vrijdag 16 september 2016

De NVAB papers: de laatste versie is uit en nu publiek beschikbaar - Gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?

Bericht van de Newsdesk De Werkplaats

1. De NVAB papers - nieuwe versie publiek beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het KNMG rapport 'Zorg die werkt'- rapport van der Wal - publiek beschikbaar.

Dit rapport kan - met gerust hart - als game changer gezien worden
Als het aan de KNMG/NVAB ligt gaat het werkveld van de bedrijfsarts namelijk definitief op de schop.Niet meteen natuurlijk, maar plakjes gewijs. Na wat experimenten en evaluaties.
Rustig even wennen aan nieuwe situatie.
Een salami aanpak dus.
Onder het mom van: alles blijft in ontwikkeling

2. Vorige gelekte versie ging viral

De laatst bekende versie - de versie uit sept/okt 2015 - ging viral
en gaf aanleiding tot veel onrust. Niet vreemd, gezien de vergaande plannen die worden geïntroduceerd en de massa vragen die onbeantwoord bleven.

NVAB en KNMG probeerden de zaak te 'downseizen' met one liners als:
* het is louter concept versie,
* is nog onderwerp van intern beraad
* alles is in ontwikkeling

'Alles zal reg kom', heb vertrouwen' was het adagium.

3. Laatste versie - biedt helderheid, zoals verwacht - de arbeidsarts komt er echt aan !

In de kern komt het erop neer dat het takenpakket en werkveld van de bedrijfsarts op de schop gaat,
Zoals al eerder voorspeld, maar door NVAB voorzitter ontkent

Men leze: Gaat de bedrijfsarts dan toch op de schop ?
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/gaat-de-bedrijfsarts-toch-nog-op-de-schop.htm

Nieuwe dokter wordt geïntroduceerd: de arbeidsarts (AA)
De AA wordt
* in de eerste lijn gesitueerd,
* valt binnen de financiering van de zorgverzekeringswet
* en wordt dus geheel publiekelijk gefinancieerd
Tenminste in de visie van de samenstellers/schrijvers van het rapport, waaronder de voorzitter van de NVAB.

Dit is allemaal behoorlijk kwestieus.


4. Ledenraadpleging op 19 september - waarover praten wij/zij ?

De leden van de NVAB worden op een extra ledenvergadering op 19 september bijgepraat en geraadpleegd
http://us2.campaign-archive2.com/?u=a5c28eae4a40cd9af818f9b06&id=a02c551ba1&e=0fdcbe81f1

Wat precies ter tafel komt is niet helder. Dat bleek bij eerdere navraag bij zowel KNMG als NVAB.  Dus: of deze conceptversie (uberhaupt) beschikbaar voor de leden is én ter tafel komt op deze avond -  is voor dit moment een groot vraagteken. De NVAB leden kunnen maar beter even hun mailbox checken.

Ter informatie - niet onbelangrijk:

Het NVAB bestuur blijkt - op hoofdlijnen - al in april van dit jaar met dit rapport te hebben ingestemd. 

In april al ? Dus nog voor de presentatie van van der Wal op de BG dagen dus ?
Maar: alles was toch nog in ontwikkeling - of lag het toch al meer vast dan voorgesteld ?
Merkwaardig toch. Dat roept meteen een aantal vragen op, zoals ....


5. Game changer ?

Dit rapport kan met gerust hart als game changer worden beschouwd
Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling van zowel de KNMG als NVAB
Het werkveld en takenpakket van de (huidige) bedrijfsarts gaat -tenminste als het aan de KNMG/NVAB ligt -daarmee definitief op de schop


6. En hoe kijkt U daartegen aan ?
Lees het bijgaande rapport en oordeel zelf

7. Hoe gaat dit verder ? Geinteresseerd in de afloop ?
Newsdesk De Werkplaats zal nader verslag blijven van de laatste ontwikkelingen op de site van De Nieuwe Bedrijfsarts
http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/


8. Vindt U wellicht dat Uw collega dit ook zou moeten weten ?
Stuur deze mail dan door naar andere belangstellenden
Het gaat per slot van rekening om de eigen toekomst van de bedrijfsarts en ons vak

9. De grote makke

De grote makke van dit stuk is natuurlijk dat het 120% dokters oriented is.
Volgens principe: invented here
Geen buitenwereld in zicht.


10.Een viertal achtergrond stukken

a. Presentatie vd Wal op BG dagen
https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bg-dagen/Gerrit%20van%20der%20Wal%20-%20Zorg%20die%20werkt.pdf

b. bij de arbeidsarts kan iedereen terecht - artikel Medisch Contact
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Bij-arbeidsarts-kan-iedereen-terecht.htm

c. Visie NVAB
https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/arbeidsgerichte-medisch-zorg-visie-ontwikkeling

d. Visie Dolf Algra - blog
Gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/gaat-de-bedrijfsarts-toch-nog-op-de-schop.htm


Geinteresseerd in dit rapport ?
Vraag exemplaar aan !

Mail naar :  a5.algra.advies@euronet.nl 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten