maandag 1 juni 2015

Steeds meer flexwerkers

Sterke stijging flexwerkers in afgelopen tien jaar
Het aantal werknemers met een tijdelijk contract, ook wel aangeduid als flexwerkers, is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen van 15 procent in 2004 tot 22 procent in 2014.
            
Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO in een maandag gepubliceerd rapport over de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De stijging is in Nederland groter dan in de meeste andere Europese landen. Alleen Spanje en Portugal hebben een hoger aandeel flexwerkers als onderdeel van hun beroepsbevolking.
Binnen Nederland zijn grote regionale verschillen. Dat is volgens het onderzoek een gevolg van de verstedelijking, in grote steden is het aantal flexwerkers het grootst. Van de werknemers met een tijdelijk contract, heeft na drie jaar een derde een vaste arbeidsovereenkomst.


Flexwerkers

Flexwerkers
                                                             
 

Innovatie

Uit het onderzoek blijkt verder dat werknemers die meerdere banen combineren, voor meer afwisseling en persoonlijke ontwikkeling, tevredener, bevlogener en beter inzetbaar zijn dan werknemers met een baan.
Voor mensen die meerdere banen hebben omdat zij anders financieel niet rondkomen, geldt het tegenovergestelde. Bovendien lijdt deze groep werknemers sneller aan burn-outverschijnselen.
Het aantal werknemers met meerdere banen, in loondienst en/of als zzp'er, is de afgelopen tien jaar eveneens gestegen van 6 procent in 2004 tot 8 procent in het afgelopen jaar.
Volgens het onderzoek van het CBS en TNO zijn bedrijven met veel flexwerkers niet innovatiever dan bedrijven waar juist veel werknemers met vaste arbeidskrachten werken.
Bedrijven met veel flexwerkers zijn wel innovatiever als die goede toekomstperspectieven van hun werkgever krijgen en worden opgenomen in de bedrijfscultuur dan werkgevers die dit niet doen.


Kabinet

Het kabinet wil juist het aantal werknemers met een tijdelijk contract terugdringen. In het sociaal akkoord uit april 2013 zijn hier met de sociale partners afspraken over gemaakt. Flexwerkers  moeten sneller kunnen doorstromen naar een vast contract, zo moeten werkgevers na twee jaar in plaats van na drie jaar een vast contract aanbieden.
De versteviging van de positie van flexwerkers is vooral een eis van de vakbonden, zij zien in tijdelijke contracten een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. De wet treedt op 1 juli aanstaande in werking.
Halbe Zijlstra, fractieleider van de VVD, liet zaterdag tijdens een congres van zijn partij weten dat de VVD zzp'ers ziet als een oplossing en niet als een probleem.
"Laten we eerlijk zijn, we moeten niet vaste contracten aantrekkelijker maken door het zzp-schap onaantrekkelijk te maken", aldus Zijlstra.

Schijnzelfstandigheid

Nederland kent op dit moment naar schatting een miljoen zelfstandigen. Een deel kiest vrijwillig voor deze vorm van ondernemerschap, maar er is ook een groep die valt onder zogenaamde schijnzelfstandigheid.
Dat is een verschijnsel dat mensen officieel door het leven gaan als zzp’er, maar in feite verkapt in dienst zijn bij een opdrachtgever. Er is dan meestal geen sprake van vrije keuze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten