vrijdag 25 maart 2016

Cruijff, voetbal én verzuim : Je gaat het pas zien als je het door hebt - Een elftal uitspraken Cruijffiaanse uitspraken over voetbal en verzuim. Oude column als eerbetoon


Een elftal Cruijffiaanse uitspraken over voetbal en verzuim -  Dolf Algra

'Een zeventje omringt zich met zesjes', aldus Johan Cruijff - in een gedenkwaardig interview in de Volkskrant(2010) - 'want daar steekt hij gunstig bij af. Maar een negen zoekt altijd een tien. 'Want die is niet bang. Die weet dat hij goed is, en wil alleen maar beter worden.'

Ook ik ben geïnspireerd geraakt door zijn vaak onnavolgbare gedachten sprongen. Jaren geleden kocht ik bij toeval (?) het boekje 'Je moet schieten, anders kun je niet scoren' van Henk Davidse. Honderd pagina's  met louter citaten van Cruijff.

Bij lezing vielen mij de grote overeenkomsten op tussen het voetbalspel en 'het spel van verzuimbeheersing' in bedrijven, organisaties en/of instellingen. Intrigerend vond ik dat. Ik heb een elftal uitspraken van Cruijff  'bewerkt' en gebruik deze vaak bij verzuimtrainingen in de bedrijven. Vooral bij 'de mannen' gaan ze erin als koek.

Als eerbetoon aan deze bijzondere man een reprise van eerdere blog (2014). Ter lering ende vermaeck:

1. ‘Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben; maar waar het in wezen om gaat is: wat doe je met die bal!’ De ziekmelding is de bal, de leidinggevende de voetballer. Maar wát doe je, als leidinggevende, met een korte, lange, frequente of problematische ziekmelding?

2. ‘In het voetbal zijn bepaalde wetten. Wet nummer één is: het middenveld is de weegschaal van je elftal.’ In het bedrijf zijn de leidinggevenden het middenveld; zij zijn de probleemhouder en voeren de regie ten aanzien van verzuim. Hamvraag is: hoe gaan zij met verzuim om? Hoe hoog staat het op hun agenda? Hoe goed getraind zijn ze? Wat zit er in hun gereedschapskistje?

3. ‘Alles is al uitgevonden in het voetbal, alleen de omstandigheden veranderen.’ Er zijn boekenplanken vol geschreven over verzuim, maar: elk bedrijf heeft c.q. krijgt het verzuim dat zij verdient. Ook daar treffen we alle varianten aan: van pupillenvoetbal tot eredivisieteams.

4. ‘De organisatie binnen een ploeg, de taakverdeling, het weten wat je moet doen als je op een andere positie op het veld terechtkomt – dat is de basis van het voetbal’ De leidinggevende moet (als regisseur van het verzuim) goed en adequaat kunnen afstemmen én samenwerken met zijn sparringpartners bij problematische verzuim en re-integratiezaken: personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts.

5. ‘Het verschil tussen goed en slecht spelen is zó klein – het belangrijkste is hard werken.’ Elke ziekmelding is een trainingsmoment. Je moet dus elke dag trainen, trainen en trainen. Maak onderscheid tussen makkelijke en moeilijke ballen: tussen gewoon en problematisch verzuim.

6. ‘Wat vaak vergeten wordt, is dat voetbal 87 minuten lang routine is. Er zijn in de wedstrijd maar drie minuten waar het op aan komt. In die drie minuten win of verlies je.’ Variant van de 80/20-regel (het Pareto-principe) geldt ook voor verzuimbeheersing. Besteed vooral aandacht aan het problematische (frequente, te lange, conflit veroorzakende, vastgelopen) verzuim.

7. ‘Inzicht is het belangrijkste. Ik beheers een heleboel onderdelen perfect, 90 procent van het voetbal vak beheers ik. Maar een balletje trappen is het minst belangrijke.’ 0p basis van cijfers, prioriteitstelling én afspraken sturing geven aan verzuimbeheersing binnen de organisatie.

8. ‘Tactiek is niet de man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent.’ Toon leiderschap: stel doelen en besluit het verzuim binnen uw organisatie aan te pakken.

9. ‘Je moet schieten – anders kun je niet scoren!’ Te vaak komt verzuimbeheersing neer op het rondspelen van de bal, gekenmerkt door een reactieve aanpak en een laisser faire-instelling, afschuiven en doorschuiven van het probleem met als resultaat: slechte werksfeer en onopgeloste probleemgevallen.

10. ‘Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die de minste fouten maakt, is de beste.’ Er zijn bedrijven die het heel goed doen. Van die ‘good practice’-bedrijven valt veel te leren.

11. ‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt.’ En zo is het maar net!

 

Johan Cruijff : ik weet wat ik kan - Volkskrant - 20 november 2010

http://www.volkskrant.nl/archief/-ik-weet-wat-ik-kan~a1060271/

dinsdag 22 maart 2016

Vast, flex of zzp - de arbeidsmarkt verandert razendsnel, maar ook structureel - hét thema

Newsdesk
 
De verhoudingen tussen vast, flex en zzp veranderen niet alleen in hoog tempo, maar lijkt/si ook structureel van aard. De arbeidsverhoudingen, maar ook organisatievormen veranderen mee.
 
Het laatste signaal vanaf de werkvloer van BV Nederland, zoals op de voet gevolgd door het CBS.
 
Even rustig voor gaan zitten en er over doordenken is het devies. Wat zijn hier de implicaties van ? Wat voor gevolgen heeft dit ?
 
 
------------------------------------------

Een op de tien is langer dan vijf jaar flexwerker

Bijna één op de tien werknemers die geen vaste maar een flexibele baan hebben, blijft langer dan vijf jaar flexwerken. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar de 794 duizend werknemers, die in 2007 een flexibele baan kregen en geen onderwijs meer volgden.
 
 
Vier op de tien blijven één tot vijf jaar in de zogenoemde flexibele schil: zij hebben een flexbaan of zitten kortstondig zonder werk tussen twee flexbanen. De helft zit maximaal één jaar in de flexibele schil.
Vijf jaar na de instroom in de flexibele schil, was 8 procent nog steeds flexwerknemer. Van degenen die binnen vijf jaar flexwerker-af waren, stroomde 41 procent door naar een vast dienstverband, 22 procent naar een uitkeringssituatie en nog eens 22 procent had bij uitstroom uit de flexibele schil geen werk en geen uitkering. Daarnaast stroomde 6 procent uit om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Crisis

Tijdens de economisch crisis die in 2008 begon is de doorstroom vanuit de flexibele schil naar een vast dienstverband afgenomen. Werknemers die na 2008 in de flexibele schil zijn begonnen, stromen vaker uit naar een uitkering dan werknemers die in 2007 of in 2008 in de flexibele schil zijn gestart.
<<Figuur 1. Instromers in de flexibele schil en arbeidsmarktpositie bij uitstroom, 2007-2012>>

Openbaar bestuur

Flexibele werknemers in het openbaar bestuur stromen vaker uit naar een vaste baan dan flexwerkers in andere bedrijfstakken. Van de flexwerknemers in het openbaar bestuur is vijf jaar na instroom in de flexibele schil 67 procent doorgestroomd naar een vaste baan. In het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg is dit ruim de helft.
Instromers in de landbouw, bosbouw en visserij hebben minder goede perspectieven: slechts 19 procent stroomt uit naar een vast dienstverband en 38 procent stroomt uit naar een situatie zonder werk met een uitkering. Daarnaast stroomt 31 procent uitstroomt naar een situatie zonder werk en zonder uitkering. In de overige dienstverlening, cultuur, sport en recreatie stromen relatief veel flexibele werknemers uit naar een baan als zelfstandige.
<<Figuur 2. Instromers in de flexibele schil en arbeidsmarktpositie bij uitstroom naar bedrijfstak, 5 jaar na instroom in 2007>>
Waardeer deze pagina:

zaterdag 19 maart 2016

Arboned CEO Mirjam Sijmons vertrekt per 1 april - binnen jaar na overname van Arboned door HCC - zo bericht het FD

Newsdesk - Opvallend nieuws - heet van de naald - vrijdag 18 maart 2016
 
CEO van ArboNed - Mirjam Sijmons vertrekt - plotseling - per 1 april. Dus dat is over twee weken al. Op basis van verschillen van inzicht over de strategie. Bekend statement in dit soort situaties.
 
HCC nam Arboned vorig jaar juni over.
 
Dat geeft te denken: wat speelt er echt ? Is wel van belang te weten. Botsende karakters, gedonder in bloedgroepen of andere 'echte' strategische zaken ?
 
DNB gaat op onderzoek uit
 
Het bericht van het FD staat hieronder:
 
 
                                             Afbeeldingsresultaat voor arboned
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirjam Sijmons vertrekt als bestuurder ArboNed
Erik van Rein , Johan Leupen
bron: FD - vrijdag 18 maart 2016 - site


Mirjam Sijmons vertrekt als bestuurder van HumanCapitalCare en directeur van de onderliggende arbodienst ArboNed. Tussen haar en grootaandeelhouder Wim Huijbregts is een verschil van mening ontstaan over de strategie na de overname van de arbodienst door HumanCapitalCare, meldt Sijmons desgevraagd aan Het Financieele Dagblad.

Overname

Sijmons werd in februari 2014 bestuursvoorzitter van ArboNed, dat zich onder andere richt op re-integratie van werknemers. Daarvoor was ze onder meer bestuurder van de ANWB en uitzendbureau Content. Ze leidde de overname van ArboNed door HumanCapitalCare, dat meer te bieden had op het gebied van ICT. Met de overname groeide de dienstverlener naar een omzet van €125 mln en 1250 werknemers.

'Verschil in visie'

Sijmons, ook toezichthouder bij Eneco en op plek 25 in de top-50 van machtigste vrouwen van het tijdschrift Management Scope, legt haar werk neer per 1 april. De bestuurder en een woordvoerder van HumanCapitalCare willen niet ingaan op de inhoud van het conflict. Sijmons zegt wel dat ze ‘zeker niet’ met slechte gevoelens vertrekt en dat het ‘soms zo kan lopen’ als een bedrijf wordt overgenomen. ‘Dan krijg je nieuwe strategieën. Wij dachten daar goed samen mee te kunnen optrekken, maar het leidde tot een verschil van visie.’ Het is nog niet bekend wie Sijmons opvolgt.

ArboNed kwam een paar jaar geleden nog in de problemen na een koersverandering. Door de liberalisering van de arbodiensten wilde ArboNed doorgroeien tot een breder human-resourcebedrijf, maar dat pakte slecht uit. Het bedrijf, dat zijn naam toen kort veranderde in 365, schreef rode cijfers en zeker 170 van de 1200 werknemers werden ontslagen.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                          Afbeeldingsresultaat voor arboned
 
 
 
Achtergrondlinks
 
Over Sijmons:


http://managementscope.nl/manager/mirjam-sijmons/ceo-arboned-februari-2014

http://managementscope.nl/manager/mirjam-sijmons


http://powervrouwen.blog.nl/verschuivingen/2013/11/05/mirjam-sijmons-van-de-anwb-naar-arboned

http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/138683/Nieuwe-directeur-voor-ArboNed.htm
Over overname HCC door Arboned

https://www.arboned.nl/grootbedrijf/nieuws/2015-04-29-overname-arboned-door-humancapitalcare-vergroot-vitaliteitszorg-in


http://www.nu.nl/ondernemen/4040033/arbodienst-arboned-wordt-overgenomen-branchegenoot.html

https://www.humancapitalcare.nl/nl/nieuws/overname-is-officieel/Over voorgeschiedenis Arboned

http://managementscope.nl/magazine/artikel/745-paul-verburgt-arboned-technisch-failliet-na-mislukt-verandermanagement


http://www.paulspost.minimalmanagement.nl/artikel/minimal-management-is-niet-engOver ceo /eigenaar (?) HCC

https://nl.linkedin.com/in/wim-huijbregts-1a018712?trk=prof-samename-name
 

Top drie meest geruchtmakende ziekmeldingen + checklist acceptabele verzuimoorzaken

 
Top drie meest geruchtmakende ziekmeldingen+ Checklist acceptabele verzuimoorzaken:

'Dubieuze' ziekmeldingen komen zelfs op 'hoog' niveau voor; onderstaand de top drie meest geruchtmakende ziekmeldingen. Ze zijn al weer wat ouder, maar nog altijd even illustratief.

Op nummer 1: Super PG Arthur Docters van Leeuwen - febr 1998 - in conflict met minister Sorgdrager

Toenmalig Super PG Arthur Docters van Leeuwen had in de winter van 1998 een hoogoplopend conflict met de toenmalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager. In dit conflict meldde hij zich ziek om 'tijd te winnen en meer lucht te krijgen'.

FEM Business ( ook al ter ziele) wist dit hierover te melden:
De terugkeer van King Arthur
Arthur Docters van Leeuwen komt bij de STE terecht na een hooglopende ruzie met zijn minister Winnie Sorgdrager van Justitie in het eerste kabinet-Kok. Hij is in januari 1998 bijna drie jaar super-pg – de voorzitter van het college van procureurs-generaal – als hij in een arbeidsrechtelijk conflict tussen Sorgdrager en procureur-generaal Steenhuis de laatste steunt.
Docters van Leeuwen zou Sorgdrager daarbij hebben gechanteerd: in een debat in de Tweede Kamer zegt de minister dat Docters van Leeuwen dreigde een belangrijk plan voor de rechterlijke macht te dwarsbomen als hij ongelijk zou krijgen. Sorgdrager vindt juist dat de super-pg een bemiddelende rol in de ruzie had moeten spelen en verliest haar vertrouwen in hem. The Beauty and the Beast blijven het oneens. Voordat Sorgdrager de ontslagprocedure start, meldt Docters van Leeuwen zich ziek

Op nummer 2: Matthijs van Nieuwkerk en Felix Rottenberg - februari 2003 bij Nova

De vernieuwing bij het nieuwsrubriek Nova ( voorloper van het huidige Nieuwsuur) verliep anders dan nieuwkomers Matthijs van Nieuwkerk en Felix Rottenberg zich hadden voorgesteld. Fikse tegenvaller , als drukmiddel meldden ze zich ziek, nadat al eerder de andere drie 'oude' presentatoren ziek ook al uit onvrede hadden ziek gemeld.

Zo wordt verteld dat:
'In 2002 lekten plannen uit om van NOVA meer een talkshow te maken, naar het voorbeeld van Barend & Van Dorp op de commerciële zender RTL4. De opzet van één presentator in een studio zou veranderd worden in duopresentatie met publiek in de studio. Een van de presentatieduo's zou bestaan uit Felix Rottenberg en Matthijs van Nieuwkerk; zij maakten in de aanloop naar de verkiezingen van januari 2003 een succesvolle NOVA-reeks onder de naam Nederland Kiest.

De drie toenmalige presentatoren (Rob Trip, Kees Driehuis en Margriet Vroomans) waren niet op de hoogte van de plannen van hoofdredacteur Rik Rensen en meldden zich ziek. Als gevolg van de ontstane commotie gingen de plannen niet door. Rottenberg en Van Nieuwkerk namen ontslag in februari 2003, in april 2003 stapte ook Rensen op. De laatste hoofdredacteur van NOVA was Carel Kuyl.

Tweede bericht over deze affaire:
'Felix Rottenberg presenteert NOVA voorlopig niet meer. Volgens een van de programmamedewerkers is hij ziek en hebben artsen hem rust voorgeschreven.'
Rottenberg is kort geleden in conflict geraakt met de redactie van het tv-programma. Hij wilde dat NOVA meer ging lijken op het programma Nederland Kiest, dat begin januari enkele weken werd uitgezonden. Dat programma had veel weg van een talkshow, terwijl NOVA studiogesprekken afwisselt met reportages.
De redactie verloor door de eis van Rottenberg het vertrouwen in hem. De directies van de NPS en de VARA en de hoofdredactie hebben donderdag gegarandeerd dat NOVA geen talkshow wordt.
Bovendien zou Rottenberg kritiek hebben gehad op de redactie, die volgens hem te groot was en slecht functioneerde. Hoofdredacteur Rik Rensen wilde donderdag niet reageren. Rottenberg was niet bereikbaar voor commentaar.

Op nummer 3: Sweder van Wijnbergen slaat voorstel ziekmelding van minister Jorritsma in de wind - sept 1999

'Toen Van Wijnbergen vrijdagochtend door de minister op het matje werd geroepen bleek de landsadvocaat zich al aan het warmlopen. Naar verluidt vroeg Jorritsma haar topambtenaar zich ziek te melden om de zaak in alle rust te kunnen oplossen. Toen deze dat weigerde liet de minister haar raadsman mr. B. Houtzagers komen. Van Wijnbergen reageerde daarop met de komst van zijn eigen advocaat, mr. J. Klein van Loeff Claeys Verbeke. Sindsdien worden de gesprekken voornamelijk gevoerd tussen beide raadslieden. Overigens zegt Klein daaruit nog geen conclusie voor de uitkomst te willen trekken: "Ik ben niet optimistisch maar ook niet pessimistisch. We zullen de time-out gebruiken om een oplossing te vinden zodat Sweder gehandhaafd kan blijven." Premier Kok wilde na de ministerraad inhoudelijk niet reageren en noemde de kwestie "primair de verantwoordelijkheid van de minister". Ook EZ onthoudt zich van commentaar. '

bron: Nrc - link: http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/09/25/Vp/05.html

Bespreekbaar maken van verzuim als gedrag
Nog steeds wordt in veel organisaties verzuim als een strikt medische situatie/aangelegenheid beschouwd of gezien; dit vindt zijn oorsprong in de juridische grondslag van de ziektewet, cq wet loondoorbetaling bij ziekte waar afwezigheid op het werk /arbeidsongeschiktheid gelegitimeerd is, mits er een duidelijke medische grond is.

Vaak zijn/spelen er wel medische klachten, maar hoeft dit niet ( per definitie) automatisch te betekenen dat men niet zou kunnen en/of mogen werken, zoals uit bovenstaande drie voorbeelden maar al te duidelijk blijkt.

Om de discussie hierover binnen een organisatie op gang te brengen is de onderstaande Checklist acceptabele verzuimoorzaken opgesteld; het blijkt in de praktijk een buitengewoon handig hulpmiddel/instrument. De mogelijke verzuimoorzaken zijn zelf met andere herkenbare voorbeelden aan te vullenDus: kopieer de checklist en gebruik hem morgen in uw organisatie !

CHECKLIST ACCEPTABELE VERZUIMOORZAKEN
Wilt u op de lijst hieronder aankruisen welke oorzaak u in het algemeen acceptabel acht als verzuimoorzaak van uw medewerkers en welke oorzaken u in het algemeen niet acceptabel acht.
Verzuimoorzaak
Wel acceptabel
Niet acceptabel
Niet lekker
Verkouden
Griep
Slecht geslapen en nog moe
Kinderen ziek
Kinderen vakantie
Medewerker kan de werkdruk niet aan
De werkruimte is te warm (in de zomer 320 C)
Conflict met de leidinggevende
Conflict met medewerkers
Onvoldoende uitdaging in het werk
Gebroken been (vakantie)
Rugklachten als gevolg van te zwaar tillen op het werk
Relatieproblemen in de werksfeer
Relatieproblemen in de privé-sfeer
Even bijkomen na een drukke periode op het werk
Op het werk een ijzeren balk op de voet gekregen
Sportblessure
Muisarm als gevolg van het vele beeldschermwerk
Tijd nodig voor verbouwing huis………………………………donderdag 17 maart 2016

En welke kleur heeft uw verzuim? Wit, grijs of zwart? Groen, blauw, rood ?

Welke kleur heeft uw verzuim? Wit, grijs of zwart?

'Helft zieke werknemers mankeert medisch niets', kopte dagblad Trouw afgelopen zaterdag op de voorpagina. Sterke kop, goed punt. Het bericht ging er dan ook in als koek. Zo was het de hele zaterdag op het Radio 1 Journaal te beluisteren. Met toelichting en commentaar van deskundigen erbij.
 
                                          
Andere media – zoals NU.nl, RTL Nieuws, de Volkskrant, Intermediair én ook ons Medisch Contact – volgden later. Het was hét gesprek van de dag op maandagochtend bij de koffieautomaat. Intrigerend bericht en het herlezen zeker waard. Laat ik twee krenten uit deze polderpap lichten. Want polderpap is het.
 
De eerste: arbodienstverlener Zorg van de Zaak (ZvdZ) denkt dat het landelijk gemiddelde verzuimpercentage naar 2 procent teruggebracht kan worden. 2 procent?! Maar dat betekent een halvering van – de nu al historisch lage – 4 procent. Dat is niet niks. Ter oriëntering: enig idee hoe hoog het verzuim bij u in het ziekenhuis, MSB, instelling of gezondheidscentrum is?
 
 
                             
 
 
 
'Now we are talking business', hoor je ze in de directiekamers en op personeelszaken denken. Want welk bedrijf/zorginstelling wil dat nou niet, wees eerlijk. Daarnaast: dit kan maar één ding betekenen. De ZvdZ moet de heilige graal van het verzuim hebben gevonden. Lucky bastards! Daar loop ik me al meer dan dertig jaar suf naar te zoeken. Die wil ik dus wel eens zien.
 
Tweede krent: de NVAB, de vereniging van bedrijfsartsen, vermoedt dat het percentage 'niet-medisch ziekteverzuim’ (ja – u leest het goed – niet-medisch ziekteverzuim) nog een stuk hoger ligt dan de eerder genoemde 50 procent. De NVAB durft de stelling aan dat maar liefst 70 tot 80 procent (Trouw), mogelijk zelfs 90 procent (Volkskrant) van het ziekteverzuim geen (harde) medische oorzaken heeft.

Ook dat moet ik even op me laten inwerken. Hola de Cola! Dat impliceert dat maar 10 tot maximaal 30 procent van de ziekmeldingen aan het wettelijk ziektewet-loondoorbetalingscriterium voldoet. Verzuim is gedrag – jazeker –, maar dit gaat wel een behoorlijk slagje verder. Dit wijst op een systeemprobleem. Of zie ik dat nou verkeerd?
 
 
                                            
 
 
En: stel dat de cijfers van de ZvdZ en de NVAB kloppen, dan kunnen we met gemak met de helft van de bedrijfsartsen uit. Is het probleem met het tekort aan bedrijfsartsen ook meteen opgelost. Ik voorzie dan gouden tijden voor de maatschappelijk werkers en casemanagers.
 
Ergens wringt en schuurt dit bericht bij mij. En niet zo'n klein beetje ook. Ik ga daarom op onderzoek uit en maak een rondje langs de velden en doe dat aan de hand van de volgende drie statements:
 1. Onderscheid naar wit, grijs of zwart verzuim. Zo ouderwets! Bovendien, wat is ziek? Dat is ook toch maar een etiketje. De rek is er even uit, heb te veel aan mijn kop, ben er dus effe niet, zo terug, doei. Kan gebeuren, toch?
 2. Loondoorbetaling bij ziekte is een van de kernelementen van ons sociaal zekerheidstelsel. Niet op het werk, toch geld. Kan alleen als het echt medisch is. De bedrijfsarts beoordeelt claim op loondoorbetaling. Allemaal arbeidsrechtelijk geregeld.  Niet lullen, maar poetsen.
 3. Iedereen rijdt wel eens door rood. Zo ook bij ziekmeldingen. Niet fraai, maar soms wel zo handig. Vooral niet te moeilijk over doen. Alles is vloeibaar in Nederland gedoogland. Alles is gezondheid. Let it go en let it flow.
Your votes please! Volgende week deel 2 in deze ziekmeldingsoap.
 
 
 
Deze blog is ook gepost op 17 maart 2016 in Medisch Contact
 
 
 
 
                                    
 

Ziekteverzuim en een elftal Cruijffiaanse wijshedenVerzuim, voetbal en een elftal Cruijffiaanse uitspraken


 

Verzuimbeheersing blijkt verrassend veel overeenkomsten te vertonen met het voetbalspel. Zoals alom bekend heeft Johan Cruijff een heldere visie én vaak een bijzondere kijk op het voetbal. Dat blijkt uit zijn vele uitspraken. Ter lering én de vermaeck een elftal  uitspraken van Cruijff als leidraad voor verzuimbeheersing.

 

 1. ‘Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben; maar waar het in wezen omgaat is: wat doe je met die bal !’ De ziekmelding is de bal, de leidinggevende de voetballer. Maar wát doe je, als leidinggevende, met een korte, lange, frequente,of  problematische ziekmelding ?

 

 1. ‘In het voetbal zijn bepaalde wetten – wet nummer één is: het middenveld is de weegschaal van je elftal’.In het bedrijf is het management - zijn de leidinggevenden - het middenveld; zij zijn de probleemhouder en voeren de regie ten aanzien van verzuim.  Hamvraag is: hoe gaan zij met verzuim om ? hoe hoog staat het op hun agenda ? hoe goed getraind zijn ze? hoeveel ervaring hebben ze ? wat zit erin hun gereedschapskistje ?

 

 1. ‘Alles is al uitgevonden in het voetbal - alleen de omstandigheden veranderen’.Er zijn boekenplanken vol over verzuim geschreven, maar: elk bedrijf heeft cq krijgt het verzuim wat zij verdient- ook daar treffen we alle varianten aan: van pupillenvoetbal tot eredivisieteams.

 

 1. ‘De organisatie binnen een ploeg, de taakverdeling, het weten wat je moet doen als je op een andere positie op het veld terecht komt - dat is de basis van het voetbal’ –  De leidinggevende moet (als regisseur van het verzuim) goed en adequaat kunnen afstemmen én samenwerken met zijn sparringpartners bij problematische verzuim en reïntegratiezaken:  pz, bmw en de bedrijfsarts

 

 1. ‘Het verschil tussen goed en slecht spelen is zó klein – het belangrijkste is hard werken’ Elke ziekmelding is een trainingsmoment – er valt dus elke dag te trainen,trainen,én te trainen. Maak onderscheid tussen makkelijke en moeilijke ballen:tussen gewoon en problematisch verzuim

 

 1. ‘Wat vaak vergeten wordt is dat voetbal 87 minuten lang routine is; er zijn in de wedstrijd maar drie minuten waar het op aan komt- in die drie minuten win of verlies je’ Variant van de 80/20 regel ( het Pareto principe)-geldt ook voor verzuimbeheersing. Besteedt vooral aandacht aan de problematisch( frequent, te lang, conflicten, vastgelopen) verzuim

 

 1. ‘Inzicht is het belangrijkste- ik beheers een heleboel onderdelen perfect – 90% van het voetbal vak beheers ik – maar een balletje trappen is het minst belangrijke’. 0p basis van cijfers, prioriteitstelling én afspraken sturing geven aan verzuimbeheersing binnen de organisatie.

 

 1. ‘Tactiek is niet de man uitschakelen of zo – nee, het is weten waar mee je bezig bent’ Toon leiderschap: stel doelen en besluit het verzuim binnen uw organisatie aan te pakken.

 

 1. ‘Je moet schieten – anders kun je niet scoren !’  Te vaak komt verzuimbeheersing neer op het rond spelen van de bal. Gekenmerkt door een reactieve aanpak ,en een laissez faire instelling, afschuiven en doorschuiven van het probleem met als resultaat:slechte werksfeer en onopgeloste probleemgevallen

 

 1. ‘Voetbal is een spel van fouten – de ploeg die de minste fouten maakt is de beste’ Er zijn bedrijven die het heel goed doen - van die ‘good practice’ bedrijven valt veel te leren

 

 1. ‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt’  En zo is het maar net!


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de voetbal liefhebbers:  2 interessante zaken
 
Bekijk deze prachtige analyse van Ajax - PSV
en vergelijk dat met bovenstaande tekst 
 
Wat ging er wel/niet fout
 
Uiterst informatief - NOS Studio Voetbal - 24 april 2013 - wie won er ook al weer ?
Elf strijkplanken tegen elf voetballers
 
 
 
 
 
http://www.uitzending.net/gemist/183165/Nederland-1/NOSStudio_Voetbal.html
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Een erg fraaie analyse waarom het Nederlands elftal niet is verder gekomen
Door de Britse journalist, maar voetbalkenner bij uitstek Simon Kuper Gouden tijd komt niet meer terug
Voetbalnatie in verval
 
Het Nederlands elftal moet een buitenlandse coach krijgen en countervoetbal gaan spelen. Misschien dat het dan op kan krabbelen. Maar, wereldtop wordt Oranje niet meer, schrijft Financial Times-journalist Simon Kuper.

·         Simon Kuper

15 oktober 2015


In 2004 werd Jürgen Klinsmann onverwacht bondscoach van het waardeloze Duitse voetbalelftal. Klinsmann woonde in Californië aan het strand, en had nog nooit een team getraind. Meteen riep hij Duitsland op tot vernieuwing: „We moeten elk ritueel en elke gewoonte ter discussie stellen.” Zijn Amerikaanse New Age-managementjargon, dat hem deed klinken als een businessboek dat je op het vliegveld koopt, irriteerde bijna iedereen in het Duitse voetbal.

Maar Klinsmann vernieuwde inderdaad alles. Duitsland keek vooral in Nederland het moderne voetbal af. Uit de Verenigde Staten haalde het fitnesstrainers en het principe van de data-analyse. Het kopieerde zelfs de architectuur van Clairefontaine, de centrale Franse jeugdopleiding. Jarenlang leerden de Duitsers door, en inmiddels zijn ze wereldkampioen. Nu het Nederlandse voetbal zijn eigen Stunde Null heeft bereikt, moet het ook op studiereis in onze ongeëvenaard creatieve voetbalregio. Maar zelfs na de vernieuwing zal Oranje waarschijnlijk nooit meer zijn oude glorie bereiken.

Voetbal speel je met je hoofd

Het enige voordeel van dit kleine voetballand was altijd kennis. „Voetbal is een spel dat je met je hoofd speelt”, zei Johan Cruijff, en meestal was Oranje het intelligentste nationale elftal. Nederland kan alleen van Duitsland winnen als Duitsland dommer is, en vaak was dat het geval. Maar rond het millennium hield Nederland op het voetbal uit te vinden. Zelfs Cruijff slaat sindsdien vooral eigenbelang dienende banaliteiten uit. De buitenlandse vraag naar Nederlandse trainers – de dragers van onze voetbalkennis – is opgedroogd. In de vijf grote Europese competities werken nog maar twee Nederlandse hoofdcoaches: Louis van Gaal (64 jaar) en Ronald Koeman (52 jaar).

Intussen bleven onze concurrenten doorleren. Neem Pep Guardiola, die als kind van Barcelona het Nederlandse denken van Cruijff en Van Gaal opslokte. Daar liet hij het echter niet bij. Albert Capellas, voormalig coördinator van de jeugdopleiding van Barça en later assistent-trainer van Vitesse, vertelde mij ooit dat de Nederlandse en Spaanse speelstijlen in balbezit weinig van elkaar verschillen. Het grote verschil lag volgens hem bij balverlies: Guardiola had een complex systeem van verdedigend pressen ontwikkeld, dat in Nederland niet bestond. Het Barça van Pep speelde een soort Hollandse School 2.0. Ook nu bij het oppermachtige Bayern München blijft Guardiola doordenken.

Dat moet Nederland terstond gaan doen. Het Nederlandse geluk is de ligging in West-Europa, een gebied met ongekend intensieve kennisuitwisseling. De Britse historicus Norman Davies verklaarde in zijn boek Europe, A History het West-Europese voordeel: ons ‘gebruikersvriendelijke’ klimaat. Een groot deel van de regio ligt dicht bij zee. Dat matigt de temperatuur. De westenwind matigt het nog verder. Omdat het hier ook nog eens veel regent, is het land vruchtbaar. Daardoor kunnen grote aantallen mensen op een relatief klein terrein leven.

Nieuwe lenzenslijper

Daarom vond hier in de zestiende en zeventiende eeuw de Wetenschappelijke Revolutie plaats: wetenschappers van Nederland tot Italië zaten dicht op elkaar en wisselden snel informatie uit. In de jaren zestig van de zeventiende eeuw ontving Christiaan Huygens brieven van een Schotse collega in het Frans over de nieuwe lenzenslijper die Robert Hooke in Londen had gemaakt. Zo kon Huygens zijn telescoop verbeteren. Nu wisselen voetbalpioniers als Guardiola en de Duitse bondscoach Joachim Löw kennis uit.

Oranje op voorgaande eindrondes


Dat internationale leren gaat moeizamer in minder dichtbevolkte gebieden met (onvermijdelijk) minder voetbalexpertise. Daarom is West-Europa in het tijdperk van de Champions League – het ultieme voetbalkennisnetwerk – ’s werelds sterkste voetbalregio geworden. Met slechts zes procent van de wereldbevolking heeft het de laatste drie WK’s gewonnen, een prestatie die geen andere regio ooit is gelukt. Sterker, West-Europa heeft sinds het WK 2006 acht van de negen podiumplaatsen gepakt:

WK
Winnaar
Tweede
Derde
2006
Italië
Frankrijk
Duitsland
2010
Spanje
Nederland
Duitsland
2014
Duitsland
Argentinië
Nederland

Let op de dieptekracht van de regio: vijf verschillende West-Europese landen hebben de topdrie gehaald. Nederland kan nu zelfs bijna per fiets topkennis gaan ophalen: onze oosterburen zijn wereldkampioen en de zuiderburen staan nummer één op de FIFA-ranglijst. Geografie is ons grote voordeel ten opzichte van een ander achterlijk geworden voetballand, Brazilië.

Het belangrijkste risico daarentegen: Nederland dreigt toegang tot het kennisnetwerk Champions League te verliezen. Mogelijk al in 2018 kwalificeert de eredivisiekampioen zich niet meer rechtstreeks voor dat toernooi, vanwege de belabberde Nederlandse clubprestaties in Europa. Slechts een handjevol Nederlanders speelt nu Champions League bij buitenlandse clubs.

Eindeloos rondpassen

Ook zonder Champions League moet Nederland zich echter gaan bijscholen. Maar dat werkt slechts op lange termijn. Op korte termijn moet het land meteen al het eindeloze ongevaarlijke rondpassen afzweren. Simpel gezegd: Oranje moet overstappen van Ajax-voetbal naar PSV-voetbal.

Willem van Hanegem begon deze discussie op zijn manier, door te stellen dat bondscoach Danny Blind te veel Ajacieden en te weinig Feyenoorders selecteerde. Maar Feyenoord is in dit debat slechts bijzaak. Een club die de laatste veertig jaar maar drie keer kampioen werd, is niet eens Nederlandse top.

Van Hanegem heeft wel gelijk dat Blind te veel op de Ajax-stijl leunde. Zijn personeelskeuzes waren daarvan slechts een symptoom. De Ajax-traditie geeft prioriteit aan jeugd en ‘klasse’ (wat bij Ajax is gaan betekenen: vaardigheid in passingoefeningen) boven ervaring, kracht en snelheid. Een Ajax-bondscoach zal Anwar El Ghazi en niet Bas Dost opstellen, Jaïro Riedewald of Davy Klaassen en niet Nigel de Jong. Een Ajax-trainer zal tevens ‘dominant balbezit’ nastreven.

De PSV-traditie baseert zich daarentegen meer op ervaring, kracht en countervoetbal (zie de overwinning op Manchester United vorige maand). Al sinds 2008 presteert Oranje op grote toernooien alleen met een dichte defensie en razendsnelle counters. Zo moet Nederland verder, het liefst onder een buitenlandse bondscoach die hier nieuwe kennis kan importeren.

Nostalgisch voetballand

Met studiereizen en countervoetbal zal Oranje ongetwijfeld opkrabbelen. Over een paar jaar zijn we vast weer beter dan IJsland (325.000 inwoners). Dan kwalificeren we ons weer voor de meeste toernooien, net als bijvoorbeeld Zwitserland dat doet. De gouden tijd zal vermoedelijk echter nooit meer terugkeren. Nederland was veertig jaar lang het enige kleine land dat zich regelmatig met de wereldtop kon meten. Zo’n onwaarschijnlijke prestatie laat zich moeilijk herhalen. Dat is de wet van regressie naar het gemiddelde. De Nederlandse toekomst is waarschijnlijk als nostalgisch voetballand à la Hongarije of Brazilië.