dinsdag 27 september 2016

De NVAB papers - over: besluit nummer 56 van het NVAB bestuur én hoe je blijkbaar ongezien blij kunt zijn/worden

De NVAB PAPERS: up date 26 september 2016

Algemeen Bestuur (AB) van NVAB blijkt al in april 2016 - op hoofdlijnen - akkoord te zijn gegaan met introductie van de arbeidsarts. Dat valt te lezen in besluit nummer 56.

 
Uit stukken blijkt dat het Algemeen Bestuur (AB) van de NVAB al in april 2016 heeft ingestemd met het KNMG rapport Zorg die werkt.

In besluit nummer 56 valt namelijk het volgende te lezen:

 ' Het AB is akkoord met de hoofdlijnen van de versie van de KNMG visie arbeidsgerelateerde zorg - versie 15 april 2016: ic. de uitgangspunten op p 39 en de introductie van de 'arbeidsarts'.

en:

 'Zij zal op basis van een communicatieplan uitdragen dat de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zeer gebaat is met deze erkenning van het vakgebied in KNMG verband. Een of meerdere pilots zullen duidelijk moeten maken of het voorgestelde model levensvatbaar is'.
 
Dat is opvallend.
Dat is dus al een half jaar voor ledenraadpleging van 19 september jl. Vreemd en opmerkelijk is
dat de NVAB leden tot nu toe nog steeds geen kennis hebben kunnen nemen van het KNMG rapport Zorg die werkt.

Ook andere stakeholders -zoals directies van arbodiensten-  zijn niet nader geïnformeerd en moeten het doen met presentatie van van der Wal en de terugkerende mededeling dat 'alles nog in ontwikkeling' en 'in beraad is'.

Dagblad Trouw daarentegen blijkt wel in het bezit te zijn van het KNMG rapport en citeert ruimhartig eruit in het artikel: Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer - Trouw woensdag 21 september.

Toch blijken de NVAB leden enthousiast het KNMG idee 'te omarmen' - aldus het NVAB bestuur na de ledenraadpleging van 19 september 2016. Intrigerend. Want op basis van welke informatie zijn ze zo enthousiast geworden ? Ongezien kun je blijkbaar ook blij worden.
 
Zeer vergaande implicaties
 
Niet helder is waarom het NVAB bestuur haar leden en andere stake holders niet tijdig en volledig informeert, terwijl men wel aan de andere kant zelf-  bewust - actief de openbaarheid en publiciteit zoekt.

Het  KNMG rapport 'Zorg die werkt' heeft zeer vergaande implicaties voor zowel het werkveld en takenpakket van de huidige bedrijfsarts, áls ook de markt van arbodiensten.
 
Blijft de vraag over: waarom publiceren de KNMG/ NVAB het rapport Zorg die werkt, niet ? 
Dat was nodig geweest op de volgende vier tijdstippen

a. na presentatie van van der Wal op BG dagen -  27 mei 2016
b. na artikel in Medisch Contact - 15 juni 2016
c. ter informering van NVAB leden bij leden raadpleging  - 19 september 2016
d. Na publicatie artikel Trouw - 21 september 2016

Waarom geen open kaart gespeeld ?
Wat hebben KNMG en NVAB te verbergen ?
Of is dit gewoon een bewuste strategie ?
Met voorbedachte rade dus ?

Benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt

 
zie:
Leden omarmen KNMG visie enthousiast - maar op basis van welke informatie ?
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten