vrijdag 23 oktober 2015

Spiegel informatie over professionele zakelijke dienstverleners

Interessante spiegel informatie

 

De - altijd - interessante site van Consultancy kwam deze week met aardige 'spiegel informatie' over hoe lang én vaak de adviseurs - consultants - bedrijfsartsen - advocaten - organisatie adviseurs - accountants nu eigenlijk zelf ziek zijn ?

Beneden staand de cijfers - bron: Consultancy - 19 oktober 2015 . Meer informatie: www.consultancy.nl dus

 

Professionals in zakelijke dienstverlening 5 dagen ziek

19 oktober 2015 Consultancy.nl
Professionals in de zakelijke dienstverlening zijn minder vaak en minder lang ziek dan het gemiddelde in ons land. Over de hele linie zijn accountants, advocaten, consultants en overige zakelijke adviseurs 5,1 dagen per jaar ziek. Werknemers werkzaam in de publieke sector en de onderwijsbranche spannen de kroon.
Het ziekteverzuim in Nederland is de afgelopen jaren aan het dalen. In 2014 bereikte het verzuim zijn laagste percentage in de afgelopen 20 jaar, namelijk 3,8%, blijkt uit een analyse van Consultancy.nl op basis van CBS data. De dalende trend in ziekteverzuim heeft volgens het CBS mede te maken met de economische ontwikkelingen over de afgelopen twee decennia – mensen maken zich meer zorgen om het behoud van hun baan, en durven daarom niet langer uit te zieken*.
Ziekteverzuim in Nederland
3,7% ziekteverzuimIn het tweede kwartaal van dit jaar waren Nederlanders gemiddeld 3,7% van de tijd met ziekteverzuim. De verschillen tussen bedrijfstakken zijn echter aanzienlijk te noemen. Bij mensen in het onderwijs lag dit percentage veel hoger, namelijk op 4,9%, gevolgd door mensen in de zorg (4,8%) en ambtenaren (4,8%). In de horeca zitten werknemers het minste ziek thuis, slechts 2,1% in Q2 van 2015. Ook in de landbouw en visserij zijn werknemers weinig ziek (2,5%), terwijl professionals uit de zakelijke dienstverlening een gemiddeld verzuimpercentage van 2,5% hadden in Q2. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het grootste verschil gemeten in het ziekteverzuim bij financiële instellingen – daar daalde het percentage van 2,9% naar 2,6%.
Ziekteverzuim per sector (%)
6 dagen ziek per jaarGemiddeld meldden werknemers zich in 2014 één keer per jaar ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen, waarbij ambtenaren de kroon spannen. Als professionals uit het openbaar bestuur en overheidsdiensten ziek wegblijven, duurde dit gemiddeld 8,5 dagen. Ook in de industrie en zorg blijft men vaak langer weg dan in andere bedrijfstakken – gemiddeld 8,4 en repectievelijk 7,8 dagen. Consultants en overige zakelijke adviseurs zijn gemiddeld veel minder lang ziek, namelijk voor een periode van 5,1 dagen. Opnieuw is de horeca de sector met het minst verzuim – daar blijven werknemers gemiddeld 3,6 dagen uit de running. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft (het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd).
Ziekteverzuim per sector - dagen
Griep en werkIn een kwart van de gevallen heeft het verzuim van medewerkers te maken met het werk dat zij doen. Werk-gerelateerd verzuim is vooral prominent in de vervoers- en bouwsector. Een veel voorkomende reden in de overige driekwart van het verzuim is griep – vorig jaar werden er ruim 160 meldingen van griep gedaan per 100.000 werknemers.
* De scherpe daling in het ziekteverzuim in 2003 is met name het gevolg van de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten