woensdag 25 april 2012

Zelfstandige bedrijfsarts - geen 'eenzame fietser'

De zelfstandige bedrijfsarts ( huidige geschatte aandeel 30%) blijkt geen 'eenzame fietser' te zijn, maar onderdeel van een grotere maatschappelijk ontwikkeling. Dat wisten cq vermoedden we natuurlijk wel, maar het is nu toch maar weer eens mooi door het CBS onderzocht en 'bewezen'. 

Zelf startte ik ruim twaalf jaar geleden voor mezelf en behoorde tot de zgn 'eerste golf'. Daarvoor waren er ook wel 'eenpitters', maar deze waren erg klein in aantal (10-20). Meestal na ruzie en met klapperende deuren vertrokken uit BGD of arbodienst. Vanaf 2000 is er sprake van een duidelijke trend. De aanvankelijke scepsis van velen 'pluche zitters': 'mijn beste, het is niks en het wordt niks !' is verdwenen en de zelfstandigen lijken er beter voor te staan op dit moment. Toch blijft innovatie achter. Te velen spelen arbodienstje in het klein of  komen als 'huurling ' aan de kost. Tijd om te resetten en daadwerkelijk meerwaarde te leveren aan de klant/organisatie. Goede input daarvoor is het zeer recent uitgebrachte boek De Ondernemende Professional van Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. ( zie eerder weblog bericht)    Weblog DNB komt daar binnenkort uitgebreider op terug. Voor dit moment het bericht van Nu.nl en het CBS

Aantal eenmanszaken neemt vlucht 

Laatste update:  25 april 2012 10:03 info - bron: Nu.nl

AMSTERDAM - Het aantal bedrijven in Nederland is in 2011 per saldo met bijna zeven procent gegroeid. Tweederde van de nieuw opgerichte bedrijven was een eenmanszaak.

Vijf jaar geleden was dat nog maar 55 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag publiceerde.
Adviesbureaus zijn het populairst onder starters. Daarvan werden er vorig jaar veertienduizend opgericht. Dat betekent dat een vijfde van de bedrijven in die branche het afgelopen jaar is gestart.Ook internetbedrijven zijn in trek, vooral in de detailhandel. Meer dan een derde van de startende ondernemers in de detailhandel kiest er tegenwoordig voor uitsluitend via internet te verkopen. In 2007 was dat nog maar 22 procent.

Overleven

Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt. Na twee jaar wordt de kans op overleven groter.
Nu bestaat 55 procent van de in 2007 opgerichte bedrijven nog. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de grootste kans op overleven. In de handel en horeca is de kans op overleven het kleinst.Originele bron: CBS

Webmagazine, woensdag 25 april 2012 9:30

Nederland steeds ondernemender

In Nederland worden meer bedrijven opgericht dan opgeheven. In 2011 groeide het aantal bedrijven met bijna 7 procent. Er zijn vooral veel adviesbureaus opgericht in dat jaar. De bouw heeft sinds 2005 de meeste dynamiek.

Meer bedrijven

Het groeisaldo van het aantal bedrijven van 7 procent in 2011 is vergelijkbaar met dat in 2007. Het aantal bedrijven steeg in 2010 met 3,5 procent.

Groeisaldo aantal bedrijven, 2007-2011

Groeisaldo aantal bedrijven, 2007-2011

Meeste dynamiek in bouw

De bouw heeft sinds 2007 de meeste dynamiek. In 2007 en 2008 groeide het aantal bedrijven in de bouw nog met ongeveer 12 procent, terwijl twee jaar later de groei nagenoeg stil stond. Vorig jaar liet de bouw weer een groei van 5 procent zien. In de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie neemt het aantal bedrijven steeds boven gemiddeld toe. De industrie en handel, vervoer en horeca daarentegen groeide minder dan gemiddeld.

Meeste oprichtingen in advisering

De meeste bedrijven die zijn opgericht in 2011 zijn adviesbureaus, 14 duizend. Dit is 20 procent van het aantal bedrijven in deze branche. Voor de meeste branches in de top 10 zijn de lage opstartkosten interessant voor het starten van een nieuw bedrijf.

Top-10 oprichtingen bedrijven, 2011

Top-10 oprichtingen bedrijven, 2011

Internetbedrijven in opkomst

In 2011 zijn 6 duizend nieuwe bedrijven gestart in de detailhandel via internet, ruim 35 procent van het aantal bedrijven in deze branche. In 2007 was dit nog 22 procent. Startende ondernemers in de detailhandel kiezen er steeds meer voor om hun producten vooral via internet aan te bieden.

Meer eenmanszaken

In 2011 was ruim twee derde van de oprichtingen een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen.

Moeilijke eerste jaren

Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt. Na twee jaar wordt de kans op overleven groter. Nu bestaat 55 procent van de in 2007 opgerichte bedrijven nog. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de grootste kans op overleven. In de handel en horeca is de kans op overleven het kleinst.


Overlevingskansen van opgerichte bedrijven in 2007

Overlevingskansen van opgerichte bedrijven in 2007
Ralph Wijnen en Noortje Pouwels-Urlings
Bron: StatLine, Bedrijven; oprichtingen en opheffingen, grootte, rechtsvorm, bestaansduur

maandag 23 april 2012

burn out


Aardig interview uit 2001. Al weer tien jaar geleden, maar de wereld verandert niet zo snel in bepaalde opzichten. Dus nog altijd het lezen waard.

Ronde-tafelgesprek over burnout

home | 01 jan 2001 | Geerhard Bolte
|bron: Management Team

Ontspannen besluiten drie heren aan de ontbijttafel dat het maar eens afgelopen moet zijn met de stressmaatschappij. Ze schaffen de wao af en dwingen werkgevers en werknemers om het probleem voorgoed de wereld uit te helpen. Een oplossing voor burnout in vijf gangen.

Een milde voorjaarsbui zorgt voor ouderwetse intimiteit in de serre van restaurant De Hoefslag in Bosch en Duin. Terwijl de regen op het dak klettert, schenkt de ober witte wijn, al is het pas 9 uur in de ochtend. Maar niemand beklaagt zich over de alcoholica, noch over de gerechten van het vijfgangenmenu dat volgt. De drie gasten zijn het eens: zo zou iedere dag moeten beginnen.
Mede dankzij de rustgevende ambiance is van spanning niets te merken bij de gesprekspartners die zich deze ochtend buigen over de bestrijding van werkstress. Zelfs aan de bedachtzame manier waarop hij spreekt, is te horen dat Boudewijn van Melle, zelfstandig organisatieadviseur en auteur van het boek Druk? Voorkom burnout!, zich niet meer laat ontsporen na zijn burnout in 1997. Andre Veneman, als Corporate Health Advisor de belangrijkste gezondheidsmanager van chemiegigant Akzo Nobel, oogt deze ochtend geheel ontspannen en alert. Hetzelfde geldt voor Paul Schreurs, universitair hoofddocent Psychologie van de Arbeid en Organisatie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Instituut Werk en Stress.
De drie heren vegen de schuldvraag resoluut van tafel. Om vervolgens in intiem polderoverleg op zoek te gaan naar oplossingen voor het epidemische probleem burnout.

Volgens stressdeskundige Theo Compernolle hebben we geen stressvrije werknemers nodig, maar stressvrije bedrijven. Klopt dat?
Veneman: "Ruim vier eeuwen voor Christus wist Pericles al dat gezondheid méér is dan de afwezigheid van ziekte. Het is een situatie van lichamelijk, geestelijk en moreel welbevinden. Dat wil zeggen dat je niet alleen naar de werksituatie moet kijken. Je werk, je privé-leven en je sociale leven moeten in balans zijn. Het heeft dan ook geen zin de schuldvraag te stellen. Werknemers roepen: we moeten te hard werken. Werkgevers roepen: van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden. Die polarisatie leidt tot niets. Je hebt de inzet van beide partijen nodig om het probleem van werkstress op te lossen."

U heeft een burnout gehad. Verwijt u het achteraf uzelf of uw werkgever?
Van Melle: "In het begin verweet ik het mijn toenmalige werkgever, KPMG. Achteraf beschouw ik mijzelf als de primair verantwoordelijke. Natuurlijk heb ik me laten opjutten door mijn werkgever, natuurlijk hadden mijn collega's de signalen van werkstress kunnen zien. Het is feitelijk een gedeelde verantwoordelijkheid, maar als ik mezelf niet verantwoordelijk stel, kan ik er ook niets aan doen."

Wat was de oorzaak van uw burnout?
Van Melle: "KPMG stuurde behoorlijk op targets, daar was je salaris ook aan gekoppeld. Een functioneringsgesprek begon altijd met de vraag hoe het met je ging. Voordat je kon antwoorden dat je vrouw ziek was, begon je gesprekspartner al over je productiviteit. Zo karikaturaal ging het. Dat legt een behoorlijke druk op je, terwijl het je privé-leven geheel buiten beeld laat. Diffuse dingen als een goede vader zijn, schoot er volstrekt bij in. Ik denk dat dit fnuikend voor mij was."
Schreurs: "De klassieke werkgever kende zijn werknemers, wist wanneer ze jarig waren. Ik denk dat werknemers dat op prijs stellen."

Was uw vader, voormalig directeur van zoetwarenfabrikant Van Melle, zo'n werkgever?
Van Melle: "Zeker, mijn vader was een baas van de oude stempel. Hij hield een lijst bij met verjaardagen van al zijn zevenhonderd werknemers en hij bezocht ze persoonlijk om ze te feliciteren. Hij stond heel dicht bij zijn mensen, al had dat ook z'n nadelen."
Schreurs: "De nadruk ligt nog steeds op de schuldvraag: had de werkgever er iets aan kunnen doen? Laten we het wat wetenschappelijker bekijken. We weten inmiddels vrij goed wat er aan de hand is in het bedrijfsleven op het gebied van werkstress. Maar vrijwel niemand dóét er iets aan."
Schreurs: "Er moet haast gemaakt worden. In de thuiszorg zie ik nu instellingen die zo slecht geleid worden dat de kans op burnout is opgelopen tot 40 procent. Dan weet je zeker dat die mensen binnen een jaar uitvallen. Zo ver moet je het niet laten komen."

Waar moet je beginnen om het probleem op te lossen?
Schreurs: "Allereerst moet je onderzoeken welke problemen er leven, waar en bij wie. Waarbij je rekening moet houden met het feit dat stress niet wetenschappelijk vastgesteld kan worden. Het is een kwestie van perceptie. Onderzoek hoe werkgevers en werknemers het werk en eventuele problemen ervaren. Zo kun je bijvoorbeeld vaststellen dat er arbeidsconflicten zijn, en dat leidinggevenden bijvoorbeeld niet opgeleid zijn om daarmee om te gaan. Als je dat weet, kun je actie ondernemen."

Hoe bestrijdt en voorkomt Akzo Nobel werkstress?
Veneman: "Er is natuurlijk geen quick fix. En preventie is interessanter dan genezen. Wie eenmaal thuis zit of zelfs in de wao belandt, zit vast in een visfuik. Wij richten ons dan ook niet op het voorkomen van uitstroom, maar op het voorkomen van ziekteverzuim. Snelheid is essentieel. Wordt stress eenmaal geconstateerd, dan wordt bijvoorbeeld direct een psycholoog ingeschakeld, gegarandeerd binnen zeven dagen na een doorverwijzing.
Wij zien stress of burnout niet als een ziektebeeld of een teken van zwakte. De mensen die het treft zijn veelal de meest loyale medewerkers. Het is gewoon een onbalans die zo snel mogelijk hersteld moet worden.
We proberen ook intern verzuim te signaleren: mensen die nog wel werken, maar bij wie het eigenlijk al tot híér zit. Wij proberen hen actief te vinden door middel van onze reguliere onderzoeken en ze kunnen op eigen initiatief laagdrempelige spreekuren bezoeken. Dat werkt. In onze bedrijven komt de helft van alle mensen naar het spreekuur om te praten over problemen voordat het te laat is. Bij veel Arbo-diensten komt 95 procent van alle mensen naar het spreekuur als het al mis is.
Veel oplossingen moeten natuurlijk voortvloeien uit de ondernemingscultuur. Teams moeten een natuurlijke cohesie vertonen, leidinggevenden moeten open staan voor werkstress.

Hoe krijgt u managers zo ver dat ze 'open staan'?
Veneman: "We leren ze tijdens trainingen bijvoorbeeld hoe ze verzuimgesprekken en beoordelingsgesprekken moeten voeren. We geven ze trainingen Managing Total Health, waarbij we ze leren omgaan met zaken als alcohol en drugs, pesten en werkdruk.
Daarbij wil ik graag aantekenen dat leidinggevenden het niet makkelijk hebben. Ze moeten verstand hebben van ict en financiën en ook nog eens fantastische personeelsmanagers zijn. Maar ze blijven wel de aangewezen persoon om problemen te signaleren. Een dokter ziet iemand maar twee keer per jaar, een manager iedere dag."

Werkt het?
Veneman: "Ja. In Nederland blijft de wao-intrede door psychische klachten maar stijgen. Bij ons is die intrede de laatste vijf jaar steeds gedaald, tot nu onder de 25 procent. Waarmee onze wao-intrede als gevolg van psychische klachten nu de helft is van wat we zouden mogen verwachten op basis van het landelijk gemiddelde. Ons verzuimcijfer is nu net onder de 4 procent. Van dat verzuim is 12 procent te wijten aan psychische klachten. Landelijk is dat zo'n 18 procent."
Schreurs: "Ik ken uw bedrijf en weet dat uw geïntegreerde gezondheidsbeleid werkt. Maar ik weet ook dat het een uitzondering is. In veel bedrijven is het beleid niet meer dan een A4'tje met mooie woorden. Bij hen staat winst maken bovenaan. Al is het voorkomen en behandelen van burnout veel goedkoper dan iemand in de wao te laten belanden. Dat kost al vlug twee ton."

Had KPMG een vergelijkbaar gezondheidsbeleid?
Van Melle: "Bepaald niet. Bij KPMG is uitval wegens burnout zo gewoon dat niemand ervan opkijkt. Toen ik tegen mijn secretaresse zei dat ik overspannen was, zei ze zonder een spier te vertrekken: 'Ik zal je agenda voor de komende zes maanden even leegmaken'. Op het moment dat ik ziek was, waren er van de twintig collega's op mijn gang vier thuis met een burnout.
Met lotgenoten binnen KPMG hebben we workshops georganiseerd en plannen opgesteld. Daarover hebben we gesproken met de directie, maar men heeft letterlijk gezegd: 'Als wij deze plannen uitvoeren, zijn we bang dat we slapende honden wakker maken. Dan gaan mensen die zich de laatste tijd niet zo lekker voelen, zich óók ziek melden wegens burnout'.
Overigens: Als Akzo's aanpak beleid was geweest bij KPMG, vermoed ik dat het effect zou zijn geweest dat ik vijf jaar eerder was opgestapt."

Hoe groot achten jullie de kans dat de adviezen van de commissie-Donner helpen?
Veneman: "Ik reken op méér dan louter een stelselwijziging. Ik voel wel wat voor het idee om de wao te sluiten voor mensen met psychische klachten, anders dan voor zeer ernstige gevallen. Het dwingt werkgevers en werknemers om het probleem aan te pakken. Daarvoor zouden overheid en bedrijfsleven kunnen kijken naar goede voorbeelden in het bedrijfsleven. Daar kunnen ze zien dat het mogelijk is om de uitstroom wegens psychische klachten minstens met de helft terug te brengen."
Schreurs: "Dat ben ik helemaal met u eens."
Veneman: "Je hoeft niet alles dicht te timmeren met regels. Zorgverlof wordt nu geregeld, maar in een goed bedrijf vertel je gewoon tegen je baas dat je kind iedere middag naar de fysiotherapeut moet. Wat heeft die baas dan aan de bureaucratische regel dat daarvoor tien dagen vrij staat? Hij moet gewoon zeggen: 'dan ga jij vanaf nu elke middag om drie uur naar huis'."
Schreurs: "Laten we nou eens actie ondernemen en ophouden met congressen over werkstress. En laat staatssecretaris Hoogervorst ophouden met klagen over het hoge ziekteverzuim en de wao-instroom. Hij zou eerder ter verantwoording geroepen moeten worden omdat hij de stijging niet heeft kunnen beteugelen."

Wat zou u doen als u het voor het zeggen had?
Van Melle: "Ik denk dat de drempel naar de hulpverlening moet worden verlaagd. Daarnaast zou de bureaucratie moeten worden verminderd. Een arts van het GAK vertelde mij dat ik niet meer kon werken. Wel moest men mij voor de vorm enkele functies aanbieden. Hij voegde eraan toe dat ik daar vooral niets mee moest doen, maar ja, het was nu eenmaal verplicht. Mij werd gevraagd of ik koffieautomaten wilde repareren of bij een tuinder steksteken..."

En u?
Schreurs: "Essentieel is dat burnout op een geïntegreerde manier wordt aangepakt. Stress verdwijnt niet door een paar dolfijnen te aaien in Mexico en dan te verwachten dat het vanzelf goed komt. Nee, er moet samengewerkt worden tussen werkgevers en werknemers, en tussen personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, psychologen, huisartsen enzovoorts."

U?
Veneman: "Naast het sluiten van de wao moeten werknemers natuurlijk de middelen krijgen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Geef ze bijvoorbeeld vouchers om toegang te krijgen tot de benodigde diensten. Daarnaast zie ik een rol voor bedrijfsartsen als casemanagers om problemen te signaleren, werknemers te verwijzen naar hulpverleners en de voortgang van iemands genezing te bewaken."

Gelooft u in het nut van hekken rond de wao?
Van Melle: "Ik heb ervaren dat het maar weinig voordelen heeft om in de wao te zitten. Je hebt toch een stempeltje."
Veneman: "Het mag zo ver niet meer komen. De meeste mensen komen alleen nog uit de wao als ze 65 worden of doodgaan. We moeten direct ingrijpen. Dat is veel effectiever en dus veel goedkoper. Door te voorkomen dat één persoon in de wao stroomt, kunnen wij de behandeling van tientallen werknemers betalen."

Waarom drong het niet door bij KPMG?
Van Melle: "Angst voor cultuurverandering. Dergelijke bureaus hebben machoculturen. Wij kunnen alles, wij komen overal, wij zijn wereldwijd de beste en de sterkste. Ik denk dat men het helemaal niet zo onwenselijk acht dat zogenaamd zwakkere broeders door burnout uit het nest vallen."
Schreurs: "Waarbij het mij van het hart moet dat ik niet zo blij ben met de term burnout. Dat betekent opgebrand. Maar mensen met een burnout zijn veelal niet opgebrand. Hun accu is tijdelijk leeg en kan gewoon weer opgeladen worden."

Bedrijfsarts over zijn werk - bericht uit het verleden

Ergens in een oude doos vond ik dit weekend een wat vergeeld TNO rapport met de aansprekende titel: De bedrijfsarts over zijn werk. Het is een onderzoek uit 1982/1984 - dertig jaar oud dus. Wat kan vroeger ons leren ?

Het was de tijd van de invoering van de Arbowet. Er waren toen zo'n 800 bedrijfsartsen in Nederland werkzaam in viertal type BGD-en. Je had de zgn enkelvoudige BGD-en (te vergelijken met de huidige interne arbodiensten), de gezamelijke BGD-en( de voorloper van de Arbo Unie), naast de driehoek PTT/NS/RGD en de groep GGD/DGD.

De helft van de bedrijfsartsen verrichten verzekeringsgeneeskundige taken en hadden een gemiddelde werkpopulatie van 2000 -2500 werknemers. De dekkingsgraad van de bedrijfsarts was één op de drie werknemers.

Een tweetal onderzoeksresultaten zijn óók nu nog interessant om eens over door te denken :

1. De tijdsbesteding van de bedrijfsarts
Waaraan besteedde de bedrijfsarts toen zijn tijd ?
Bekijk de onderstaande lijst én pak je eigen huidige tijdsbesteding erbij en zoek de verschillen:
 1. bedrijfsgeneeskundig spreekuur
 2. overleg
 3. bespreking sociaal team
 4. ziekteverzuimspreekuur
 5. werkplekbezoek
 6. aanstellingskeuringen
 7. algemeen periodiek geneeskundig onderzoek (apo)
 8. andere werkzaamheden
 9. gericht periodiek geneeskundig onderzoek (gpo)
 10. gericht werkplek onderzoek
 11. voorlichting aan werknemers
 12. ehbo
 13. verdere ongevalsbehandeling
 14. advisering aan fondsen
 15. tropenkeuringen
Advisering door de bedrijfsarts
Over de plaats van de bedrijfsarts in de organisatie worden opmerkelijke kanttekeningen gemaakt. Beleidsadvisering wordt/werd als onlosmakelijk onderdeel van het werk gezien, maar toch wordt er:
a. minder advies gegeven als wenselijk
b. het advies 'an sich' blijkt niet altijd bevredigend te zijn; de oorzaak wordt daarbij vooral gezocht in de slechte economische situatie
c. de relaties met zowel de directie als OR zijn voor verbetering vatbaar

Voorgesteld werd dat de bedrijfsarts meer inzicht in doel en mogelijkheden van organisaties moet hebben, naast veranderkundige kennis en vaardigheden. Dertig jaar geleden al ! Tja: dit lijkt 2012 wel.

Lees daarom het Manifest van De Nieuwe Bedrijfsarts
en hoe het beter kan onder het motto: Back to the Future

Verzuimpolitie II - Zembla over de kraak in het systeem van Verzuimreductie/Humannet

Verzuimpolitie deel II - Zembla

Afgelopen vrijdag 20 april zond Zembla een vervolg uit van de Verzuimpolitie. Centraal stond dit keer niet het case management bedrijf Verzuimreductie of de bedrijfsarts, maar het gebruikte it-systeem van het bedrijf Humannet wat gemakkelijk ( voor de ingewijden) bleek te zijn te 'kraken'. En daarmee lagen 300.000 medische dossiers potentieel 'op straat'. Geen lekkere gedachte. Vooral ook de terughoudende reactie van Humannet geeft te denken. Kijk en huiver zelf. Dit gaat nog een lang staartje krijgen.

Beluister cq bekijk ook de reacties van oa Pieter Rodenburg (NVAB), Paul Ulenbelt(SP) en Mark van Bruggen(FNV) bij de Gids.fm. De toon van met name Paul Ulenbelt is opvallend hard, hij beschouwt de case management bedrijven als 'criminele organisaties'. Dat is vrij vergaand, zal ik maar zeggen.Reactie van Humannet:
20 april 2012

PERSBERICHT:Informatiebeveiliging Humannet Starter

De redactie van Zembla meldt in een persbericht van heden dat zij vanavond een uitzending zal wijden aan de beveiligingsstatus van Humannet Starter. Deze uitzending is een vervolg op een eerder programma waarin kritiek werd geleverd op de werkwijze van VerzuimReductie.

Zembla beweert dat het systeem Humannet Starter niet afdoende is beveiligd. Wij melden u, dat door Humannet op basis van de eerste geruchten, dat het systeem zou zijn binnengedrongen, de navolgende extra maatregelen zijn getroffen:

 1. Alle inlogwachtwoorden zijn gereset.
 2. Aanvullende maatregelen zijn genomen door het plaatsen van een Intrusion Prevention System.
 3. Het netwerk wordt inmiddels door een derde partij ook nog bewaakt met behulp van een Intrusion Detection System. Verkeer wordt daarbij real-time ontleed en zowel automatisch als handmatig geanalyseerd waardoor bekende aanvalsvormen kunnen worden gedetecteerd.
 4. Vanaf het allereerste signaal zijn twee externe onafhankelijke deskundige bureaus ingeschakeld alsmede een forensisch expert. Deze hebben mede geconstateerd dat men het systeem is binnengekomen vanaf IP-adressen van de Vara en de Radboud Universiteit.
 5. Van deze inbraak is aangifte gedaan bij de politie.

Uit het onderzoek van de door ons ingeschakelde onafhankelijke experts is een aantal punten naar voren gekomen die deze inbreuk wellicht hebben mogelijk gemaakt. Deze punten zijn inmiddels verholpen en extra beveiligd.

Opvallend genoeg komt naar voren uit het onderzoek van deze experts, dat de ongeoorloofde toegang naar alle waarschijnlijkheid heeft plaatsgevonden middels voorkennis (lees: men heeft op onrechtmatige wijze een inlogwachtwoord in handen gekregen).

Nadat deze extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen, geeft de continue bewaking van het systeem aan dat er geen geslaagde pogingen tot binnendringen meer hebben plaatsgevonden.

Vanaf het allereerste moment heeft Humannet haar klanten op de hoogte gebracht. Nog gisteravond (19 april) hebben de klanten een derde brief gekregen over alle genomen maatregelen en de huidige status van de beveiliging.

Op grond van de laatste verklaringen van de ingeschakelde deskundigen zijn wij van mening dat het systeem veilig bruikbaar is, al zal Zembla in de uitzending van vanavond mogelijk anders blijven beweren.
donderdag 19 april 2012

In de boekenkast van De Nieuwe Bedrijfsarts - boekentip 1


Rubriek: In de boekenkast van De Nieuwe Bedrijfsarts (DNB)

Doel: het vormen van een DNB basis bibliotheek

Target: binnen 1 jaar vullen (2012) met een 100-tal interessante boeken en waardevolle rapporten -

dus twee tips per week

Boek nummer 1: De Ondernemende Professional - Frank Kwakman en Chris Zomerdijk

Dit boek is net uit (maart 2012) en ik heb het diagonaal gescand; voldoet prima als starter voor de DNB-er. Frank Kwakman is hoogleraar aan de Nijenrode Business University en houdt zich sinds een jaar of tien bezig met de zakelijke dienstverlening, waaronder hij ook de arbo dienstverlening schaart. Hij heeft goed uitgewerkte denkbeelden die ook voor DNB interessant zijn.

Al eerder besteedde weblog DNB aandacht aan Frank Kwakman en zijn ideeen betreffende de zgn PSF: Professional Service Firm, zoals advocaten-, accountants, of notaris kantoren, maar ook arbodiensten.

In dit boek werkt hij een aantal thema's nader uit. Aardige citaten zijn:
 • De klassieke focus op vakinhoud volstaat niet meer

 • Co-creatie met klanten cruciaal bij ontwikkelen van uw dienstverlening.

 • Ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie.

 • Abonnement op uw professionele dienstverlener: het uurtje-factuurtjemodel werkt niet meer.

 • Hoogwaardige kennis vermarkten via ICT-tools.

 • Klanten zelfbedieningsmogelijkheden bieden of Doe-het-zelfomgeving voor klanten creëren.

 • De toekomst van professionals: van onafhankelijk adviseur naar risicodragend regisseur.

 • Van handjes leveren naar echte businesspartner zijn voor de klant.

 • Ondernemend samenwerken: nieuwe manieren van samenwerken initiëren gericht op kennisproductie: het delen en vernieuwen van kennis.

 • De traditionele organisatie op de schop: van piramide naar pannenkoek.

Lees verder: het interview met Kwakman en Zomerdijk
bron: Management boek

‘De wereld van de professionele dienstverlening is in jaren niet zo interessant geweest,’ vindt Frank Kwakman. ‘De ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden waren allesbehalve onverwacht, maar lang niet alle professionals hebben daar goed op ingespeeld.’ De afgelopen tien jaar is de vraag naar hun diensten drastisch teruggelopen. De concurrentie werd heviger en de tarieven kwamen onder druk te staan. Niet alleen organisatieadviseurs, ICT-consultants en interim managers, maar ook accountants en advocaten moesten zien zich in die veranderende markt te onderscheiden en een concurrerende positie in te nemen.

Zo dus ook voor de bedrijfsarts !

woensdag 18 april 2012

De Verzuimpolitie - aflevering 8 - de epiloog - blok 1 18 april 2012

Vandaag werd bekend dat VerzuimReductie, het case management bedrijf, welke centraal stond in de Zembla uitzending De Verzuimpolitie, beterschap heeft beloofd, op basis van een eerste extern onderzoek.

Han Hullen, voorzitter van de NVVG is als adviseur aangetrokken. Eerder stapte directeur/voetbal analist Jan van Halst al op, snel gevolgd door directeur/ eigenaar (?) Marcel Wenting.

Onderstaand het persbericht zoals verspreid door oa NU nl:

'VerzuimReductie belooft beterschap'

Laatste update: 18 april 2012 14:31 info

HENGELO - Dienstverlener VerzuimReductie is niet secuur omgegaan met privacygegevens van zieke werknemers.

Dat is de voornaamste conclusie van een extern aangetrokken bedrijf dat onderzoek deed naar de gang van zaken bij de dienstverlener op het gebied van verzuimbegeleiding.

Het bedrijf neemt daarop naar eigen zeggen ''ingrijpende maatregelen'' zoals de invoering van nieuwe werkinstructies die ervoor moeten zorgen dat het vergaren, opslaan en delen van gegevens volgens de regels verloopt.

Ook is Han Hullen, bedrijfsarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen, aangetrokken als medisch adviseur en begeleider van de casemanagers om de privacy beter te borgen. Dat heeft VerzuimReductie woensdag laten weten.

Zembla

VerzuimReductie kwam vorige maand in opspraak na een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat meldde dat het bedrijf structureel de privacy van zieke werknemers schendt.

Gegevens uit medische dossiers van personeelsleden zouden worden gedeeld met hun werkgever. Directeur Marcel Wenting stapte daarop op.


Lees ook het originele persbericht van Verzuimreductie met meer achtergronden en een kort statement van Reijer Pille van de Falke Verbaan Groep, die het externe onderzoek verrichtte.

maandag 16 april 2012

Visitatie voor bedrijfsartsen - enige overdenkingen bij het Canmeds model - deel tweeEnige tijd geleden werd stil gestaan bij het verschillende invullingen van het Canmeds model: werkvelden in plaats van rollen. Je kunt er natuurlijk ook anders tegen aan kijken. Neem bijvoorbeeld de artsen van Down Under - Australië.

Die hanteren het zgn SPPP model. Kortom: er zijn veel verschillende manieren om tegen dezelfde werkelijkheid aan te kijken.Zo lossen de Saudi's het ook weer anders op:


Jobcrafting - of te wel: knutselen aan je eigen werk

Niet tevreden met de huidige baan ?
Maar geen zin om op te stappen en weg te gaan ?
Tijd om aan het eigen werk te gaan knutselen dus.
Job crafting heet dat in het moderne jargon.

Geen top down job design, maar bottum up zelfmanagement

Hoe dat te doen ?
Een korte introductie en verwijzing naar links:

1. voor een snelle eerste kennismaking lees: job crafting in Wikepedia

2. voor meer verdieping: lees/downlaod het basis boek jobcrafting van TNO

3. of lees het recent uitgebrachte boek Mooi werk van Mark van Vuuren en Luc Doorenbosch

4. of lees: Scherp in werk

Werk - maar waarvoor eigenlijk ? bekijk de werk waarde test van 123test eens

Ruim zeven miljoen Nederlanders verrichten betaald werk, maar waarvoor eigenlijk ? Wat zijn hun persoonlijke werk waarden ? Een aardige persoonlijke werkwaarde test is op de site 123test te vinden. De moeite waard die eens nader te bestuderen.
123test gaat daarbij uit van de volgende veertien kernwaarden:
 1. autonomie
 2. creativiteit
 3. afwisseling
 4. zelfontwikkeling
 5. structuur
 6. zekerheid
 7. invloed
 8. prestige
 9. prestaties
 10. financiële beloning
 11. balans werk en privé
 12. arbeidsomstandigheden
 13. relaties op het werk
 14. altruïsme
Hoe kijkt U tegen uw werk aan ? tevreden ?
Andere overwegingen bij het werkSIimmer werken - innoveren volgens Bas Bloem

Een bericht uit de wat oudere doos al weer, maar even zo goed meer dan de moeite waard. "Everybody likes to innovate, but nobody likes to change". Een korte introductie in de ideeën van Bas Bloem - zorgheld 2011. Dokter Nieuwe stijl: van god naar gids

Bas Bloem ?

Bas Bloem is hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit ,en gespecialiseerd in Parkinson en heeft radicale denkbeelden over de veranderingen in de zorg.

Dat de zorg moet veranderen is geen issue voor Bloem en de dokter zal als eerste aan de beurt zijn om te transformeren van god naar gids.

E health kan daar een grote bijdrage aan leveren. Een goed voorbeeld levert bas Bloem in zijn eigen vakgebied met MijnZorgnet en ParkinsonNet.

Voor een verdere introductie verwijzen we naar het artikel in Medisch Contact: We moeten slimmer gaan werken 16 sept 2011

En kijk vooral naar de erg interessante NtvG video presentatie van Bas Bloem

dinsdag 10 april 2012

Beroepen status ranglijst

Niet elk beroep wordt even sterk gewaardeerd. Bepaalde beroepen hebben een hogere status dan anderen.

Dit is een overzichtje van een recent onderzoek onder studenten. Altijd weer interessant om te zien wat wel en niet telt.

Statuscijfer

1 Rechter 8.7

2 Arts 8.5

3 Professor Rechten 8.3

4 Advocaat 7.9

5 Burgemeester 7.7

6 Ingenieur 7.6

7 Architect 7.4

8 Ondernemer 7.0

9 Accountant 6.9

10 Marketing manager 6.7

11 Management consultant 6.7

12 Actuaris 6.1

13 Journalist 6.1

14 Makelaar 5.9

15 Leraar (middelbare school) 5.6

16 Programmeur 5.5

17 Politieman 5.3

18 Electricien 4.4

19 Kapper 3.8

20 Postbode 3.7


Onderstaand een overzicht van kenmerken voor de status van een beroep:

Benodigde opleiding/training 76%
Respect 63%
Inkomen 49%
Publiek/maatschappelijk belang 47%
Talent 42%
Macht 32%
Hard werken 32%
Rijke historie van het beroep 15%
Veel vrije tijd 1%
Anders 3%

Ze vechten elkaar de tent uit en nog wat andere zaken

Al weer zo'n interessant artikel van Management Site voor De Nieuwe Bedrijfsarts

Ze vechten elkaar de tent uit

Waarom topprofessionals experts zijn in ruzie maken

Marcel J Wanrooy

Topprofessionals zoals medisch specialisten, advocaten en wetenschappers zijn niet alleen experts op hun vakgebied, maar ook expert in het creëren van conflicten. Hoe komt het toch dat weldenkende, hoog opgeleide professionals zo goed zijn in ruzie maken? En wat er aan doen?

Leeshet artikel

Management Site en Persoonlijke effectiviteit in zaken - tip voor De Nieuwe Bedrijfsarts

Management Site is een site vóór en dóór professionals en dus ook voor De Nieuwe Bedrijfsarts erg interessant.

Management Site bestaat nu zo'n 12 jaar en is opgezet door één van de Nederlandse Meesters in Management: Willem Mastenbroek. Voor velen bekend van zijn boek Onderhandelen; hij is verbonden aan de Holland Consulting Groep, emeritus hoogleraar management en vroeger gepromoveerd op het onderwerp conflicthantering en organisatie ontwikkeling. Interessant om zijn achtergrond zoals beschreven in Wikepedia eens door te nemen

Management Site bracht recent een aardig E boekje uit die ook voor De Nieuwe Bedrijfsarts van belang kan zijn; het gaat namelijk over Persoonlijke Effectiviteit in zaken. In slechts 44 dik beschreven pagina's vol met tips en trucs bent U een heel stuk wijzer.

zie ook: http://www.managementsite.nl/ebook

woensdag 4 april 2012

Visitatie - er leiden meerdere wegen naar Rome, maar de NVAB kent maar one way - that's the NVAB highway

Visitatie modellen bij medische professionals - er leiden meer wegen naar Rome

Naar verluid hebben begin 2012 zo'n 1200 bedrijfsartsen het visitatieproces doorlopen. Maar veel bedrijfsartsen hebben relatief weinig achtergrondkennis over de opzet van de visitatie systematiek.

Goed en wellicht handig om dat eens op een rijtje te zetten, want er blijken vele wegen naar Rome te leiden en de NVAB aanpak is niet uniek in zijn soort. Al eerder werd stil gestaan bij de verschillende interpretaties van de 'cornerstone' van de KNMG systematiek: het Canmeds model. ( zie maart 2012) en de mogelijkheid dat om anders tegen dezelfde werkelijkheid aan te kijken.

Er blijkt namelijk een veelheid aan verscheidenheid te bestaan als het gaat om de invulling van het instrument kwaliteitsvisitatie binnen de zorgsector cq bij medische professionals. Het onderstaande korte overzicht illustreert de overeenkomsten en verschillen:

beroepsgroep

Kern

Medisch specialisten

Kwaliteitsvisitatie

Oude stijl

· Maatschapsgericht

· Domein: zorgproces

· Principe: peer review

· Frequentie formele visitatie: één maal in de vijf jaarMedische specialisten, verpleeghuisartsen

Kwaliteitsvisitatie

Nieuwe stijl

· maatschapsgericht

· domeinen: vier

o Evaluatie van zorg

o Professionele ontwikkeling

o Maatschapsfunctioneren

o Patientenperspectief

· Principe: peer review

· Frequentie formele visitatie: één maal in de vijf jaarhuisartsen

· Praktijk accreditatie

· Principe: alle medewerkers van de praktijk doen mee

· Externe accreditatie

· Accreditatie frequentie: éénmaal in de drie jaarbedrijfsartsen

· Gericht op functioneren van individuele bedrijfsarts

· Domeinen: vier:

o de inhoud van de professionele beroepsuitoefening

o de context van de professionele beroepsuitoefening

o professionele ontwikkeling van de bedrijfsarts

o klanttevredenheid en betrokkenheid van de klant bij de beroepsuitoefening

· principe: peer review

· frequentie formele visitatie: éénmaal in de vijf jaar

Elke aanpak heeft zijn eigen specifieke kenmerken met bijpassende voor-en nadelen.

Het NVAB visitatie model voor de bedrijfsarts lijkt op deze wijze het meest op een combinatie van de IFMS aanpak van de medisch specialisten in een visitatieraamwerk.

Eigen model eerst: innovatie niet toegestaan

Er zijn/waren ook andere visitatiemodellen zoals HBA- Het Betere Alternatief model ontworpen door De Werkplaats en/of het Arboned/365 model. ( Weblog DNB komt daar later op terug met een uitgebreidere toelichting)

Deze laatste twee modellen konden echter niet de goedkeuring van de NVAB wegdragen op basis van een setje eigen gemaakte regels. ArboNed kreeg het zelfs niet voor elkaar om - eerst na bemiddeling en later een rechtzaak, om een alternatief uit te mogen proberen.

Een vorm van eigen model eerst. Erg jammer voor de innovatie, maar blijkbaar is een strakke standaard aanpak gewenst. Weblog DNB komt ook daar binnenkort uitgebreider op terug, want de implicaties van deze keuzes en opstelling zijn namelijk verstrekkend.

Voor de geinteresseerden in de casus Arboned en de uitspraak van de rechtbank wordt verwezen naar de achterliggende stukken bij de rechtbank: google: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO2887


dinsdag 3 april 2012

Evaluatie arbowet, offensief SZW voor duurzame inzetbaarheid - het laatste nieuws uit Politiek Den Haag - vers van de pers - opmaat voor nieuwe élan ?

Di 3 april 2012

Vers van de pers: het laatste nieuws uit politiek Den Haag. Voor nu alleen even de hoogtepunten:

Er komt een offensief vanuit SZW ( Ministerie van Sociale Zaken) gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat staat te lezen in het net verschenen persbericht van SZW. Een nadere uitwerking valt te lezen in de brief aan de Tweede Kamer dd 30 mrt 2012 met de titel: Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken.

Het achtergrondsrapport Verantwoordelijk werken is gemaakt door het adviesbureau Research voor Beleid. Er zijn veel achtergrondstudies beschikbaar.

Praktijkvoorbeeld duurzame inzetbaarheid: een inkijkje bij Aviko- zie de video:Bij een eerste snelle scan komen we de bedrijfsarts op pagina 7 tegen.

Over de bedrijfsarts:
'Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en diens rol bij preventie en positionering in de gezondheidsketen'.

Staatssecretaris de Krom verwacht advies vanuit de SER, mocht dat onvoldoend perspectief bieden voor structurele verbetering dan komt de Krom nog dit najaar met eigen plannen over de aanpak van de zorgpunten
.

Tevens moet er een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende medische disciplines komen en tussen de curatieve en arbozorg/bgz komen. Daarover is staatssecretaris de Krom nu in gesprek met Minister van VWS ( Schippers). Dit najaar worden ook daarin nadere vervolgstappen verwacht.

Kortom: het wordt een interessant najaar 2012 ! Aan het werk(lezen) dus. Onderstaand het persbericht van SZW

Ter oriëntatie: wat deden we ook al weer zo in Nederland ?

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009


Top 10 beroepen bij mannen, 2009

Top 10 beroepen bij mannen, 2009Investeren in arbeidsomstandigheden loont

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels leveren geld op. In sectoren waar dat is gebeurd, is €450 miljoen bespaard. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Werkgevers en werknemers hebben zelf groot belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid daarom meer bij hen laten. De overheid stelt zich terughoudend op. gaan uit van vertrouwen. Daar staat tegenover dat als bedrijven en mensen een loopje nemen met de regels kunnen rekenen op een hardere aanpak en strengere sancties.

De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in Nederland ligt boven het gemiddelde in Europa. 92% van de Nederlanders is tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% Europees gezien. Vanwege de aandacht voor gezond en veilig werken is de arbeidsproductiviteit relatief hoog. Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar.

De lasten van arboregels voor onderwijsinstellingen zijn flink gedaald. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de regeldruk van arbowetgeving in het onderwijs tussen 2004 en 2010 met 58% is verminderd. Dit scheelt jaarlijks zo’n €40 miljoen aan administratieve lasten voor scholen.

In de komende jaren wil het kabinet werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid geven om zaken zelf op te pakken. Staatsecretaris De Krom gaat dat ook in Europa bepleiten en de uitbreiding van de arbocatalogi ondersteunen. Hij gaat in 2012 met betrokken partijen, waaronder uiteraard werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en verzekeraars praten om de plannen uit te werken in de praktijk.


Centraal voor het kabinet (Kamp/de Krom) staat:
* verdere vereenvoudiging van wetgeving
* inzetten op concrete grenswaarden op Europees niveau
* bedrijfsgezondheidszorg beter verbinden met de reguliere zorg
* betere instrumenten voor risicobeoordeling en meer zelf regulering
* betrokkenen meer invloed geven bij concretisering van beleid
* steviger aanpakken van overtredingen


zondag 1 april 2012

Met de vlam in de pijp ? Scania Vabis, Quo Vadis en Six days on the road - twee mooie road songs - uit de oude doos - alternatief circuit

Werk en muziek horen (vaak) bij elkaar.
Dit keer geen vlam in de pijp genre, maar road muziek uit de oude doos. De eerste is Scania Vabis van niemand minder dan de oude 'Neerlands Hoop'. Let op op prachtige ritme van drum, bas en orgel.

Quo vadis, Scania Vabis

bekijk en beluister:
http://www.youtube.com/watch?v=kWsYnIVjou4&feature=BFp&list=FLEEAFh6oueZkz4IQopvd9_A

De nacht is lang en eindeloos de wegen
Zes ouwe lullen, al jaren op tournee
Eens per kilometer kom je een praatpaal tegen
En de vangrail rijdt oneindig met je mee
De weg is grijs en eindeloos verlaten
Lijdzaam geef je toe aan je gegaap
De lifter, die je meenam om te praten
Is na een half uur rijden al in diepe slaap

Helemaal alleen ben je tenslotte
Voor je de motor, achter je de vracht
Scania Vabis, mijn mascotte
Als ik in slaap val
Hou dan voor mij de wacht
Quo Vadis
Scania Vabis

Gevangen in het web der vierbaanswegen
Je mag er om de zoveel meter uit
's Nachts kom je geen tegenligger tegen
Behalve de insecten op je ruit
De zon komt op, nog honderd kilometer
Om tien uur thuis, tenminste, zonder pech
Je komt nooit thuis, weet uit ervaring beter
Een artiest is altijd onderweg

Helemaal alleen ben je tenslotte
Voor je de toekomst, achter je wat was
Scania Vabis, mijn mascotte
Handen aan het stuurwiel
De rechtervoet op het gas
Quo Vadis
Scania Vabis


De tweede een Amerikaanse een bluesy nummer: Six day on the Road van Taj Mahal

Six days on the road: bluesy nummer in up tempo Taj Mahal - eind jaren zestig
bekijk en beluister:
http://www.youtube.com/watch?v=x_0M3IT6IMY

Six days on the road - Taj mahal


I'm headin' out of Pitsburgh and I'm rollin' down the eastern seaboard.
Got my diesel fired up and she's runnin' like she never did before.
There's a speed zone ahead, alright.
I don't see a cop in sight.
Six days upon the road I'm gonna' see my baby tonight.

She's got 10 forward gears and a sweet Georgia overdrive.
I'm takin' little white pills and my eyes are open wide.
I just passed a jimmy n' white.
I've been passin' everything in sight.
Six days upon the road I'm gonna' see my baby tonight.

It seems like a month since I kissed my baby bye bye.
I've got a lot o' women but I'm not like some other guys.
My air horns runnin' clear.
Baby you oughta' watch the way I shift my gears.
Six days upon the road I'm gonna' see my baby tonight.

ICC is checkin' on down the line.
You know I'm a little over weight and my log books way behind.
But nothin' bothers a soul at night.
I can dodge them scales all night.
Six days upon the road and I'm gonna see my baby tonight.

My rigs a little old but that don't mean she's slow.
There's a good fire commin' from the smokestack and the smokes black as coal.
My hometowns comin' in sight.
If you think I'm happy, Baby, Baby, Baby you're right.
Six days upon the road and I'm gonna' see my baby tonight.

Ow woo! Ow woo!Een nieuwe dag - het nieuwe lijflied voor werkend Nederland ?

Gisteren stond ik ergens in het niets
en hoorde plotseling dit lied
het zou het nieuwe lijflied van werkend Nederland kunnen zijn


Een nieuwe dag
Lange Frans

Dit lied is voor de krantenjongen
Middenin de nacht begonnen, de eerste die ik 's morgens zie
En ook voor de chirurg, die vandaag moet opereren
Een beroemde voetballer z'n knie
Voor m'n mannen in de bouw, op de steiger in de kou
Als het bejaardenhuis ontwaakt
En voor de rapper, als mezelf, aan z'n eerst kopje koffie
Voor ie op is al een liedje heeft gemaakt
Voor een behanger die voor dag en dauw begonnen is
Om half acht al vijftien rollen heeft geplakt
En voor het meisje dat om half negen rijexamen heeft
En al om kwart voor negen is gezakt

Want heey, hier komt weer een nieuwe dag
Heey, dit is weer een nieuwe dag (een nieuwe dag voor jou en mij, ah)
Heey, hier is weer een nieuwe dag (hey)
Hier komt weer een nieuwe dag, een nieuwe dag, een nieuwe dag
Een nieuwe dag

Dit lied is voor Roxanne, uit de nachtdienst
Ze dooft haar rode licht en ze sluit haar raam
En voor Peter die z'n vrouw die zwanger is
Een kopje thee brengt als ze zegt 'De baby komt eraan'
Voor de studenten in de kroeg, twintig bier was echt genoeg
Nu op de fiets naar het shoarmapaleis
Waar Memmet op ze wacht, nog gebroken van de nacht
Maar met liefde het vlees voor ze snijdt
En voor de basisschooljuf, die met frisse moed begint
In een klas waar ze het never nooit redt
En voor het winkelpersoneel, die staan te wachten op de baas
Hij is te laat, dan nog maar een sigaret
En voor de schoonmakers op Schiphol, drie uur vliegtuigen
De rommel moeten ruimen van de eerste passagiers
En voor de moeder op de fiets, wind tegen, in de regen
Brengt haar kind naar school, ze heeft nog een kwartier

Want heey, hier komt weer een nieuwe dag
Heey, dit is weer een nieuwe dag (een nieuwe dag voor jou en mij, ah, ah)
Heey, hier is weer een nieuwe dag
Hier komt weer een nieuwe dag, (een nieuwe dag) een nieuwe dag, ooh, een nieuwe dag
Een nieuwe dag

En voor Harry die gaat vissen met z'n vrienden
Op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen
En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen
Omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen
En voor de advocaat die iemand moet verdedigen
Waarvan jezelf denkt 'Je hebt het wel gedaan'
Voor alle dertigers die 2Pac en Biggie
Nog helder op hun netvlies hebben staan
En voor een vrachtwagenchauffeur
Zonder belastinginspecteur en de dame van de stomerij
Begeleiders van gehandicapte kinderen
De roker die moet minderen, de koeien in de wei

Want heey, hier komt weer een nieuwe dag (yeah, ah)
Heey, dit is weer een nieuwe dag (gister is geweest, we moeten verder)
Heey, hier is weer een nieuwe dag (een nieuwe dag, een nieuwe dag)
Hier komt weer een nieuwe dag, een nieuwe dag, een nieuwe dag (ah, ah, yeah)
Een nieuwe dag, een nieuwe dag (gister is geweest, we moeten verder)

Dit is weer een nieuwe
Klaar voor een nieuwe
Fris voor een nieuwe
Frans voor een nieuwe
Jeroen voor een nieuwe
Jij voor een nieuwe, ah
Gister is geweest, we moeten verder

zie:
http://www.youtube.com/watch?v=26SEbg3d3s8&feature=BFp&list=FLEEAFh6oueZkz4IQopvd9_A