dinsdag 26 november 2013

Beroepsziekten - IGZ en SZW worden op eens wakker en actief. Gaat het stormen in de polder ?

Kruiend ijs was het eerdere beeld dat werd geschetst over het vak van bedrijfsarts. Ongerichte krachten, zonder focus.

Vandaag werd een nieuwe - geheel onverwacht kracht zichtbaar: de IGZ en SZW slaan de handen in een betreffende een nieuwe aanpak van de melding van beroepsziekten. In de kluts: de bedrijfsarts. Dit valt op te maken uit de onderstaande NVAB mailing aan alle NVAB bedrijfsartsen/leden.

Lees het goed en laat dit even bezinken.
Al uitgedacht? en de conclusie is .....

blog De Nieuwe Bedrijfsarts komt hier binnenkort uitgebreid op terug met als voorlopige werktitel:

Ook ik ben een zondaar, ja zeker
over waarom ik als bedrijfsarts geen beroepsziekten meer meld en wel hierom .....
en dat ik dit ook niet van plan ben , en wel daarom ...
totdat ....
Van: NVAB Secretariaatsbureau [mailto:nvab@planet.nl]
Verzonden: di 26-11-13 16:27
Aan: 'Ned. Vereniging voor Arbeids - en Bedrijfsgeneeskunde'
Onderwerp: Melding beroepsziekten

 

Beste collega’s,

 

De verplichte melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen aan het NCvB vormt een belangrijk onderdeel in het huidige Nederlandse stelsel van gezond en veilig werken. Op basis van deze meldingen kunnen risicogroepen worden gesignaleerd en preventieve activiteiten worden opgestart.

Al jaren signaleert het NCvB een onderregistratie van beroepsziekten. Om deze reden zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie SZW een gezamenlijk project gestart ‘Versterken melding beroepsziekten’. Doel hiervan is om zowel de melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen als de preventieve acties die daaruit volgen te bevorderen. De NVAB heeft zitting in de begeleidingscommissie van het project.  
  
Onderdeel van het project is het monitoren van meldings- en preventiegedrag rond beroepsziekten van individuele bedrijfsartsen. Hiervoor zal een monitoringsysteem worden opgezet. Voor dit systeem worden alle BIG-geregistreerde bedrijfsartsen verzocht om een online enquête in te vullen. In de enquete worden ook redenen geïnventariseerd waarom bedrijfsartsen wel of niet melden.


Alle bedrijfsartsen zullen binnenkort per brief door de inspecties worden benaderd voor (verplichte) medewerking aan dit onderzoek. De NVAB is positief over de aandacht van de inspecties voor beroepsziekten, maar heeft in de begeleidingscommissie wel kritische kanttekeningen gezet bij het verplichte karakter van deelname aan dit onderzoek. In de brief van de inspectie zal een e-mail adres staan vermeld waar bedrijfsartsen met hun vragen terecht kunnen.

 

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek van de inspecties staat volledig los van het onderzoek dat het nieuwe journalistieke onderzoeksprogramma van de NCRV, Altijd Wat Monitor, momenteel uitvoert naar beroepsziekten (ziekdoormijnwerk.nl). Op 20 november jl is door het NVAB-secretariaatsbureau een mailing aan de leden gezonden over dit NCRV onderzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

Jurriaan Penders, voorzitter

Kees van Vliet, directeur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten