woensdag 25 april 2012

Zelfstandige bedrijfsarts - geen 'eenzame fietser'

De zelfstandige bedrijfsarts ( huidige geschatte aandeel 30%) blijkt geen 'eenzame fietser' te zijn, maar onderdeel van een grotere maatschappelijk ontwikkeling. Dat wisten cq vermoedden we natuurlijk wel, maar het is nu toch maar weer eens mooi door het CBS onderzocht en 'bewezen'. 

Zelf startte ik ruim twaalf jaar geleden voor mezelf en behoorde tot de zgn 'eerste golf'. Daarvoor waren er ook wel 'eenpitters', maar deze waren erg klein in aantal (10-20). Meestal na ruzie en met klapperende deuren vertrokken uit BGD of arbodienst. Vanaf 2000 is er sprake van een duidelijke trend. De aanvankelijke scepsis van velen 'pluche zitters': 'mijn beste, het is niks en het wordt niks !' is verdwenen en de zelfstandigen lijken er beter voor te staan op dit moment. Toch blijft innovatie achter. Te velen spelen arbodienstje in het klein of  komen als 'huurling ' aan de kost. Tijd om te resetten en daadwerkelijk meerwaarde te leveren aan de klant/organisatie. Goede input daarvoor is het zeer recent uitgebrachte boek De Ondernemende Professional van Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. ( zie eerder weblog bericht)    Weblog DNB komt daar binnenkort uitgebreider op terug. Voor dit moment het bericht van Nu.nl en het CBS

Aantal eenmanszaken neemt vlucht 

Laatste update:  25 april 2012 10:03 info - bron: Nu.nl

AMSTERDAM - Het aantal bedrijven in Nederland is in 2011 per saldo met bijna zeven procent gegroeid. Tweederde van de nieuw opgerichte bedrijven was een eenmanszaak.

Vijf jaar geleden was dat nog maar 55 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag publiceerde.
Adviesbureaus zijn het populairst onder starters. Daarvan werden er vorig jaar veertienduizend opgericht. Dat betekent dat een vijfde van de bedrijven in die branche het afgelopen jaar is gestart.Ook internetbedrijven zijn in trek, vooral in de detailhandel. Meer dan een derde van de startende ondernemers in de detailhandel kiest er tegenwoordig voor uitsluitend via internet te verkopen. In 2007 was dat nog maar 22 procent.

Overleven

Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt. Na twee jaar wordt de kans op overleven groter.
Nu bestaat 55 procent van de in 2007 opgerichte bedrijven nog. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de grootste kans op overleven. In de handel en horeca is de kans op overleven het kleinst.Originele bron: CBS

Webmagazine, woensdag 25 april 2012 9:30

Nederland steeds ondernemender

In Nederland worden meer bedrijven opgericht dan opgeheven. In 2011 groeide het aantal bedrijven met bijna 7 procent. Er zijn vooral veel adviesbureaus opgericht in dat jaar. De bouw heeft sinds 2005 de meeste dynamiek.

Meer bedrijven

Het groeisaldo van het aantal bedrijven van 7 procent in 2011 is vergelijkbaar met dat in 2007. Het aantal bedrijven steeg in 2010 met 3,5 procent.

Groeisaldo aantal bedrijven, 2007-2011

Groeisaldo aantal bedrijven, 2007-2011

Meeste dynamiek in bouw

De bouw heeft sinds 2007 de meeste dynamiek. In 2007 en 2008 groeide het aantal bedrijven in de bouw nog met ongeveer 12 procent, terwijl twee jaar later de groei nagenoeg stil stond. Vorig jaar liet de bouw weer een groei van 5 procent zien. In de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie neemt het aantal bedrijven steeds boven gemiddeld toe. De industrie en handel, vervoer en horeca daarentegen groeide minder dan gemiddeld.

Meeste oprichtingen in advisering

De meeste bedrijven die zijn opgericht in 2011 zijn adviesbureaus, 14 duizend. Dit is 20 procent van het aantal bedrijven in deze branche. Voor de meeste branches in de top 10 zijn de lage opstartkosten interessant voor het starten van een nieuw bedrijf.

Top-10 oprichtingen bedrijven, 2011

Top-10 oprichtingen bedrijven, 2011

Internetbedrijven in opkomst

In 2011 zijn 6 duizend nieuwe bedrijven gestart in de detailhandel via internet, ruim 35 procent van het aantal bedrijven in deze branche. In 2007 was dit nog 22 procent. Startende ondernemers in de detailhandel kiezen er steeds meer voor om hun producten vooral via internet aan te bieden.

Meer eenmanszaken

In 2011 was ruim twee derde van de oprichtingen een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen.

Moeilijke eerste jaren

Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt. Na twee jaar wordt de kans op overleven groter. Nu bestaat 55 procent van de in 2007 opgerichte bedrijven nog. Bedrijven die gestart zijn in de bouw of industrie hebben de grootste kans op overleven. In de handel en horeca is de kans op overleven het kleinst.


Overlevingskansen van opgerichte bedrijven in 2007

Overlevingskansen van opgerichte bedrijven in 2007
Ralph Wijnen en Noortje Pouwels-Urlings
Bron: StatLine, Bedrijven; oprichtingen en opheffingen, grootte, rechtsvorm, bestaansduur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten