maandag 23 april 2012

Bedrijfsarts over zijn werk - bericht uit het verleden

Ergens in een oude doos vond ik dit weekend een wat vergeeld TNO rapport met de aansprekende titel: De bedrijfsarts over zijn werk. Het is een onderzoek uit 1982/1984 - dertig jaar oud dus. Wat kan vroeger ons leren ?

Het was de tijd van de invoering van de Arbowet. Er waren toen zo'n 800 bedrijfsartsen in Nederland werkzaam in viertal type BGD-en. Je had de zgn enkelvoudige BGD-en (te vergelijken met de huidige interne arbodiensten), de gezamelijke BGD-en( de voorloper van de Arbo Unie), naast de driehoek PTT/NS/RGD en de groep GGD/DGD.

De helft van de bedrijfsartsen verrichten verzekeringsgeneeskundige taken en hadden een gemiddelde werkpopulatie van 2000 -2500 werknemers. De dekkingsgraad van de bedrijfsarts was één op de drie werknemers.

Een tweetal onderzoeksresultaten zijn óók nu nog interessant om eens over door te denken :

1. De tijdsbesteding van de bedrijfsarts
Waaraan besteedde de bedrijfsarts toen zijn tijd ?
Bekijk de onderstaande lijst én pak je eigen huidige tijdsbesteding erbij en zoek de verschillen:
 1. bedrijfsgeneeskundig spreekuur
 2. overleg
 3. bespreking sociaal team
 4. ziekteverzuimspreekuur
 5. werkplekbezoek
 6. aanstellingskeuringen
 7. algemeen periodiek geneeskundig onderzoek (apo)
 8. andere werkzaamheden
 9. gericht periodiek geneeskundig onderzoek (gpo)
 10. gericht werkplek onderzoek
 11. voorlichting aan werknemers
 12. ehbo
 13. verdere ongevalsbehandeling
 14. advisering aan fondsen
 15. tropenkeuringen
Advisering door de bedrijfsarts
Over de plaats van de bedrijfsarts in de organisatie worden opmerkelijke kanttekeningen gemaakt. Beleidsadvisering wordt/werd als onlosmakelijk onderdeel van het werk gezien, maar toch wordt er:
a. minder advies gegeven als wenselijk
b. het advies 'an sich' blijkt niet altijd bevredigend te zijn; de oorzaak wordt daarbij vooral gezocht in de slechte economische situatie
c. de relaties met zowel de directie als OR zijn voor verbetering vatbaar

Voorgesteld werd dat de bedrijfsarts meer inzicht in doel en mogelijkheden van organisaties moet hebben, naast veranderkundige kennis en vaardigheden. Dertig jaar geleden al ! Tja: dit lijkt 2012 wel.

Lees daarom het Manifest van De Nieuwe Bedrijfsarts
en hoe het beter kan onder het motto: Back to the Future

Geen opmerkingen:

Een reactie posten