maandag 7 juli 2014

De Uitzend Monitor: nieuwe cijfers rond de Flex werker bekend.

Nieuwe cijfers rond de flex werker zijn bekend - De eerste uitzendmonitor geeft de laatste cijfers en ontwikkelingen ( bericht bron:  nu nl - 7 juli 2014)

Bekijk ook recent uitgebracht rapport: De toekomst van Flex - van TNO Arbeid.
 

Bijna helft uitzendkrachten krijgt direct dienstverband


Bijna de helft van de uitzendkrachten, 47 procent, stroomt na een uitzendperiode door naar een direct dienstverband: 15 procent wordt in vaste dienst genomen, 32 procent krijgt een tijdelijk contract. Nog eens 17 procent kan meteen weer aan de slag in een volgende uitzendbaan.

Dat blijkt maandag uit de eerste uitzendmonitor van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  Het gaat om cijfers over 2012. Ten opzichte van 2007 is het aantal vaste banen waar uitzendkrachten naar doorstromen bijna gehalveerd, van 27 procent naar 15 procent.
In totaal blijft bijna twee derde van de uitzendkrachten aan het werk. "Dat percentage ligt iets lager dan de jaren ervoor, omdat 2012 een crisisjaar was. De uitzendbranche kromp. Inmiddels is er weer groei", zegt ABU-directeur Jurriën Koops in een toelichting.

Bijbaan


"Onder de groep die doorstroomt, bevinden zich relatief veel ouderen. Voor jongeren is uitzendwerk vaak een bijbaan."
Koops denkt dat cijfers over de uitzendsector in 2013 en 2014 op hoofdlijnen vergelijkbaar zullen zijn. "De grote lijn blijft staan." De analyse is gedaan door onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.
18 procent van de uitzendkrachten is 45 jaar of ouder. Dit aandeel was twintig jaar geleden nog 3 tot 4 procent. Naar verwachting zullen uitzendorganisaties steeds belangrijker worden voor deze groep.
"Op jaarbasis gaan 130.000 45-plussers aan het werk als uitzendkracht", aldus Koops. "Het is goed om te zien dat de groep die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt in groten getale via uitzendbureaus aan de slag kan. Bovendien neemt bij bedrijven de behoefte aan flexibiliteit alleen maar toe."
Ruim een op de drie uitzendkrachten is allochtoon, waarvan 21 procent een niet-westerse achtergrond heeft. "Dat maakt duidelijk dat uitzendwerk ook voor deze groep een belangrijke weg naar werk is", aldus de ABU.
                                

Zakelijke dienstverlening


De meeste uitzendkrachten zijn aan het werk in de zakelijke dienstverlening, de industrie, vervoer en opslag, bouwnijverheid en handel.
"Dat zijn sectoren waarin traditioneel veel uitzendkrachten aan het werk zijn", licht Koops toe. "We zien wel dat er daarnaast een aantal sectoren is waarin de flexibele schil hard groeit, zoals de overheid en het onderwijs."
Uitzendkrachten werken gemiddeld 29 uur per week. Bijna 14 procent van de uitzendkrachten volgt een opleiding.
In totaal waren er in 2012 ruim 700.000 uitzendkrachten. Daarvan is 41 procent vrouw. Ongeveer een op de vijf is hoger opgeleid, 31,3 procent is laag opgeleid.


'Flexwerk moet beter gefaciliteerd worden' | 'Flexibele schil bedrijven moet veel groter' | 'Flexibiliteit op werkvloer zet verder door'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten