zaterdag 31 oktober 2015

Oud werk verdwijnt - oudste en diepste kolenmijn in Europa sluit - een foto overzicht van mijnwerkers

Zag bij toeval deze prachtige foto van mijnwerker. Het is zijn laatste werkdag. Gemaakt bij oudste en diepste mijn van Europa nabij de stad Petrila - Roemenië,  geopend in 1859 - gesloten in oktober 2015.
 
 
 
 
 
De rest van de foto's komen uit Oekraine/Rusland
Beelden zeggen soms zoveel meer als letters. Een overzicht.
 
 
 
                                   
 
                           
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister Asscher 'zegt' te gaan ingrijpen bij UWV - maar komt pas over een half jaar met een 'onderbouwd voorstel'

 
zaterdag 31oktober 2015
 
Trouw opent vandaag met opvallend bericht op voorpagina : 'Asscher grijpt in bij UWV om stuwmeer weg te werken'. Minister was niet op de hoogte van oplopende achterstanden bij herkeuring van arbeidsongeschikten'.
 
De situatie bij het UWV 'baart hem zorgen', 'ingrijpen is noodzakelijk maar '' komt pas- in het voorjaar - met een 'onderbouwd voorstel' naar de Tweede Kamer'.
 
Asscher stelt 'dat hij niet heeft geweten dat de achterstanden zo hoog waren opgelopen. eigenlijk is dat moeilijk voorstelbaar, aangezien hij nu toch al drie jaar verantwoordelijk minister is. Het is een publiek geheim dat er intern al jaren aan de bel wordt getrokken over deze kwestie. Ik verwijs naar eerdere berichtgeving daarover in Trouw .
 
Hij had het moeten/kunnen weten. Maar wilde hij het ook wel weten - dat is - naar mijn opinie - de te beantwoorden vraag. Associaties met berichten over Prorail, NS, en de Nationale Politie dringen zich op.
 
Afrondend: uiterst curieus dus allemaal en politiek erg gevoelig
 
Onderstaand meer daarover :
 
1. hoofdlijnen in het kort
2. bericht uit Trouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Casus UWV - Even de hoofdlijnen op een rijtje
31 oktober - voorpagina Trouw 31 okt 2015 - Asscher grijpt in
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4174854/2015/10/30/Asscher-grijpt-in-bij-UWV-om-stuwmeer-weg-te-werken.dhtml
 
26 september - voorpagina Trouw - UWV kampt met achterstanden
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4150134/2015/09/26/UWV-kampt-met-grote-werkachterstanden.dhtml
 
3 september Trouw - Herkeuringen leveren miljoenen op
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4134455/2015/09/03/Herkeuringen-leveren-miljoenen-euro-s-op.dhtml
 
20 augustus Trouw voorpagina - artsen: 150.000 onterechte uitkeringen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4124928/2015/08/20/Artsen-150-000-onterechte-uitkeringen.dhtml
 
20 mei Trouw - meeste uitval door psychische kwaal
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4034677/2015/05/20/Meeste-uitval-arbeidsmarkt-door-psychische-kwaal.dhtml
 
9 mei 2015 voorpagina Trouw - Arbeidsongeschikt of nog te gezond ?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4010931/2015/05/09/Arbeidsongeschikt-of-nog-te-gezond.dhtml
 
8 mei voorpagina Trouw - Keuringsartsen - te snel stempel ziek
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4007589/2015/05/08/Keuringsartsen-Te-snel-stempel-ziek.dhtml
 
 
 
Bericht Trouw 31 oktober 2015:
 
 
 Asscher grijpt in bij UWV om stuwmeer weg te werken
Bron: Trouw - Ingrid Weel − 30/10/15, 22:00

 
Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken): "Bij ongewijzigd beleid zullen de achterstanden verder oplopen."
Het moet anders bij het UWV. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van sociale zaken in een interview met Trouw over de grote werkachterstanden bij de uitkeringsinstantie. Deze krant berichtte daar vorige maand over. "Ik wist niet dat de achterstanden bij de herbeoordelingen de komende jaren zo dreigen op te lopen. En laat ik er niet omheen draaien; dat baart me zorgen", aldus Asscher. .


De afgelopen maand heeft Asscher uitgezocht hoe nijpend het probleem is en hij is tot de conclusie gekomen dat er 'concrete acties' moeten worden genomen
 

Op tenminste drie afdelingen van het UWV kunnen ze het werk niet aan. Bij de divisie Handhaving liggen 73.000 signalen van vermoedens tot fraude op de stapel. Bij het Werkbedrijf wachten 47.000 mensen op hulp om weer aan de slag te gaan. En bij de afdeling sociaal-medische zaken moeten de verzekeringsartsen nog 25.000 arbeidsongeschikten herkeuren; mensen die misschien al wel weer kunnen werken, maar nog een Wia-uitkering ontvangen.

Minister Asscher was hiervan niet op de hoogte. De afgelopen maand heeft hij uitgezocht hoe nijpend het probleem is en hij is nu tot de conclusie gekomen dat er 'concrete acties' moeten worden genomen om  het UWV beter te laten draaien. Asscher: "Bij ongewijzigd beleid zullen de achterstanden verder oplopen."

Herkeuringen
Vrijdagavond stuurde hij de Tweede Kamer een brief over de problematiek. Daarin meldt hij dat er vorig jaar 11.500 arbeidsongeschikten wachtten op een herbeoordeling. Als de 'normale' werkvoorraad erbij wordt genomen, telt de achterstand 25.000 herbeoordelingen.

Het aantal aanvragen voor een herbeoordeling, van werkgevers of de cliënt zelf, neemt intussen ook nog eens hard toe. Én vanaf 2016 moeten alle arbeidsongeschikten die al vijf jaar geen verzekeringsarts hebben gezien ook nog worden herbeoordeeld. Het UWV voorspelt in interne documenten dat er dan jaarlijks 9.000 tot 12.000 extra herkeuringen moeten worden verricht. Minister Asscher zegt nog niet te weten hoeveel mensen het behelst. .


Te groot probleem
Mede vanwege de grote stroom werk die er voor UWV-artsen aankomt, maar ook uit humaan oogpunt, vroeg de Tweede Kamer de minister vorige maand om de huidige achterstanden in ieder geval voor 2017 weg te werken. Dat gaat niet lukken, laat Asscher nu weten. "Daarvoor is het probleem te groot."

Over de achterstanden met de fraudemeldingen is Asscher positiever. Het UWV gaat vijftig extra mensen inzetten om de werkvoorraad in een half jaar tijd terug te brengen van 73.000 naar 20.000 signalen. En ze hopen daarna niet weer te stuiten op onverwachte tegenvallers, zoals een computerprobleem.

Reïntegratie
De 47.000 mensen die wachten op een reïntegratietraject bij het Werkbedrijf van het UWV wil Asscher geen werkachterstand noemen. Het betreft hier een keuze van het UWV, legt hij uit. De uitkeringsinstantie heeft besloten dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zelf aan de bel moeten trekken als ze begeleiding naar werk willen.

"Het UWV zet vooral in op arbeidsongeschikten die dichter bij de arbeidsmarkt staan." Volgens de minister doet de uitkeringsinstantie dat omdat ze zo het effectiefst is. Door deze groep te helpen, slaagt het UWV erin meer mensen uit de uitkering te halen en aan het werk te krijgen. Deze aanpak begrijpt de minister wel, maar hij kan die niet helemaal goedkeuren. Want hierdoor lopen mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, het risico niet geholpen of gezien te worden.

Er moet dus iets veranderen bij het UWV. Dit voorjaar wil de minister een uitgewerkt plan van aanpak presenteren aan de Tweede Kamer.

Lees zaterdag het interview met Lodewijk Asscher in Trouw. .

maandag 26 oktober 2015

Trending topics - beroepsziekten en (slechte) werkomstandigheden

Newsdesk - De Nieuwe Bedrijfsarts - ma 26 oktober 2015 
 
 
 
 
 
1. Beroepsziekten en slechte arbeidsomstandigheden trending topic ?
 
De laatste tijd zijn beroepsziekten en (slechte) arbeidsomstandigheden trending topic aan het worden - lijkt het.
Zo opende dagblad Trouw afgelopen vrijdag (23 oktober 2015) op de voorpagina met artikel 'Onveiligheid blijft troef in afvalsector', waaruit bleek dat asbest opvegen met een bezem anno 2015 nog steeds kan voorkomen.
 
Zaterdag (24 okt 2015) ging het dagblad dieper in op de rol van de Arbeidsinspectie (nu: Inspectie) SZW met de sprekende kop: 'Inspectie laat afvalsector weer paar jaar met rust'
 
Met - toch heel - opvallende uitspraken van de woordvoerder van de Inspectie SZW: "We luisteren naar wat de politiek wil. Als de politiek wil dat we aandacht besteden aan schijn constructies of discriminatie dan doen we dat".
 
"De geluiden uit de politiek nemen we zeer serieus". "De minister is uiteindelijke onze baas'. 'Dus als de politiek wil dat er meer aandacht komt voor weken met kankerverwekkende stoffen dan dient zij dat aan te geven. Doen de Kamerleden of minister dat niet dan gaat de Inspectie zich na een project dat één of twee jaar duurt weer concentreren op een andere sector'.
 
"Als er aanleiding is, dus als we bijvoorbeeld een melding krijgen van een werknemer, dan komen we nog wel" , aldus woordvoerder Paul van der Burg. 'Maar we kunnen niet alles doen', "we moeten prioriteiten stellen".
 
De Inspectie SZW stelt haar prioriteiten aan de hand van risico analyses waar ook de 'politieke gevoeligheid van het onderwerp wordt meegenomen.  Daarbij telt bijvoorbeeld of er veel Kamervragen over zo'n onderwerp gesteld cq verwacht worden, of het in politieke  partijprogramma's of regeerakkoord staat.
 
De risico analyses zijn onder andere terug te vinden in het rapport : Inspectie brede risico analyse.
 
 

 
 
                             

2. De Monitor - Ziek door het werk
 
Het programma De Monitor is nu twee jaar met het onderwerp Ziek door mijn werk bezig. Drijvende kracht hierachter is de onderzoeksjournalist Daan Jansen
 
 
De laatste uitzending was zeer de moeite van het bekijken waard. Aan de hand van een casus van brandweerman met blaaskanker werd de problematiek van beroepsziekten in al haar facetten  illustratief in beeld gebracht.
 
 
 
 

3. Arbeid en zorg


Voor de hand liggende vragen blijven onbeantwoord
zoals: waarom wist/weet mijn bedrijfsarts- huisarts - uroloog  dat niet ?

waarom vragen artsen naar : doe je roken, doe je drinken maar niet wat voor werk doe je ?
was de diepe verzuchting van brandweer man in dit programma

korter en krachtige kan het nauwelijks, toch ...

Vrij eenvoudig valt daar veel te verbeteren door alleen maar eens goed door te vragen naar het werk ; dus komt een medewerker bij de dokter .... Lees de blog
 
 
 

4. In de pijplijn:
 
 
Vervolguitzending De Monitor op komst - zondag 1 november - 22.35 uur 
waar met name de rol van bedrijfsarts aan bod komt - niet altijd positief dus

                                      

5.Nog altijd lopende zaak: problemen bij kabel fabriek Smit Draad in Nijmegen
 
 
                                      


Dossier Smit Draad

Nadat 9 werknemers van kabelfabrikant Smit Draad aangifte hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) - 8 juli 2015 - ligt het Nijmeegse bedrijf onder vuur. De leiding van Smit Draad zou willens en wetens de werknemers hebben blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Of het tot een rechtszaak komt, is afhankelijk van onderzoek door het OM.
 
Zie onderstaand -  in omgekeerde volgorde - wat er daarna allemaal gebeurde:

Personeel Smit Draad wil af van toxicoloog  
Personeel Smit Draad wil af van toxicoloog
 10 september 2015, 06:55  10 reacties

Beuningse werknemer Smit Draad vecht ontslag aan  
Beuningse werknemer Smit Draad vecht ontslag aan
 22 augustus 2015, 07:00  20 reacties

Bedrijfsarts stapt op bij Smit Draad in Nijmegen  
Bedrijfsarts stapt op bij Smit Draad in Nijmegen
 18 augustus 2015, 06:58  17 reacties

FNV: medisch onderzoek nodig voor 23 werknemers Smit Draad  
FNV: medisch onderzoek nodig voor 23 werknemers Smit Draad
 10 augustus 2015, 07:03  4 reacties

Smit Draad pakt ziekmakende fabriek aan  
Smit Draad pakt ziekmakende fabriek aan
 6 augustus 2015, 17:53  6 reacties

Inspectie onderzoekt arbeidsomstandigheden Smit Draad  
Inspectie onderzoekt arbeidsomstandigheden Smit Draad
 5 augustus 2015, 06:49  8 reacties

Ondernemingsraad Smit Draad zegt vertrouwen in directeur op  
Ondernemingsraad Smit Draad zegt vertrouwen in directeur op
 30 juli 2015, 06:30  9 reacties

'Bij 1 geval kun je nog denken: toeval'  
'Bij 1 geval kun je nog denken: toeval'
 25 juli 2015, 12:00  1 reactie

Het werd er in al die jaren niet beter op bij Smit Draad  
Het werd er in al die jaren niet beter op bij Smit Draad
 25 juli 2015, 12:00  7 reacties

Smit Draad betaalt medisch onderzoek personeel  
Smit Draad betaalt medisch onderzoek personeel
 24 juli 2015, 07:02  6 reacties

Smit Draad lijkt klachten zieke werknemers te erkennen  
Smit Draad lijkt klachten zieke werknemers te erkennen
 22 juli 2015, 06:57  7 reacties

Smit Draad houdt loon 2 zieke werknemers in  
Smit Draad houdt loon 2 zieke werknemers in
 11 juli 2015, 06:45  31 reacties

8 juli
werknemers doen aangifte

uitzending nieuwsuur

Deze zaak is 'bijna live' te volgen via De Gelderlander6. Andere actuele zaak: aluminium bedrijf Kletsch - het oude Aldel te Delfzijl
 
DELFZIJL –
 De arbeidsomstandigheden bij Klesch Aluminium (voorheen Aldel) in Delfzijl zijn volgens de FNV ver onder de maat, waardoor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het geding is.
 
 FNV-bestuurder Albert Kuiper: “Werknemers moeten werken in schadelijke uitlaatgassen, ze krijgen onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontbreekt aan een adequate brandweervoorziening, terwijl er wordt gewerkt met hoge voltages en allerlei potentieel gevaarlijke chemische processen.”
 
 
 
Inmiddels is de fabriek bijna een jaar in bedrijf, maar heel veel zaken zijn nog niet naar behoren geregeld. Kuiper: “Klesch beroept zich erop dat ze nog in de opstartfase zijn, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je de basale voorzieningen nog steeds niet op orde hebt. Het bedrijf investeert gewoon te weinig in de veiligheid van de medewerkers. Zo gebruikt men in een gesloten hal een grote heftruck die voortdurend uitlaatgassen uitbraakt. Werknemers worden daar ziek van. Lassers krijgen niet de beschermingsmiddelen die nodig zijn om hun werk veilig te kunnen doen. Minstens zo ernstig is het dat de brandweerorganisatie niet goed is ingericht. Als er zich een incident mocht voordoen, hebben ze geen idee wat ze moeten doen.” Ook de medezeggenschap van de werknemers wordt aan alle kanten tegengewerkt. Er is nog steeds geen ondernemingsraad en Klesch houdt de verschillende commissies waarin werknemers kunnen meepraten over de arbeidsomstandigheden tegen.
 
FNV heeft de bedrijfsleiding opgeroepen voor 1 november de juiste maatregelen te treffen, anders volgen er acties. Naast de arbeidsomstandigheden speelt ook het cao-conflict in de Metalektro. Vooral de flexibilisering bij Klesch schiet door. -
 
 See more at: http://www.eemsbode.nl/nieuws/32341/fnv-erbarmelijke-arbeidsomstandigheden-bij-klesch-aluminium/#sthash.NiUnBbhb.dpuf
 
 
 

vrijdag 23 oktober 2015

Spiegel informatie over professionele zakelijke dienstverleners

Interessante spiegel informatie

 

De - altijd - interessante site van Consultancy kwam deze week met aardige 'spiegel informatie' over hoe lang én vaak de adviseurs - consultants - bedrijfsartsen - advocaten - organisatie adviseurs - accountants nu eigenlijk zelf ziek zijn ?

Beneden staand de cijfers - bron: Consultancy - 19 oktober 2015 . Meer informatie: www.consultancy.nl dus

 

Professionals in zakelijke dienstverlening 5 dagen ziek

19 oktober 2015 Consultancy.nl
Professionals in de zakelijke dienstverlening zijn minder vaak en minder lang ziek dan het gemiddelde in ons land. Over de hele linie zijn accountants, advocaten, consultants en overige zakelijke adviseurs 5,1 dagen per jaar ziek. Werknemers werkzaam in de publieke sector en de onderwijsbranche spannen de kroon.
Het ziekteverzuim in Nederland is de afgelopen jaren aan het dalen. In 2014 bereikte het verzuim zijn laagste percentage in de afgelopen 20 jaar, namelijk 3,8%, blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van CBS data. De dalende trend in ziekteverzuim heeft volgens het CBS mede te maken met de economische ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia – mensen maken zich meer zorgen om het behoud van hun baan, en durven daarom niet langer uit te zieken*.
Ziekteverzuim in Nederland
3,7% ziekteverzuimIn het tweede kwartaal van dit jaar waren Nederlanders gemiddeld 3,7% van de tijd met ziekteverzuim. De verschillen tussen bedrijfstakken zijn echter aanzienlijk te noemen. Bij mensen in het onderwijs lag dit percentage veel hoger, namelijk op 4,9%, gevolgd door mensen in de zorg (4,8%) en ambtenaren (4,8%). In de horeca zitten werknemers het minste ziek thuis, slechts 2,1% in Q2 van 2015. Ook in de landbouw en visserij zijn werknemers weinig ziek (2,5%), terwijl professionals uit de zakelijke dienstverlening een gemiddeld verzuimpercentage van 2,5% hadden in Q2. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het grootste verschil gemeten in het ziekteverzuim bij financiële instellingen – daar daalde het percentage van 2,9% naar 2,6%.
Ziekteverzuim per sector (%)
6 dagen ziek per jaarGemiddeld meldden werknemers zich in 2014 één keer per jaar ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen, waarbij ambtenaren de kroon spannen. Als professionals uit het openbaar bestuur en overheidsdiensten ziek wegblijven, duurde dit gemiddeld 8,5 dagen. Ook in de industrie en zorg blijft men vaak langer weg dan in andere bedrijfstakken – gemiddeld 8,4 en repectievelijk 7,8 dagen. Consultants en overige zakelijke adviseurs zijn gemiddeld veel minder lang ziek, namelijk voor een periode van 5,1 dagen. Opnieuw is de horeca de sector met het minst verzuim – daar blijven werknemers gemiddeld 3,6 dagen uit de running. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft (het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd).
Ziekteverzuim per sector - dagen
Griep en werkIn een kwart van de gevallen heeft het verzuim van medewerkers te maken met het werk dat zij doen. Werk-gerelateerd verzuim is vooral prominent in de vervoers- en bouwsector. Een veel voorkomende reden in de overige driekwart van het verzuim is griep – vorig jaar werden er ruim 160 meldingen van griep gedaan per 100.000 werknemers.
* De scherpe daling in het ziekteverzuim in 2003 is met name het gevolg van de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

woensdag 7 oktober 2015

De 100 beste werkgevers - wie en waarom ? omdat ze 'de moed hebben hun medewerkers serieus te nemen '

Gisteren werden de 100 beste werkgevers van Nederland - een jaarlijkse competitie georganiseerd door Effectory en Intermediair -  weer bekend gemaakt.
 
En: al weer staat Buurtzorg op nummer 1. Volgens elk management boek en MBA opleiding kan Buurtzorg niet als organisatie bestaan, want ze tarten de 'basisregels'. En toch .....
 
 
 
Onderstaand top tien klein bedrijven (< 1000)
 
1. Stichting Sint Jozefoord - zorg - 240 mdw
2. Urenco - energie - 270 mdw
3. Geriant - zorg - 175 mdw
4. Woningcorporatie Domijn  - woningcorporatie - 223 mdw 
5. Robert Coppes Stichting - zorg - 120 mdw
6. RIBW - Arnhem - zorg - 650 mdw
7. Marin - zakelijke dienstverlening - 380 mdw
8. Talen vastgoedonderhoud - bouw - 180 mdw
9. Kijkstra Ambulanche groep Fryslan - zorg - 180 mdw
10. Stichting PSW - zorg - 834 mdw
 
 
de top 10 van grote bedrijven (> 1000 medewerkers)
 
1. Buurtzorg - zorg - 9300 mdw
2. Vanderlande - productie en industrie - 1500 mdw
3. Zorggroep Ede - zorg - 1160 mdw
4. Esdégé- Reigersdaal - zorg - 2471 mdw
5. Hutten- horeca en recreatie - 1409 mdw
6. Koning Willem 1 College - onderwijs - 1185 mdw
7. Azora - zorg - 1500 mdw
8. Schiphol Group - transport en logistiek- 1915 mdw
9. Landal Green Parks - horeca en recreatie - 1700 mdw
10. ASML - productie en industrie - 8353 mdw
 
Opvallend is het hoge percentage zorg groepen in deze top tienen
 
 
Wat onderscheid deze werkgevers van de anderen. Wat is hun cocktail, hun geheim ?
De volgende zeven kenmerken zijn/blijken bepalend:
 
1. een aansprekende richting van de organisatie

2. een inspirerende directie

3. weg met onnodige regels en procedures

4. terugdringen van onnodig management

5. het waarderen van specialisten

6. het toepassen van sociale innovatie

7. het delen van informatie

 
En lees dit opvallende commentaar:
 
Écht succesvolle organisaties verschillen op een belangrijk punt van hun concurrenten, zeggen Guido Heezen (directeur van Effectory) en Sander van den Hout (directeur van onder meer Intermediair). ‘Deze organisaties hebben de moed om hun medewerkers serieus te nemen. In veel organisaties wordt een idee in de top bedacht en naar beneden doorgedrukt. De meest succesvolle bedrijven blijken het allemaal andersom te doen: zij kijken welke ideeën er op de werkvloer leven. Dat is niet moeilijk om te doen, maar het vraagt wel om een andere manier van kijken. En het levert je zóveel op
 
Deze organisaties hebben de moed om hun medewerkers serieus te nemen. In veel organisaties wordt een idee in de top bedacht en naar beneden doorgedrukt. De meest succesvolle bedrijven blijken het allemaal andersom te doen: zij kijken welke ideeën er op de werkvloer leven. Dat is niet moeilijk om te doen, maar het vraagt wel om een andere manier van kijken. En het levert je zóveel op.
 
 
 
 
 
Bekijk de hele lijst:
 
 
 
bestel het magazine gratis
 
 
 
 
Het persbericht:
 
Stichting Buurtzorg is op 6 oktober in Theater Amsterdam opnieuw uitgeroepen tot Beste Werkgever van Nederland. Net als vorig jaar behaalden zij de hoogste score in de categorie ‘meer dan 1000 medewerkers’. Zorginstelling Sint Jozefoord sleepte dit jaar de eervolle prijs in de wacht in de categorie ‘minder dan 1000 medewerkers’. De uitreiking is georganiseerd door Effectory en Intermediair.
        

Buurtzorg toonaangevend als Beste Werkgever

Buurtzorg scoort net als vorig jaar een 8,7 in het Beste Werkgeversonderzoek. Buurtzorg levert met kleine, zelfsturende teams van maximaal twaalf personen verpleging en verzorging aan huis. Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg: ‘We zijn trots op de bevlogenheid en de deskundigheid van onze medewerkers waardoor ze iedere dag opnieuw de beste zorg leveren. Het is elke dag opnieuw een mooie belevenis om bij cliënten thuis de best mogelijke ondersteuning te bieden en dit samen met je collega’s te kunnen organiseren.’

Winnaar in de categorie 'minder dan 1000 medewerkers'

De zorginstelling Sint Jozefoord mag zich, met een Beste Werkgevers Score van 8,3, een jaar lang de Beste Werkgever van Nederland noemen in de categorie ‘minder dan 1000 medewerkers’. Sint Jozefoord biedt thuiszorg en huishoudelijke zorg aan ouderen, met het credo ‘alles vanuit verbondenheid’. Leon van Keulen, consultant bij Effectory: ‘Deze verbondenheid vindt men niet alleen terug in het warme contact tussen medewerkers, vrijwilligers en bewoners, maar komt tevens tot uiting in het actief verbinding zoeken met ouderen in de lokale omgeving. De organisatie heeft een duidelijke visie en een sterke identiteit.’

Hoge bevlogenheid én betrokkenheid bij de Beste Werkgevers

Bij de Beste Werkgevers is 39,6% van de medewerkers bevlogen en betrokken, tegenover 31,5% bij andere organisaties. Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben zowel hart voor hun werk als voor de organisatie. Zij zetten zich continu in om de organisatie te verbeteren.

Geheim van goed werkgeverschap

Écht succesvolle organisaties verschillen op een belangrijk punt van hun concurrenten, zeggen Guido Heezen (directeur van Effectory) en Sander van den Hout (directeur van onder meer Intermediair). ‘Deze organisaties hebben de moed om hun medewerkers serieus te nemen. In veel organisaties wordt een idee in de top bedacht en naar beneden doorgedrukt. De meest succesvolle bedrijven blijken het allemaal andersom te doen: zij kijken welke ideeën er op de werkvloer leven. Dat is niet moeilijk om te doen, maar het vraagt wel om een andere manier van kijken. En het levert je zóveel op. Stel je voor dat je 1000 medewerkers hebt: wil je dan een innovatieafdeling van 5 mensen en 995 uitvoerders, of wil je dat ál je medewerkers naar buiten kijken en meedenken wat er moet gebeuren? Natuurlijk ben je slagvaardiger en wendbaarder wanneer je naar je mensen luistert. Goede werkgevers durven de collectieve intelligentie uit te nodigen en vervolgens te gebruiken.’

Beste Werkgeversonderzoek 2015

Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de vijftiende keer uitgevoerd, met als doel om goed werkgeverschap een podium te geven. Aan het onderzoek namen 347 organisaties deel en in totaal beoordeelden 201.029 medewerkers hun werkgever. De positie op de ranglijst is gebaseerd op het oordeel van de eigen medewerkers. Meer informatie over de winnaars en geheimen van goed werkgeverschap is te vinden in het volledig gerestylde Beste Werkgevers Magazine 2015

De Beste Werkgevers van Nederland

De Beste Werkgevers van Nederland
Elk jaar presenteert Effectory, in samenwerking met Intermediair, een lijst met de 100 Beste Werkgevers in Nederland. We geven graag de organisaties met de hoogste Beste Werkgevers Score een podium, zodat zij weer andere organisaties inspireren om ook aan goed werkgeverschap te werken. Ontdek de voordelen van goed werkgeverschap.