donderdag 10 juli 2014

Werkdruk te hoog ? Extra aandacht voor psa- psycho sociale arbeidsbelasting blijft nodig, aldus Inspectie SZW

Aandacht voor arbeidsbelasting in zorg blijft nodig, aldus Inspectie SZW

Psycho sociale arbeidsbelasting , afgekort als PSA - blijft de aandacht houden van de Inspectie SZW en is verkozen tot target voor de komende vier jaar.
 
 
                                     
 
 
Zie onderstaand persbericht
 
De Inspectie SZW constateert dat de aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (psa) in de zorg nodig blijft. Weliswaar ziet de Inspectie dat de aanpak van de werkdruk is verbeterd, maar het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie is helaas toegenomen. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psa 50% van het arbeidsgerelateerde verzuim.
Onder psa wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie SZW bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd. Het betrof instellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.                                                                    

Werkdruk

De Inspectie ziet dat de aanpak van de werkdruk binnen de zorg is verbeterd. Had 20% van de bezochte instellingen in 2012 voldoende maatregelen getroffen om werkdruk te voorkomen, bij de laatste inspectie is dit aantal ruim de helft van de instellingen. De jeugdzorg laat de grootste vooruitgang zien van 14% naar 60%. Wel ziet de Inspectie dat bij instellingen die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie het beeld slecht
 
 
 
 
 
 
 
 
er is.

Aandacht voor agressie

Werden in 2012 bij 40% van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit gestegen tot 60%. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg, en neemt de zorgzwaarte voor de werknemer toe. De werknemer kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar veelal nog niet op aangepast. Daarnaast ziet de Inspectie dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet, met over het algemeen minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen.
De Inspectie vindt een belangrijk aandachtspunt voor de instellingen om meer aan voorlichting en training te doen. Het Actieplan Veilig Werken in de zorg ondersteunt instellingen bij de ontwikkeling en implementatie van anti-agressiebeleid (www.duidelijkoveragressie.nl).

                                   


Vervolgactiviteiten

Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW gaan de komende 4 jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van psa. Preventie van uitval door ziekte in verband met psa levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Inspectie inspecteert dit jaar nog op psa bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra. In 2015 controleert de Inspectie SZW nogmaals de instellingen waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd.


                                 

maandag 7 juli 2014

De Uitzend Monitor: nieuwe cijfers rond de Flex werker bekend.

Nieuwe cijfers rond de flex werker zijn bekend - De eerste uitzendmonitor geeft de laatste cijfers en ontwikkelingen ( bericht bron:  nu nl - 7 juli 2014)

Bekijk ook recent uitgebracht rapport: De toekomst van Flex - van TNO Arbeid.
 

Bijna helft uitzendkrachten krijgt direct dienstverband


Bijna de helft van de uitzendkrachten, 47 procent, stroomt na een uitzendperiode door naar een direct dienstverband: 15 procent wordt in vaste dienst genomen, 32 procent krijgt een tijdelijk contract. Nog eens 17 procent kan meteen weer aan de slag in een volgende uitzendbaan.

Dat blijkt maandag uit de eerste uitzendmonitor van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  Het gaat om cijfers over 2012. Ten opzichte van 2007 is het aantal vaste banen waar uitzendkrachten naar doorstromen bijna gehalveerd, van 27 procent naar 15 procent.
In totaal blijft bijna twee derde van de uitzendkrachten aan het werk. "Dat percentage ligt iets lager dan de jaren ervoor, omdat 2012 een crisisjaar was. De uitzendbranche kromp. Inmiddels is er weer groei", zegt ABU-directeur Jurriën Koops in een toelichting.

Bijbaan


"Onder de groep die doorstroomt, bevinden zich relatief veel ouderen. Voor jongeren is uitzendwerk vaak een bijbaan."
Koops denkt dat cijfers over de uitzendsector in 2013 en 2014 op hoofdlijnen vergelijkbaar zullen zijn. "De grote lijn blijft staan." De analyse is gedaan door onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.
18 procent van de uitzendkrachten is 45 jaar of ouder. Dit aandeel was twintig jaar geleden nog 3 tot 4 procent. Naar verwachting zullen uitzendorganisaties steeds belangrijker worden voor deze groep.
"Op jaarbasis gaan 130.000 45-plussers aan het werk als uitzendkracht", aldus Koops. "Het is goed om te zien dat de groep die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt in groten getale via uitzendbureaus aan de slag kan. Bovendien neemt bij bedrijven de behoefte aan flexibiliteit alleen maar toe."
Ruim een op de drie uitzendkrachten is allochtoon, waarvan 21 procent een niet-westerse achtergrond heeft. "Dat maakt duidelijk dat uitzendwerk ook voor deze groep een belangrijke weg naar werk is", aldus de ABU.
                                

Zakelijke dienstverlening


De meeste uitzendkrachten zijn aan het werk in de zakelijke dienstverlening, de industrie, vervoer en opslag, bouwnijverheid en handel.
"Dat zijn sectoren waarin traditioneel veel uitzendkrachten aan het werk zijn", licht Koops toe. "We zien wel dat er daarnaast een aantal sectoren is waarin de flexibele schil hard groeit, zoals de overheid en het onderwijs."
Uitzendkrachten werken gemiddeld 29 uur per week. Bijna 14 procent van de uitzendkrachten volgt een opleiding.
In totaal waren er in 2012 ruim 700.000 uitzendkrachten. Daarvan is 41 procent vrouw. Ongeveer een op de vijf is hoger opgeleid, 31,3 procent is laag opgeleid.


'Flexwerk moet beter gefaciliteerd worden' | 'Flexibele schil bedrijven moet veel groter' | 'Flexibiliteit op werkvloer zet verder door'

woensdag 2 juli 2014

Elke dag werken: en wat brengt dat geploeter nu allemaal zo gemiddeld op ? Het Elsevier overzicht over 257 veel voorkomende beroepen


Brood op de plank - dat staat al jaren op nummer een als motivatie/reden om te werken. Maar wat verdien je met welk beroep ? Elsevier volgt dit al een aantal jaren ( ism Berenschot).  Zo rond half mei van elk jaar publiceert Elsevier deze hitlijst.

Aardig om eens door te neuzen.Gemiddeld salaris per beroep

Hier vindt u een tabel met (geschatte) gemiddelde jaarinkomens van veel voorkomende beroepen in Nederland. Natuurlijk hangt een bepaalde functie van veel factoren af. Daarom wordt er een minimum, mediaan en maximum getal genomen. Minimum is het gemiddelde van de 10% laagstbetaalden, of het cao-loon. Mediaan is het middelste salaris van deze functie (50% verdient meer, 50% minder), dus niet het gemiddelde. Het maximum is het gemiddelde van de 10% hoogstbetaalden.

Alle onderstaande bedragen zijn bruto, incl. variabel salaris (zoals winstdeling en bonussen). Houdt er ook rekening mee dat het hier om salarissen gaat en dus alleen over loon uit loondienst.

Functie
Min.
Med.
Max.
1
voorzitter raad v. bestuur middelgrote organisatie
301.000
442.000
588.000
2
lid raad van bestuur middelgrote organisatie
231.500
336.000
439.000
3
algemeen directeur middelgrote organisatie
177.500
255.000
300.000
4
piloot boeing 747
173.500
216.500
270.500
5
divisiedirecteur middelgrote organisatie
152.500
212.500
255.500
6
commercieel directeur
114.000
171.500
194.500
7
directeur groot ziekenhuis
 
169.500
 
8
directeur financieel-economische zaken
110.000
150.500
183.500
9
directeur inkoop
114.500
148.000
175.000
10
president hoge raad
 
146.500
 
11
directeur verkoop
101.500
144.500
175.000
12
burgemeester van een grote stad
 
144.500
 
12
commissaris van de koning
 
144.500
 
12
minister
 
144.500
 
12
nationale ombudsman
 
144.500
 
16
directeur sociale zaken
95.500
142.000
159.000
17
directeur research & development
97.000
138.000
166.000
18
staatssecretaris
 
135.500
 
19
bevelhebber landstrijdkrachten
 
132.500
 
19
generaal
 
132.500
 
21
president gerechtshof
 
129.500
 
22
operationeel directeur
107.500
128.000
155.500
23
secretaris-generaal ministerie
 
127.500
 
23
directeur-generaal ministerie
 
127.500
 
23
wethouder grote stad
 
127.500
 
26
directeur marketing
100.000
125.000
154.500
27
concerncontroller
90.500
115.000
150.000
28
directeur business development
82.500
114.000
144.000
29
directeur beleggingen
85.500
111.000
139.000
30
hoogleraar 1 (grote staat van dienst)
76.500
108.000
120.500
31
marketingmanager
91.000
107.000
134.000
32
gedeputeerde provincie
 
107.000
 
33
burgemeester van een middelgrote stad
 
104.500
 
34
businessunit-manager
86.500
104.000
142.500
35
kantonrechter grote steden
 
104.000
 
36
lid europees parlement
 
103.500
 
37
lid tweede kamer
 
102.500
 
38
manager zorginstelling
84.000
101.000
124.500
39
senior extern organisatieadviseur
76.000
99.500
125.500
40
hoofd arbeidsvoorwaarden
75.000
99.500
122.500
41
manager kamer van koophandel
 
99.500
 
42
directeur it
81.000
96.000
131.500
43
hoofd research & developement
71.000
96.000
119.000
44
treasurer
68.000
96.000
110.000
45
hoofd beleggingen
64.000
95.500
125.500
46
fiscalist
67.000
94.500
112.500
47
hoofd interne accountantsdienst
68.500
94.500
110.000
48
divisiecontroller
84.000
93.500
122.500
49
projectmanager it
65.000
93.000
116.000
50
regionaal korpschef middelgroot korps
72.500
91.000
108.500
51
manager it
81.000
88.500
125.000
52
verkoopleider
70.000
88.500
112.000
53
manager operations
72.000
88.000
119.000
54
controller
62.000
87.500
109.000
55
manager public relations
64.000
87.500
107.000
56
directeur voorlichting
75.000
87.500
102.500
57
hoofd personeel en organisatie
67.000
85.500
115.000
58
senior adviseur it
69.000
84.500
101.000
59
hoogleraar 2 (minder ervaren dan ‘1’)
68.500
84.500
100.000
60
kolonel
68.000
83.500
98.000
61
wethouder middelgrote stad
 
83.000
 
62
informatiemanager
 
81.500
 
63
jurist
62.000
81.000
96.500
64
intern organisatieadviseur
57.000
80.500
112.000
65
juridisch adviseur
63.000
80.500
99.000
66
projectleider groot maatschappelijk project
67.000
80.500
94.000
67
systeemarchitect
62.000
78.500
102.500
68
manager inkoop
57.000
78.500
102.500
69
regiomanager
59.000
78.500
99.000
70
voorzitter college van bestuur kleine school
72.000
78.000
90.000
71
hoofd verkoop buitendienst
66.500
77.500
95.500
72
topjournalist in loondienst
54.500
77.000
88.500
73
sector personeelschef
59.000
75.000
97.500
74
directiesecretaris
61.500
74.500
97.500
75
manager planning en analyse
58.000
74.500
96.000
76
hoofd technische dienst
63.000
74.000
88.500
77
projectleider it
57.000
73.000
96.000
78
hoofd opleidingen
55.000
72.500
94.000
79
extern organisatieadviseur
51.500
72.000
100.000
80
servicemanager
52.500
71.500
96.500
81
hoofd administratie
56.000
71.500
94.000
82
facilitair manager
59.500
71.500
90.500
83
sectorhoofd politie zware criminaliteit
58.500
71.000
83.000
84
manager logistiek
59.000
70.000
93.000
85
informatiemanager
55.000
69.000
76.000
86
hoofd personeel & organisatie politie
58.500
68.000
83.000
87
accountmanager
49.000
67.500
87.000
88
manager integrale kwaliteitszorg
53.500
67.000
83.500
89
hoofd marktonderzoek
50.500
66.500
86.000
90
hoofd bedrijfslaboratorium
48.000
66.000
86.000
91
hoofd inkoop
57.000
66.000
81.000
92
rijksaccountant
52.000
66.000
78.000
93
procestechnicus
57.500
65.500
82.000
94
informatieanalist
48.000
64.000
84.500
95
hoofd productie
54.500
64.000
81.000
96
projectleider
51.000
63.000
85.500
97
researcher/onderzoeker
47.500
63.000
84.500
98
hoofd verkoop binnendienst
54.000
63.000
81.500
99
adviseur arbo
57.000
62.500
76.500
100
databasebeheerder
57.000
62.000
71.500
101
exportmanager
47.000
61.500
77.000
102
leraar eerstegraads voortgezet onderwijs
34.500
61.500
69.000
103
projectadviseur it
55.000
61.000
83.500
104
manager kwaliteit
43.000
61.000
78.500
105
productmanager
51.500
60.500
78.500
106
majoor
50.500
60.500
71.000
107
griffier van een gerechtshof
55.500
60.500
70.500
108
functioneel applicatiebeheerder
52.500
59.000
76.500
109
wetgevingsjurist
47.000
59.000
69.500
110
systeemontwerper
50.000
58.000
78.500
111
hoofd planning /werkvoorbereiding
46.000
58.000
74.500
112
universitair docent
54.500
58.000
69.500
113
teamleider productie/wachtchef
47.500
57.500
73.500
114
inkoper
46.000
57.000
71.500
115
commercieel-technisch medewerker buitendienst
47.000
56.500
74.500
116
journalist dagblad
47.000
56.500
68.000
117
teamleider salarisadministratie
41.500
55.500
70.000
118
chef boekhouding
45.500
55.000
68.000
119
vertegenwoordiger
44.000
54.000
70.000
120
programmeur
38.500
52.500
67.000
121
persvoorlichter
40.000
52.500
61.500
121
publieksvoorlichter
40.000
52.500
61.500
123
service-technicus
47.000
51.000
70.500
124
directeur middelgrote basisschool
37.500
51.000
60.000
125
opleidingsfunctionaris
44.500
50.500
66.000
126
leraar bve
34.000
50.500
60.000
127
technisch applicatiebeheerder
37.000
50.500
57.000
128
marktonderzoeker
37.000
50.000
62.500
129
netwerkbeheerder
39.500
49.500
62.500
130
helpdeskmedewerker
36.000
49.500
62.500

 

Functie
Min.
Med.
Max.
131
manager verkoopbevordering
36.500
49.500
61.000
132
directiesecretaresse
34.000
48.500
63.500
133
chef werkplaats
36.500
48.500
55.000
134
teamleider crediteurenadministratie
42.000
48.000
60.500
135
hoofduitvoerder
42.000
48.000
56.500
136
bedrijfseconomisch medewerker
36.500
47.500
63.000
137
hardware-specialist
37.000
47.500
60.000
138
personeelsfunctionaris
39.000
47.500
59.000
139
chef magazijn en expeditie
40.000
47.500
57.000
140
controleleider
34.500
47.500
56.500
141
constructeur
41.000
47.000
60.500
142
technisch ontwerper
34.500
47.000
58.500
143
medewerker controlling
36.500
46.500
60.500
144
rechter in opleiding
34.500
46.000
53.500
145
jurist arbeidszaken
36.000
45.500
54.500
146
opleidingsadviseur informatica
32.000
45.000
66.500
147
directie kleine basisschool
36.000
45.000
53.000
148
kapitein defensie
42.500
45.000
52.500
149
planner it
38.000
44.500
50.500
150
teamleider verkoopondersteuning
36.000
44.000
55.000
151
teamleider telefonische verkoop
33.000
44.000
54.000
152
leraar tweedegraads voortgezet onderwijs
34.000
44.000
52.000
153
teamleider klantenservice
40.000
44.000
51.500
154
medewerker personeelszaken
36.500
43.500
58.000
155
hardware-beheerder
37.000
43.000
50.500
156
reclamechef
32.500
42.500
49.000
157
tester it
33.500
41.000
48.000
158
officemanager
30.000
40.000
49.000
159
redacteur
32.500
39.500
46.500
160
medewerker logistiek
31.500
39.500
46.500
161
politieagent b
29.500
39.000
47.000
162
leraar basisschool
32.000
39.000
45.500
163
marketingassistent
34.500
39.000
44.500
164
operationeel onderzoeker/controleur
32.500
38.500
48.000
165
medewerker public relations
31.000
38.500
47.500
166
medewerker kwaliteitsdienst
36.000
38.000
46.000
167
medewerker inkoop
30.500
37.500
46.000
168
milieudeskundige
32.500
37.500
44.000
169
ontwerper/tekenaar
32.000
37.500
42.500
170
grafisch ontwerper
31.000
37.000
43.000
171
chef-kok middelgroot restaurant
33.000
37.000
42.500
172
tweede luitenant
30.500
35.500
41.500
173
keurmeester
30.500
34.500
40.500
174
onderzoeker in opleiding
29.000
34.000
37.000
175
promovendus
29.000
33.500
36.500
176
drukwerkverkoper
30.500
33.000
39.000
177
treinmachinist
31.000
33.000
38.500
178
documentalist rijksoverheid
29.500
33.000
38.500
179
bedrijfsverpleegkundige
31.000
33.000
38.000
180
filiaalhouder middelgroot bedrijf
31.000
33.000
36.500
181
buschauffeur
30.500
32.000
38.000
182
laborant/analist
27.000
31.500
38.000
183
sergeant
26.000
31.500
36.000
184
administrateur
25.000
31.500
35.000
185
secretaresse
26.500
31.000
36.000
186
archiefbeheerder
26.500
30.000
35.500
187
grafisch vormgever
26.500
30.000
35.000
188
bewaker
24.500
30.000
34.000
189
bouwvakker
23.500
29.500
33.000
190
elektromonteur
23.500
29.000
32.500
191
illustrator
24.000
28.500
33.500
192
timmerman
23.500
28.500
33.000
193
hovenier
21.500
28.500
32.000
194
onderhoudsmonteur
25.000
28.500
31.500
195
stukadoor
24.500
28.500
31.500
196
toneelmeester
23.000
28.000
32.500
197
taxichauffeur
22.000
28.000
32.000
198
elektriciën
22.500
28.000
31.500
199
automonteur
23.500
28.000
30.500
200
arrestantenbewaker
21.500
27.500
34.500
201
fotograaf
22.000
27.500
31.500
202
portier
22.500
27.000
35.500
203
technicus
21.000
27.000
32.500
204
boekbinder
20.500
27.000
31.500
205
drukker
22.500
27.000
29.000
206
doktersasistente
21.000
26.500
32.500
207
operateur it
21.000
26.500
31.500
208
tekenaar
21.500
26.500
30.500
209
vrachtwagenchauffeur
20.500
26.500
30.000
210
lasser
23.000
26.500
29.000
211
ambachtelijk broodbakker
22.500
26.500
29.000
212
discjockey in vaste dienst
21.500
26.000
30.500
213
autospuiter
20.500
26.000
30.500
214
grafisch tekenaar
21.000
25.500
29.500
215
medewerker klantenservice
21.000
25.500
28.000
216
ambachtelijk banketbakker
22.000
25.000
29.500
217
lithograaf
20.500
25.000
29.500
218
schilder
21.000
25.000
29.000
218
winkelslager
21.000
25.000
29.000
220
metselaar
20.500
25.000
29.000
221
glaszetter
19.500
25.000
29.000
222
boekhouder
19.000
24.500
29.000
223
receptioniste
19.500
24.500
28.000
224
vuilnisman
23.500
24.000
28.000
225
barkeeper
20.000
24.000
28.000
226
apk-keurmeester
20.500
24.000
27.500
227
koerier
19.500
24.000
27.500
228
behanger
18.000
24.000
27.000
229
tegelzetter
19.000
24.000
26.000
230
zeilmaker
20.500
24.000
25.000
231
conciërge
20.000
23.500
27.500
232
datatypiste
18.500
23.500
27.500
233
boekdrukker
19.000
23.000
27.500
234
heftruckchauffeur
19.000
23.000
27.000
235
filmmonteur
19.000
23.000
26.500
235
handgraveur
19.000
23.000
26.500
237
dagbladopmaker
18.500
23.000
26.500
238
loodgieter
18.000
23.000
24.500
239
ober
19.500
22.500
27.500
240
kapper
19.000
22.500
26.500
241
slachter
18.500
22.500
26.500
242
betonvlechter
19.500
22.500
26.000
243
bode
19.500
22.500
25.000
244
spuiter
19.500
22.500
24.000
245
soldaat
16.000
22.000
28.000
246
treinsteward
20.000
22.000
27.000
247
wegwerker
20.000
22.000
26.000
248
baliemedewerker
19.000
22.000
25.500
249
naaister
20.000
21.500
25.000
250
schoonmaker
20.000
21.000
24.000
251
stratenmaker
18.500
21.000
23.000
252
afwasser
19.500
20.500
24.500
253
assistent-drukker
18.500
20.500
24.000
254
tourleader
19.000
20.500
23.500
255
caissière
19.000
19.500
23.000
255
vakkenvuller
19.000
19.500
23.000
257
assistent-boekbinder
18.500
19.500
23.000


Bron: Elsevier #22 - Berenschot

 

Copyright © 2010 - 2014 gemiddeld-inkomen.nl | Algemene voorwaard