vrijdag 20 juni 2014

Over de 'geheime ' liefde van de NVAB voor de FNV


Over de 'geheime' liefde van de NVAB voor de FNV.

Uit de kast

De NVAB is dé beroepsvereniging van bedrijfsartsen. De FNV de grootste vakbond van Nederland. Al jaren blijken ze het erg goed met elkaar te kunnen vinden. Bovendien heeft het er alle schijn van dat partijen een 'bondje' hebben afgesproken over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsarts. Het wordt tijd voor de NVAB om uit de kast te komen, haar liefde voor de FNV in het openbaar te verklaren, maar vooral naar de buitenwereld helder te zijn over haar positie. Want waar staat de NVAB nu echt voor ?

Feiten op een rij

Eind 2009 komt de FNV, samen de NVAB, met een veertien tellende knelpunten analyse over de structuur van de bedrijfsgezondheidszorg onder de titel: Help, de bedrijfsarts wordt er ziek van.(1) Dit blijkt de opmaat voor een nieuw aanvalsplan- in voorjaar 2010 - onder de noemer Fit naar de Finish waarin de FNV voorstelt de bedrijfsgezondheidszorg geheel op de schop te nemen. (2)

De NVAB reageert positief op het plan voor een speciale werknemersarts ( 3). De toon is gezet en de koers bepaald: de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is een goed te bespelen issue, de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg moet anders (namelijk via de zorgverzekeringswet) én de bedrijfsarts moet in de eerste lijn worden gepositioneerd. Zie hier het raamwerk van het 'geheime' verbond

Negatieve beeldvorming

Het 'framen' van bedrijfsarts als niet onafhankelijk, kan nu middels meldpunten en klachtenlijnen beginnen. Maar harde casussen worden niet gepresenteerd. Het blijft altijd bij 'de schijn van', aangekaart door anonieme klagers.

Toch is het aanleiding voor het Ministerie van Sociale Zaken om een diepgaand onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts in te stellen. Onderzoeksbureau Astri rapporteert in 2011. Conclusie: ja, er zijn knelpunten, maar er is geen sprake van een structureel probleem. Dat blijkt niet het gewenste antwoord. Te positief.

Verzuimbegeleiding corrupt ?

Dan maar een schepje er boven op met het tendentieuze rapport Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem (oktober 2013). (5)Dat scoort: hoorzitting in de Tweede Kamer op verzoek van SP is het resultaat. Iedereen weet het nu (onderhand) zeker: de bedrijfsarts is niet onafhankelijk. Want: waar rook is, is vuur- toch ?

Reputatieschade

De NVAB heeft nooit- u leest het goed: nooit -  in het openbaar expliciet afstand genomen van de stemmingmakerij van de FNV.(6) Dat is niet vreemd, want die onafhankelijkheidsdiscussie is juist het breekijzer om de eigen doelen( bedrijfsarts naar eerste lijn) te bereiken. Reputatieschade wordt blijkbaar als collateral damage afgeboekt.

Sociale conflict nieuwe stijl

Het gehele werkveld van de bedrijfsarts 'politiseert' in sneltreinvaart. Verzuim en arbo is het nieuwe trapveldje van de bonden in het sociale conflict met de werkgevers (7). Dát is de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid.

En: als de NVAB zich blijkbaar 'goed kan vinden' in afschaffing van arbodiensten en weer publiek maken van de bedrijfsgezondheidszorg  (laatste SER plan) (8) is het wel zo prettig te weten aan wiens kant de NVAB nu echt staat. Tijd voor de NVAB om kleur te bekennen.

Per wanneer wordt zij (federatie) partner van de FNV ?
Voor de draad er maar mee dan ...


 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten