
6. iets presteren, creatief zijn
7. zelfontplooiing, groei
8. werken als morele plicht
9. anderen een dienst bewijzen
10. status, erkenning, door tr werken ben je iemand
11. houdt me bezig. druk
12. iets doen wat in de lijn van mijn capaciteiten is
13. uitdaging
 
Wat vind ik belangrijk in het werk ?
in volgorde van belangrijkheid- kenmerken van het werk
  1. interessant werk , werk dat ik graag doe
  2. goede contacten - met collega's en chef
  3. goede beloning
  4. prettige werktijden
  5. veel zelfstandigheid
  6. veel afwisseling
  7. goede overeenstemming tussen capaciteiten en wat gevraagd wordt
  8. goede werkzekerheid
  9. goede werkomstandigheden
  10. veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren

Het gehele onderzoek is na te lezen:
link:
http://www.verliesenrouwophetwerk.nl/pdfs/Waarom-werken-wij,-De-betekenis-van-werken-1983-20082009,-Frank-van-Luijk.pdf

Maar wat verdienen we ermee ? Dat wordt elk jaar bij gehouden en is terug te vinden op- de site Gemiddeld inkomen.nl

http://www.gemiddeld-inkomen.nl/

Het aardige van dit overzicht is, dat het tevens een overzicht geeft van de 256 meest voorkomende beroepen in Nederland. Interessant om eens door te nemen. Toegegeven: het is een beetje lange lijst maar dan heb je ook wat.


Gemiddeld salaris per beroep
 
Hier vindt u een tabel met (geschatte) gemiddelde jaarinkomens van veel voorkomende beroepen in Nederland. Natuurlijk hangt een bepaalde functie van veel factoren af. Daarom wordt er een minimum, mediaan en maximum getal genomen. Minimum is het gemiddelde van de 10% laagstbetaalden, of het cao-loon. Mediaan is het middelste salaris van deze functie (50% verdient meer, 50% minder), dus niet het gemiddelde. Het maximum is het gemiddelde van de 10% hoogstbetaalden.

Alle onderstaande bedragen zijn bruto, incl. variabel salaris (zoals winstdeling en bonussen). Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.
FunctieMin.Med.Max.
1voorzitter raad v. bestuur middelgrote organisatie301.000442.000588.000
2lid raad van bestuur middelgrote organisatie231.500336.000439.000
3algemeen directeur middelgrote organisatie 177.500255.000300.000
4piloot boeing 747 173.500216.500270.500
5divisiedirecteur middelgrote organisatie 152.500212.500255.500
6commercieel directeur 114.000171.500194.500
7directeur groot ziekenhuis  169.500 
8directeur financieel-economische zaken 110.000150.500183.500
9directeur inkoop 114.500148.000175.000
10president hoge raad  146.500 
11directeur verkoop 101.500144.500175.000
12burgemeester van een grote stad  144.500 
12commissaris van de koning  144.500 
12minister  144.500 
12nationale ombudsman  144.500 
16directeur sociale zaken 95.500142.000159.000
17directeur research & development 97.000138.000166.000
18staatssecretaris  135.500 
19bevelhebber landstrijdkrachten  132.500 
19generaal  132.500 
21president gerechtshof  129.500 
22operationeel directeur 107.500128.000155.500
23secretaris-generaal ministerie  127.500 
23directeur-generaal ministerie  127.500 
23wethouder grote stad  127.500 
26directeur marketing 100.000125.000154.500
27concerncontroller 90.500115.000150.000
28directeur business development 82.500114.000144.000
29directeur beleggingen 85.500111.000139.000
30hoogleraar 1 (grote staat van dienst)76.500108.000120.500
31marketingmanager 91.000107.000134.000
32gedeputeerde provincie  107.000 
33burgemeester van een middelgrote stad  104.500 
34businessunit-manager 86.500104.000142.500
35kantonrechter grote steden  104.000 
36lid europees parlement  103.500 
37lid tweede kamer  102.500 
38manager zorginstelling 84.000101.000124.500
39senior extern organisatieadviseur 76.00099.500125.500
40hoofd arbeidsvoorwaarden 75.00099.500122.500
41manager kamer van koophandel  99.500 
42directeur it 81.00096.000131.500
43hoofd research & developement 71.00096.000119.000
44treasurer 68.00096.000110.000
45hoofd beleggingen 64.00095.500125.500
46fiscalist 67.00094.500112.500
47hoofd interne accountantsdienst 68.50094.500110.000
48divisiecontroller 84.00093.500122.500
49projectmanager it 65.00093.000116.000
50regionaal korpschef middelgroot korps 72.50091.000108.500
51manager it 81.00088.500125.000
52verkoopleider 70.00088.500112.000
53manager operations 72.00088.000119.000
54controller 62.00087.500109.000
55manager public relations 64.00087.500107.000
56directeur voorlichting 75.00087.500102.500
57hoofd personeel en organisatie 67.00085.500115.000
58senior adviseur it 69.00084.500101.000
59hoogleraar 2 (minder ervaren dan ‘1’)68.50084.500100.000
60kolonel 68.00083.50098.000
61wethouder middelgrote stad  83.000 
62informatiemanager  81.500 
63jurist 62.00081.00096.500
64intern organisatieadviseur 57.00080.500112.000
65juridisch adviseur 63.00080.50099.000
66projectleider groot maatschappelijk project 67.00080.50094.000
67systeemarchitect 62.00078.500102.500
68manager inkoop 57.00078.500102.500
69regiomanager 59.00078.50099.000
70voorzitter college van bestuur kleine school72.00078.00090.000
71hoofd verkoop buitendienst 66.50077.50095.500
72topjournalist in loondienst 54.50077.00088.500
73sector personeelschef 59.00075.00097.500
74directiesecretaris 61.50074.50097.500
75manager planning en analyse 58.00074.50096.000
76hoofd technische dienst 63.00074.00088.500
77projectleider it 57.00073.00096.000
78hoofd opleidingen 55.00072.50094.000
79extern organisatieadviseur 51.50072.000100.000
80servicemanager 52.50071.50096.500
81hoofd administratie 56.00071.50094.000
82facilitair manager 59.50071.50090.500
83sectorhoofd politie zware criminaliteit 58.50071.00083.000
84manager logistiek 59.00070.00093.000
85informatiemanager 55.00069.00076.000
86hoofd personeel & organisatie politie 58.50068.00083.000
87accountmanager 49.00067.50087.000
88manager integrale kwaliteitszorg 53.50067.00083.500
89hoofd marktonderzoek 50.50066.50086.000
90hoofd bedrijfslaboratorium 48.00066.00086.000
91hoofd inkoop 57.00066.00081.000
92rijksaccountant 52.00066.00078.000
93procestechnicus 57.50065.50082.000
94informatieanalist 48.00064.00084.500
95hoofd productie 54.50064.00081.000
96projectleider 51.00063.00085.500
97researcher/onderzoeker 47.50063.00084.500
98hoofd verkoop binnendienst 54.00063.00081.500
99adviseur arbo 57.00062.50076.500
100databasebeheerder 57.00062.00071.500
101exportmanager 47.00061.50077.000
102leraar eerstegraads voortgezet onderwijs 34.50061.50069.000
103projectadviseur it 55.00061.00083.500
104manager kwaliteit 43.00061.00078.500
105productmanager 51.50060.50078.500
106majoor 50.50060.50071.000
107griffier van een gerechtshof 55.50060.50070.500
108functioneel applicatiebeheerder 52.50059.00076.500
109wetgevingsjurist 47.00059.00069.500
110systeemontwerper 50.00058.00078.500
111hoofd planning /werkvoorbereiding 46.00058.00074.500
112universitair docent 54.50058.00069.500
113teamleider productie/wachtchef 47.50057.50073.500
114inkoper 46.00057.00071.500
115commercieel-technisch medewerker buitendienst 47.00056.50074.500
116journalist dagblad 47.00056.50068.000
117teamleider salarisadministratie 41.50055.50070.000
118chef boekhouding 45.50055.00068.000
119vertegenwoordiger 44.00054.00070.000
120programmeur 38.50052.50067.000
121persvoorlichter 40.00052.50061.500
121publieksvoorlichter 40.00052.50061.500
123service-technicus 47.00051.00070.500
124directeur middelgrote basisschool 37.50051.00060.000
125opleidingsfunctionaris 44.50050.50066.000
126leraar bve 34.00050.50060.000
127technisch applicatiebeheerder 37.00050.50057.000
128marktonderzoeker 37.00050.00062.500
129netwerkbeheerder 39.50049.50062.500
130helpdeskmedewerker 36.00049.50062.500

FunctieMin.Med.Max.
131manager verkoopbevordering 36.50049.50061.000
132directiesecretaresse 34.00048.50063.500
133chef werkplaats 36.50048.50055.000
134teamleider crediteurenadministratie 42.00048.00060.500
135hoofduitvoerder 42.00048.00056.500
136bedrijfseconomisch medewerker 36.50047.50063.000
137hardware-specialist 37.00047.50060.000
138personeelsfunctionaris 39.00047.50059.000
139chef magazijn en expeditie 40.00047.50057.000
140controleleider 34.50047.50056.500
141constructeur 41.00047.00060.500
142technisch ontwerper 34.50047.00058.500
143medewerker controlling 36.50046.50060.500
144rechter in opleiding 34.50046.00053.500
145jurist arbeidszaken 36.00045.50054.500
146opleidingsadviseur informatica 32.00045.00066.500
147directie kleine basisschool 36.00045.00053.000
148kapitein defensie 42.50045.00052.500
149planner it 38.00044.50050.500
150teamleider verkoopondersteuning 36.00044.00055.000
151teamleider telefonische verkoop 33.00044.00054.000
152leraar tweedegraads voortgezet onderwijs 34.00044.00052.000
153teamleider klantenservice 40.00044.00051.500
154medewerker personeelszaken 36.50043.50058.000
155hardware-beheerder 37.00043.00050.500
156reclamechef 32.50042.50049.000
157tester it 33.50041.00048.000
158officemanager 30.00040.00049.000
159redacteur 32.50039.50046.500
160medewerker logistiek 31.50039.50046.500
161politieagent b 29.50039.00047.000
162leraar basisschool 32.00039.00045.500
163marketingassistent 34.50039.00044.500
164operationeel onderzoeker/controleur 32.50038.50048.000
165medewerker public relations 31.00038.50047.500
166medewerker kwaliteitsdienst 36.00038.00046.000
167medewerker inkoop 30.50037.50046.000
168milieudeskundige 32.50037.50044.000
169ontwerper/tekenaar 32.00037.50042.500
170grafisch ontwerper 31.00037.00043.000
171chef-kok middelgroot restaurant 33.00037.00042.500
172tweede luitenant 30.50035.50041.500
173keurmeester 30.50034.50040.500
174onderzoeker in opleiding 29.00034.00037.000
175promovendus 29.00033.50036.500
176drukwerkverkoper 30.50033.00039.000
177treinmachinist 31.00033.00038.500
178documentalist rijksoverheid 29.50033.00038.500
179bedrijfsverpleegkundige 31.00033.00038.000
180filiaalhouder middelgroot bedrijf 31.00033.00036.500
181buschauffeur 30.50032.00038.000
182laborant/analist 27.00031.50038.000
183sergeant 26.00031.50036.000
184administrateur 25.00031.50035.000
185secretaresse 26.50031.00036.000
186archiefbeheerder 26.50030.00035.500
187grafisch vormgever 26.50030.00035.000
188bewaker 24.50030.00034.000
189bouwvakker 23.50029.50033.000
190elektromonteur 23.50029.00032.500
191illustrator 24.00028.50033.500
192timmerman 23.50028.50033.000
193hovenier 21.50028.50032.000
194onderhoudsmonteur 25.00028.50031.500
195stukadoor 24.50028.50031.500
196toneelmeester 23.00028.00032.500
197taxichauffeur 22.00028.00032.000
198elektriciën 22.50028.00031.500
199automonteur 23.50028.00030.500
200arrestantenbewaker 21.50027.50034.500
201fotograaf 22.00027.50031.500
202portier 22.50027.00035.500
203technicus 21.00027.00032.500
204boekbinder 20.50027.00031.500
205drukker 22.50027.00029.000
206doktersasistente 21.00026.50032.500
207operateur it 21.00026.50031.500
208tekenaar 21.50026.50030.500
209vrachtwagenchauffeur 20.50026.50030.000
210lasser 23.00026.50029.000
211ambachtelijk broodbakker 22.50026.50029.000
212discjockey in vaste dienst 21.50026.00030.500
213autospuiter 20.50026.00030.500
214grafisch tekenaar 21.00025.50029.500
215medewerker klantenservice 21.00025.50028.000
216ambachtelijk banketbakker 22.00025.00029.500
217lithograaf 20.50025.00029.500
218schilder 21.00025.00029.000
218winkelslager 21.00025.00029.000
220metselaar 20.50025.00029.000
221glaszetter 19.50025.00029.000
222boekhouder 19.00024.50029.000
223receptioniste 19.50024.50028.000
224vuilnisman 23.50024.00028.000
225barkeeper 20.00024.00028.000
226apk-keurmeester 20.50024.00027.500
227koerier 19.50024.00027.500
228behanger 18.00024.00027.000
229tegelzetter 19.00024.00026.000
230zeilmaker 20.50024.00025.000
231conciërge 20.00023.50027.500
232datatypiste 18.50023.50027.500
233boekdrukker 19.00023.00027.500
234heftruckchauffeur 19.00023.00027.000
235filmmonteur 19.00023.00026.500
235handgraveur 19.00023.00026.500
237dagbladopmaker 18.50023.00026.500
238loodgieter 18.00023.00024.500
239ober 19.50022.50027.500
240kapper 19.00022.50026.500
241slachter 18.50022.50026.500
242betonvlechter 19.50022.50026.000
243bode 19.50022.50025.000
244spuiter 19.50022.50024.000
245soldaat 16.00022.00028.000
246treinsteward 20.00022.00027.000
247wegwerker 20.00022.00026.000
248baliemedewerker 19.00022.00025.500
249naaister 20.00021.50025.000
250schoonmaker 20.00021.00024.000
251stratenmaker 18.50021.00023.000
252afwasser 19.50020.50024.500
253assistent-drukker 18.50020.50024.000
254tourleader 19.00020.50023.500
255caissière 19.00019.50023.000
255vakkenvuller 19.00019.50023.000
257assistent-boekbinder 18.50019.50023.000

Bron: Elsevier #22 - Berenschot

zaterdag 1 november 2014

FAMILIE BEDRIJVEN - SOMS MEER DAN 350 JAAR OUD EN TOCH NOG STEEDS BIJ DE TIJD

FAMILIE BEDRIJVEN: EEN KLASSE APART

Top 12 oudste familiebedrijven wordt Top 13


03-12-2012

Uit nieuw onderzoek van Baker Tilly Berk en Nyenrode Business Universiteit blijkt dat de Top 12 van oudste familiebedrijven in Nederland moet worden aangepast.

Interessante wijzigingen
Met een  gemiddelde ‘leeftijd’ van 350 jaar verwacht je niet dat een lijst met de oudste familiebedrijven van Nederland erg dynamisch is. Toch zijn er interessante wijzigingen. Zo komen Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond, opgericht in 1650, en Hotel Wesseling, opgericht in 1662, ‘nieuw’ binnen. Verder is Bijkerk, de voormalige nummer drie, verkocht aan een externe partij.

Top 13 Oudste familiebedrijven (bron: Baker Tilly Berk/Nyenrode Business Universiteit)
Sinds   Familiebedrijf   Plaats
1545   Touwfabriek G. van der Lee   Oudewater
1640   Tichelaars Aardewerk- en Tegelfabriek   Makkum
1650   Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond   Stavenisse
1652   KnaapenGroep   Son
1660   Klokkengieterij Petit & Fritsen   Aarle-Rixtel
1662   Van Eeghen Groep   Amsterdam
1662   Hotel Wesseling   Dwingeloo
1680   Bavaria   Lieshout
1691   Nolet Jeneverstokerij-Distilleerderij   Schiedam
1695   De Kuyper   Schiedam
1696   C. de Koning Tilly   Haarlem
1700   Vergeest Metaalbewerking   Druten
1703   Joh. Enschedé   Haarlem

Hotel Wesseling in Dwingeloo en Aannemer Roozemond in Stavenisse ‘nieuw’ in de Top 13 oudste familiebedrijven in Nederland
Elfde generatie aan het roer
Voor het aannemers- en timmerbedrijf Roozemond uit Stavenisse in Zeeland wordt door de Kamer van Koophandel 1650 aangehouden als jaar van oprichting. Het bedrijf is uitgegroeid van een dorpstimmerman naar een volwaardig bedrijf in diverse (ver)bouwwerkzaamheden opererend vanaf Tholen. Leendert Roozemond jr., uit de elfde generatie,  is zich al volop aan het voorbereiden op de opvolging. Zijn vader Leen Roozemond voert op dit moment nog de scepter. Roozemond is hiermee het oudste familiebedrijf van Zeeland.

Oudste familiebedijf van Drenthe
Recent onderzoek van het Drents Archief toont aan dat inmiddels de tiende generatie bij het in 1662 opgerichte familiebedrijf Hotel Wesseling uit Dwingeloo de leiding heeft. In dat jaar verkocht de oprichter “7 vaene bier” vanuit de eigen brouwerij. Het bedrijf is in de 18e eeuw uitgegroeid naar een herberg-café-brouwerij. In 1990 heeft Annemarie Wesseling eerst samen met haar broer en vervolgens samen met haar echtgenoot het familiebedrijf overgenomen. Hotel Wesseling is hiermee het oudste familiebedrijf in Drenthe en het oudste familiehotel in Nederland.

Oudste familiebedrijf van Nederland ongewijzigd
Het oudste familiebedrijf van Nederland blijft Touwfabriek G. van der Lee uit Oudewater. Opgericht in 1545 houdt het familiebedrijf zich al generaties bezig met de productie van touw. Momenteel heeft de 13e generatie het bedrijf in eigendom. Zij zijn als aandeelhouder en commissaris bij het bedrijf betrokken. Bekijk het NOS-fragment over Touwfabriek G. van der Lee en een interview met onze hoogleraar familiebedrijven Roberto Flören.
Uit overzicht door verkoop
Op 1 maart 2012 is aannemings- en installatiebedrijf Bijkerk, het voormalig oudste familiebedrijf van Zeeland, verkocht aan een niet-familielid. Na tien generaties moet het bedrijf uit Burgh-Haamstede dan ook de lijst met oudste familiebedrijven verlaten. Familiebedrijven moeten namelijk binnen de familie van de oprichter zijn overgedragen. Dit betekent bijvoorbeeld overdracht van vader op zoon, maar ook aangetrouwde familieleden kunnen als opvolger fungeren. Als eis wordt wel gesteld, dat de desbetreffende onderneming sinds de oprichting nog steeds onafgebroken in handen van dezelfde familie is en door de eeuwen heen ook altijd actief is gebleven.

dinsdag 28 oktober 2014

NIEUWE BEROEPSORGANISATIE VOOR DE ONDERNEMENDE BEDRIJFSARTS - DAT KAN ANDERS


Persbericht

Rotterdam, dinsdag 28 oktober 2014

 

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen: Dat Kan Anders

Van vakprofessional naar business partner.

 

Nieuwe beroepsorganisatie van bedrijfsartsen timmert aan de weg.

Ongeveer drie week geleden - op donderdag 9 oktober om precies te zijn- is Dat Kan Anders (DKA) een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht. Een platform voor de ondernemende en organisatie gerichte bedrijfsarts.

Directe aanleiding: voortslepende discussie over toekomst bedrijfsgezondheidszorg

Directe aanleiding tot oprichting van Dat Kan Anders (DKA) - een voortzetting van het Platform Terug naar de Bedoeling - is de voortslepende discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Met als voorlopige tussenstop het recent uitgebrachte SER advies Betere zorg voor werkenden.  In dit verdeelde advies schets de Raad een niet realistisch, en vooral onwerkbaar driedelingmodel. Het blijkt een niet rijp advies. Een gemiste kans.


Krachtig tegengeluid noodzakelijk


Toch lijkt het SER advies vooralsnog leidend te blijven in de discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg én de bedrijfsarts. Dit vraagt om een krachtig tegengeluid, juist vanuit de beroepsgroep van bedrijfsartsen. Want: dat kan anders. Dat kan veel beter.

                                         

De brede context: nieuwe vraagstukken vragen om andere slimme antwoorden

De maatschappelijke context, waarin de bedrijfsarts werkzaam is, verandert in sneltrein tempo en vereist grotere wendbaarheid. Te denken valt aan vraagstukken als:

·         duurzame inzetbaarheid en participatie in crises tijd,

·         gezondheidsmanagement en sociaal medische begeleiding bij langer doorwerken,

·         en sterk veranderende arbeidsverhoudingen door toenemende flexibilisering

·         verandering van organisatie(vorm) en werk(inhoud)

Het huidige stelsel van sociale zekerheid (en zorg) schuurt en kraakt aan alle kanten. Signalen daarvan zijn dagelijks in de kranten te lezen. Oude oplossingen blijken niet meer afdoend te werken. Deze nieuwe vraagstukken vragen om andere, slimmere antwoorden.

                           

Nieuw te ontwikkelen vakgebied, beroepsprofiel en beroepsorganisatie

 

Ook de bedrijfsartsen staan op een tweesprong: het is vernieuwen of verzanden. Dat Kan Anders kiest voor de verandering én innovatie. Voor de ontwikkeling van een nieuw vakgebied en nieuw beroepsprofiel: de ondernemende bedrijfsarts. Van de bedrijfsarts als vakprofessional naar business partner.

En: met een eigen beroepsorganisatie. Geen 'klassieke' vereniging met leden, maar een platform met participanten/deelnemers. Ondernemend, organisatiegericht en out of the box. Oude structuren voldoen niet meer. Ook beroepsorganisaties moeten wendbaar blijven.

                  
Heldere vertrekpunten

De vertrekpunten van Dat Kan Anders (DKA) zijn helder: arbodienstverlening is zakelijke dienstverlening in het private domein op business-to business basis. Met een heldere en werkbare rolverdeling tussen werkgever, werknemer en overheid. De bedrijfsarts heeft daarbij de rol van adviseur, een raadgever die 'deskundige bijstand verleent'.

Het huidige stelsel heeft juist veel goeds voortgebracht. De rapportcijfers zijn ruim voldoende en er is geen reden tot stelselwijziging- zoals bijvoorbeeld de SER adviseert in haar recente (verdeelde) advies Betere zorg voor werkenden.
                                                            
Koers houden

Het is nu nodig om koers te houden. De klant (organisatie/bedrijf) is de zon waar alles om draait, niet de dienstverleners/bedrijfsarts. Behoud daarom de keuzevrijheid voor de klant en perfectioneer de zogenaamde Maatwerkconstructie ( ook wel bekend als het Eigen Regie Model).  

Op maat gesneden dienstverlening verstaat zich niet met gedwongen winkelnering constructies (en/of algemeen verbindende verklaringen).

Arbodienstverlening speelt zich af in het domein sociale zekerheid en niet zorg. Het voorstellen van arbodienstverlening cq bedrijfsgezondheidszorg als 'zorg' geeft een onjuiste en verwarrende voorstelling van zaken. Bovendien is het onwenselijk- bekeken vanuit de betaalbaarheid van de zorg.

                        

Derde weg met stevige ondergrond: new school

Bedrijfsartsen kunnen vanaf nu gericht kiezen voor verdere ontwikkeling, profilering en professionalisering. Er ontwikkelt zich een driestromen land. Want naast de twee 'klassieke' beroepsverenigingen, de NVAB en NVKA,  is er dus nu de derde weg: Dat Kan Anders met een stevige theoretische en praktijkgerichte ondergrond.

 
Werk in uitvoering en in ontwikkeling ...

Aan ambitie geen gebrek. Dat Kan Anders is al aan de slag. Met eigen expertise bureau De Werkplaats. Een website, twee wekelijkse nieuwsbrief en verdiepende E magazine met als werktitel Over Werk zijn in de maak.

Voor verdere theoretische onderbouwing van het beroepsprofiel (zie plaatje in bijlage) zijn vijf basis modules - workshops ontworpen en liggen klaar op de plank:

1.      De ondernemende bedrijfsarts - De basics

2.      Strategisch ondernemen voor de bedrijfsarts - De business

3.      Op karwei bij de klant, en nu ?  Welke instrumenten gebruik je wanneer ?

4.      Adviseren en coachen is te leren - De basis principes - tips, tools en trucs

5.      Duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement in de praktijk - van A naar Beter

 


DKA gaat gewoon aan de slag. Voor contact en meer informatie

Voor contact en toelichting op dit initiatief én voor praktisch informatie over deelneming en participatie aan DKA kan contact opgenomen worden met

Dolf Algra, namens Dat Kan Anders

a5.algra.advies@euronet.nl of bekijk blogsite: http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/