dinsdag 1 juli 2014

Mentaal kapitaalBelang van investeren in mentaal kapitaal aangetoond

Vorig jaar september kwam het Trimbos Instituut naar buiten met een viertal interessant rapportages betreffende het "Mentale Kapitaal'. De GGZ beweegt naar het werk. Dat is mooi. Men leze de aankondiging plus link naar de rapporten.
 

 

 

 

 


5 september 2013

Wanneer onderwijs, gemeenten, zorgsector en werkgevers niet investeren in het mentaal kapitaal van mensen, zullen steeds meer mensen uitvallen of problemen ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.
 
Het team Gezondheidseconomische evaluatie van het Trimbos-instituut heeft recent een aantal strategische verkenningen uitgebracht waarin voor vier sectoren (onderwijs, werkgevers, zorg, gemeente) het belang van investeren in het mentaal vermogen van mensen in kaart is gebracht. Ook werd gekeken naar effectieve manieren om dit te doen.

Tevens werd per sector aan de hand van een effectieve interventie een business case uitgewerkt met een kosteneffectiviteitstudie  om te onderzoeken of de kosten opwegen tegen de baten.


Positieve resultatenIn de sectoren onderwijs en werkgevers laat de inzet van bewezen effectieve interventies - zoals Taakspel en Psyfitachtige interventies -  zien dat zij meer opbrengen dan kosten. Voor de zorgsector is een interventie voor mensen met diabetes doorgerekend. Deze chronische ziekte gaat vaak samen met mentale klachten. Ook in deze business case zijn de te verwachten opbrengsten gunstig. Bij gemeenten lag de focus van de doorrekening op ouderen en mantelzorgers, twee risicogroepen voor depressie. Voor ouderen zijn er online zelfhulpprogramma's beschikbaar die veelbelovend en kosteneffectief zijn. Met het groeiend aantal ouderen en het steeds grotere beroep dat op mantelzorg wordt gedaan, is investeren in het versterken van het mentaal vermogen van deze groepen van groot belang. 

                               
Wat is mentaal kapitaal?Mentaal kapitaal wordt ook aangeduid als mentale fitheid, mentale veerkracht of mentale weerbaarheid. Het is te trainen, zoals lichamelijke conditie en gezondheid versterkt wordt door beweging, sport en gezonde voeding. Door het trainen van mentale veerkracht, zoals scholen doen met de interventie Taakspel, is zowel op korte als langere termijn veel winst te behalen. Op korte termijn vertonen kinderen bijvoorbeeld meer taakgericht gedrag, minder regelovertredend gedrag en hebben ze minder gedrags- en emotionele problemen. Met het voorkomen van het ontwikkelen of doorzetten van gedragsproblemen bij kinderen zijn ook op langere termijn veel kosten te besparen, door minder criminaliteit, minder werkverzuim en minder zorgkosten.


Gezondheidseconomische evaluatieHet Gezondheidseconomische evaluatieteam van het Trimbos-instituut voert vaker kosteneffectiviteitstudies uit. Naast de business cases voor het versterken van mentaal kapitaal, is de kosteneffectiviteit onderzocht van onder andere depressiepreventie, behandeling van alcoholstoornissen, rehabilitatie van mensen met schizofrenie en behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. Het team heeft als missie om bij te dragen aan een effectieve, efficiĆ«nte en duurzame geestelijke gezondheidszorg.

                                     
De vier publicaties Versterken van mentaal kapitaal in het onderwijs, in de werksetting, in de zorg en in de gemeente zijn gratis te downloaden.

link: http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/belang-van-investeren-in-mentaal-kapitaal-aangetoond

Informatie: Joran Lokkerbol: jlokkerbol@trimbos.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten