woensdag 4 april 2012

Visitatie - er leiden meerdere wegen naar Rome, maar de NVAB kent maar one way - that's the NVAB highway

Visitatie modellen bij medische professionals - er leiden meer wegen naar Rome

Naar verluid hebben begin 2012 zo'n 1200 bedrijfsartsen het visitatieproces doorlopen. Maar veel bedrijfsartsen hebben relatief weinig achtergrondkennis over de opzet van de visitatie systematiek.

Goed en wellicht handig om dat eens op een rijtje te zetten, want er blijken vele wegen naar Rome te leiden en de NVAB aanpak is niet uniek in zijn soort. Al eerder werd stil gestaan bij de verschillende interpretaties van de 'cornerstone' van de KNMG systematiek: het Canmeds model. ( zie maart 2012) en de mogelijkheid dat om anders tegen dezelfde werkelijkheid aan te kijken.

Er blijkt namelijk een veelheid aan verscheidenheid te bestaan als het gaat om de invulling van het instrument kwaliteitsvisitatie binnen de zorgsector cq bij medische professionals. Het onderstaande korte overzicht illustreert de overeenkomsten en verschillen:

beroepsgroep

Kern

Medisch specialisten

Kwaliteitsvisitatie

Oude stijl

· Maatschapsgericht

· Domein: zorgproces

· Principe: peer review

· Frequentie formele visitatie: één maal in de vijf jaarMedische specialisten, verpleeghuisartsen

Kwaliteitsvisitatie

Nieuwe stijl

· maatschapsgericht

· domeinen: vier

o Evaluatie van zorg

o Professionele ontwikkeling

o Maatschapsfunctioneren

o Patientenperspectief

· Principe: peer review

· Frequentie formele visitatie: één maal in de vijf jaarhuisartsen

· Praktijk accreditatie

· Principe: alle medewerkers van de praktijk doen mee

· Externe accreditatie

· Accreditatie frequentie: éénmaal in de drie jaarbedrijfsartsen

· Gericht op functioneren van individuele bedrijfsarts

· Domeinen: vier:

o de inhoud van de professionele beroepsuitoefening

o de context van de professionele beroepsuitoefening

o professionele ontwikkeling van de bedrijfsarts

o klanttevredenheid en betrokkenheid van de klant bij de beroepsuitoefening

· principe: peer review

· frequentie formele visitatie: éénmaal in de vijf jaar

Elke aanpak heeft zijn eigen specifieke kenmerken met bijpassende voor-en nadelen.

Het NVAB visitatie model voor de bedrijfsarts lijkt op deze wijze het meest op een combinatie van de IFMS aanpak van de medisch specialisten in een visitatieraamwerk.

Eigen model eerst: innovatie niet toegestaan

Er zijn/waren ook andere visitatiemodellen zoals HBA- Het Betere Alternatief model ontworpen door De Werkplaats en/of het Arboned/365 model. ( Weblog DNB komt daar later op terug met een uitgebreidere toelichting)

Deze laatste twee modellen konden echter niet de goedkeuring van de NVAB wegdragen op basis van een setje eigen gemaakte regels. ArboNed kreeg het zelfs niet voor elkaar om - eerst na bemiddeling en later een rechtzaak, om een alternatief uit te mogen proberen.

Een vorm van eigen model eerst. Erg jammer voor de innovatie, maar blijkbaar is een strakke standaard aanpak gewenst. Weblog DNB komt ook daar binnenkort uitgebreider op terug, want de implicaties van deze keuzes en opstelling zijn namelijk verstrekkend.

Voor de geinteresseerden in de casus Arboned en de uitspraak van de rechtbank wordt verwezen naar de achterliggende stukken bij de rechtbank: google: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO2887


Geen opmerkingen:

Een reactie posten