vrijdag 23 september 2016

Dossier Arbeidsarts -De NVAB papers - week up date - vrijdag 23 september 2016 - met quizvraag: is de bedrijfsarts de dodo onder de dokters aan het worden ?

Week up date - week 38 - De NVAB papers en de arbeidsarts

1. Vrijdag 16 september 2016

KNMG rapport arbeidsarts openbaar

Vorig week werd het KNMG rapport - Zorg die werkt- over de arbeidsarts dan toch nog publiekelijk bekend.

Een doorbraak. Want tot voor kort moest de buitenwacht het slechts doen  'een potloodschets' in de vorm van de presentatie werkgroep voorzitter van der Wal. En dat gaf te denken.

Van der Wal gaf kort na zijn presentatie een korte toelichting, maar die riep alleen nog maar meer vragen op. Het verscheen als artikel in Medisch Contact onder de kop: Bij arbeidsarts kan iedereen terecht. Iedereen ? Bij een arbeidsarts ? Gratis ? Is de bedrijfsarts dan afgeschaft !?!

Veel vragen bleven onbeantwoord, maar KNMG als NVAB huldigden zich daarna in een diep stilzwijgen.


2.  Woensdag 21 september

Trouw bericht - Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer

Die stilte is deze week definitief doorbroken met het artikel in Trouw onder de kop: Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer.

Volgens de KNMG/NVAB is het tijd voor een nieuwe dokter, de arbeidsarts. Sympathiek idee wellicht, klinkt interessant , het overwegen waard.  Toch ? Wees nu eerlijk. Bovendien: gratis, want de nieuwe functie wordt betaald uit zorgverzekeringswet. Tenminste dat is het KNMG NVAB plan.

Past ook erg goed in one liner denken als: Alles is Gezondheid, Arbeid maakt Gezond, en de Machteld Hüber definitie van gezondheid - uit de positieve geneeskunde en het Nationaal Zorg Fonds

Het idee om de arbeidsarts vanuit zorgverzekeringspakket te betalen lijkt eerder een wensgedachte dan een realistische optie. Het voldoet op dit moment in ieder geval NIET aan de pakket criteria- deel drie zoals opgesteld door Zorg Instituut.

Kan deze nieuwe zorg betaald worden vanuit het basis pakket ? Men leze daartoe het volgende bericht van het Zorg Instituut:

 'Nieuwe zorg in het pakket

Bij het aanbieden van een product of dienst is het van belang te weten of de ziektekostenverzekeraar dit product of deze dienst mag vergoeden uit het basispakket van de wettelijke ziektekostenverzekering. Het Zorginstituut doet daarover richtinggevende uitspraken.
link: zorginstituut en pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/werkwijze+pakketbeheer

pakketbeheer in de praktijk - deel drie
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2013/1310-pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3/1310-pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3/Pakketbeheer+in+de+Praktijk+(deel+3).pdfKortom: is de arbeidsarts een realistische optie of toch fata morgana ?

Als het aan de KNMG/NVAB ligt het eerste. Deze wil graag subsidie ontvangen om dit idee op basis van experimenten uit te werken. Liefst via Zonmw. Dat biedt namelijk garantie.3.  Donderdag 22 september

De KNMG - NVAB marketingcampagne gaat van start

Wellicht eerder dan zelf gedacht is de marketingcampagne -waarschijnlijk onder druk van voortijdige Trouw publicatie - van start gegaan. Deze campagne is te volgen middels de sites van zowel de KNMG als NVAB

De KNMG campagne: toekomstvisie - zorg die werkt

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/arbeidsgerichte-medische-zorg.htm


De NVAB campagne: Arbocuratieve samenwerking: toekomstvisie KNMG in ontwikkeling

https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/arbocuratieve-samenwerking-toekomstvisie-knmg-ontwikkeling4. Donderdag 22 september 2016

Bericht Oval: Imagocampagne bedrijfsarts in najaar van start
In oktober gaat de campagne 'Bedrijfsarts worden. Het betere werk' van start. Met inzet van tien enthousiaste ambassadeurs die werken als bedrijfsarts of voor het vak in opleiding zijn. Zij laten via blogs, vlogs, social media, artikelen en presentaties de aantrekkelijke kanten en mogelijkheden van het vak zien. Basisartsen en zij-instromers kunnen ook gastcolleges of presentaties bijwonen en in gesprek gaan met een van de ambassadeurs.
 
OVAL is samen met de NVAB, het ministerie van SZW, opleiders en andere stakeholders betrokken bij de projectgroep imagocampagne bedrijfsartsen. Met beperkte financiële support vanuit het ministerie van SZW en inzet van een externe projectleider wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van de campagne. De website www.bedrijfsartsworden.nl gaat op 10 oktober live.
Bron: OVAL
 
 
Zou de arbeidsarts daar nu ook meteen ingeplugd gaan worden ?
Want in KNMG - NVAB rapport komt de bedrijfsarts slechts in de marge nog voor.
 
Quiz vraag: is de bedrijfsarts de dodo onder de dokters aan het worden ?
 
 
5. Vrijdag 23 september 2016
 
Reumatologen zijn al voor de arbeidsarts.
 
In Medisch Contact van deze week is een interessant artikel van tweetal reumatologen te lezen. Titel: Meer aandacht gevraagd voor werken met reuma. Het doet verslag van project waarbij reumatologen naar werk hebben gevraagd !  Werkelijk een stap voorwaarts. In de categorie: A smal step, but ...
 
Ook het idee van de arbeidsarts passeert de revue. Reumatologen staan daar positief tegenover. Maar op basis van een aantal heel opvallende aannames. Maar alhoewel positief gestemd, positionering zouden ze graag anders zien, namelijk in tweede lijn - als soort klinisch arbeidsgeneeskundige - light versie ?
 
Geinteresseerd ? Lees het artikel in Medisch Contact en vorm zelf uw mening.
 
 
De aftrap is genomen.
Benieuwd hoe dit dossier zich verder zal ontwikkelen

De Nieuwe Bedrijfsarts houdt U op de hoogte
Volg de Newsdesk 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten