donderdag 15 september 2016

Aanpassing Arbowet - een korte impressie over wat er op 7 september in de Tweede Kamer werd besproken

Bedrijfsarts en preventie centraal bij aanpassing Arbowet

 

bron: Tweede Kamer
 
 
 
7 september 2016, wetsvoorstel - Bij een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet houdt minister Asscher (Sociale Zaken) de positie van de bedrijfsarts tegen het licht. Ook is er aandacht voor preventie, handhaving en toezicht.
              
De duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren in een veranderende arbeidsmarkt. Dit wil Asscher bereiken met zijn voorstel om de Arbeidsomstandighedenwet aan te passen. Daarbij gaat het met name om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening, preventie en de positie van de bedrijfsarts. Kerstens (PvdA) vindt de voorgestelde veranderingen een verbetering. Ook Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66) zijn op hoofdlijnen positief. Maar Schut (VVD) ziet vooral procedurele maatregelen, zoals instemming van de or bij aanstelling van een preventiemedewerker, die de arbozorg niet verbeteren. Ulenbelt (SP) noemt het wetsvoorstel een "lapmiddel": er moet veel meer gebeuren.

Rol van en toegang tot bedrijfsarts beter geregeld

De toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en de onafhankelijkheid van die bedrijfsarts worden in de wet vastgelegd. Een belangrijke verandering, vindt Kerstens. Ulenbelt is blij met de herinvoering van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Verder benadrukt hij, net als Van Weyenberg, het recht op een second opinion voor werknemers die het oneens zijn met hun bedrijfsarts. Schut denkt dat de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg pas echt omhooggaat als de samenwerking met huisartsen en specialisten verbetert. Nu de rol van bedrijfsartsen groter wordt, zijn er meer nodig, stelt Heerma vast. Hij pleit voor maatregelen om een tekort te voorkomen.

Melden van beroepsziekten is belangrijk voor preventie

Het lessen trekken uit beroepsziekten is belangrijk voor preventie in de toekomst. Daarom moeten werkgevers een meldingsplicht krijgen, betoogt Ulenbelt. Hiervoor krijgt hij bijval van Kerstens. Maar door privacyregels en het medisch beroepsgeheim weten werkgevers vaak helemaal niet dat een werknemer een beroepsziekte heeft, werpt Schut tegen. Dat is inderdaad een probleem, erkent Van Weyenberg. Hij spoort de minister daarom aan om het mogelijk te maken dat bedrijfsartsen geanonimiseerde informatie over beroepsziekten aan bedrijven verstrekken. Het is beter om de meldingsplicht bij de bedrijfsarts te laten liggen, antwoordt Asscher.
De Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten