dinsdag 1 juli 2014

Mentale gezondheid en de werksetting - een nieuw RIVM rapport

Gisteren bracht het RIVM een nieuw rapport uit. Een inventarisatie rond het beleid rondom mentale gezondheid en de werksetting


 

 
De ultra korte samenvatting van het rapport is: veel werkgevers vinden het belangrijk (acht op de tien), maar 'slechts'40% doet er daadwerkelijk 'wat" aan.

Het probleem zit hem vooral ook in het "wat": want 'wat'er gedaan wordt blijkt een mix van van alles en nog wat te zijn. Lees het rapport.

Grootste knel punt: effectiviteit en kosten en baten van allerlei maatregelen zijn niet bekend. Dat is op zich ook weer niet zo vreemd, want dit werkveld wordt vooral gedomineerd door veel aanbod in de vorm van allerlei activiteiten, maar besteed et weinig aandacht aan  'meetbare output".

                                       


Meer weten ? men leze het rapport:

1. Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting
Openbaar sinds:
30-06-2014
Wijzigingsdatum:
30-06-2014
Auteur:
Pas LW, Busch MLM, Proper KI
RIVM Rapport 020022001
94 pagina's | Nederlands | 2014

2. Rapport in het kort

Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk. Acht van de tien werkgevers beschouwen het als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat dat ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven (continu of vaak) daadwerkelijk preventiemaatregelen treffen die gericht zijn op de mentale gezondheid van de werknemers. Werkgevers geven aan dat ze vooral geen actie ondernemen, omdat de effectiviteit en de kosten-baten van maatregelen niet bekend zijn. Inzicht hierin kan bevorderen dat dergelijk gezondheidsbeleid wel wordt uitgevoerd.

Dit blijkt uit een enquête die ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren hebben ingevuld en die in opdracht van de ministeries van VWS en SZW is uitgevoerd. Het voornaamste doel was in kaart te brengen hoeveel bedrijven binnen welke sectoren beleid voeren op het gebied van mentale gezondheid. Dit varieert van beleid dat gericht is op werkhervatting van zieke werknemers, tot het bevorderen van de mentale gezondheid van alle (gezonde) werknemers. In dit project ligt de focus op beleid dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, zoals het tegengaan van werkdruk, agressie en pesten, en de mentale gezondheid te bevorderen, zoals het stimuleren van bevlogenheid, persoonlijke groei en veerkracht.

De maatregelen die werkgevers treffen, zijn zeer divers en variëren van persoonlijke ontwikkelplannen, coaching, health-checks, aandacht voor balans werk-privé tot programma's om stress te verminderen, yoga, e-health of andersoortige structurele mentale gezondheidsprogramma's. Grote bedrijven treffen over het algemeen vaker maatregelen dan kleine bedrijven. Wat de sectoren betreft gebeurt dat het meest binnen het onderwijs en de gezondheidsen welzijnszorg. Binnen de sector 'vervoer en opslag' worden het minst vaak maatregelen getroffen.

Gezondheid van de werknemers en goed werkgeverschap gelden voor werkgevers als de belangrijkste redenen om in maatregelen te investeren die de mentale gezondheid bevorderen. Financiële motieven, zoals minder ziekteverzuim, zijn ook veel genoemd.                                

3. link naar rapport:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/juni/Beleid_rondom_mentale_gezondheid_in_de_werksetting

1 opmerking: