vrijdag 25 september 2015

Verzuim: de laatste cijfers - meeste ziekteverzuim in onderwijs, ambtenaren zijn het langst ziek

 

 

CBS: Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak

In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit meldt CBS.
 
In het onderwijs bedroeg het verzuim 4,9 procent (evenals in het tweede kwartaal van 2014), in de zorg en het openbaar bestuur en overheid was dat 4,8 procent (in 2014 nog 4,6 procent). In de horeca was het ziekteverzuim met 2,1 procent het laagst (in 2014 was dat 2 procent).

Werknemers gemiddeld één keer per jaar ziek

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 43 procent van de werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden wel eens ziek heeft gemeld. Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar één keer ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen.
 
De gemiddelde verzuimduur was met 8,5 dagen in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten. Werknemers in de industrie volgden op de voet, met gemiddeld 8,4 ziektedagen per jaar.

Verzuim in onderwijs: relatief vaak, maar niet lang

Werknemers in het onderwijs verzuimden bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Maar de gemiddelde verzuimduur lag in deze bedrijfstak nauwelijks hoger dan gemiddeld. Gemiddeld werd 6,6 dagen verzuimd.  In het onderwijs wordt dus vaker, maar niet langer verzuimd.

Kwart van de ziekmeldingen heeft met werk te maken

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk. Werknemers binnen deze bedrijfstak meldden zich weliswaar weinig ziek, maar de gemiddelde verzuimduur was met 7,5 dagen relatief hoog.
Ook in de bouw was het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.
Ondanks het hoge ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en de overheid, geven werknemers hier in slechts 1 op de 5 gevallen aan dat dit mede te wijten is aan het werk.
 
Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.
          
Het ziekteverzuim in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar niet veranderd ten opzichte van 2014.
         
Werknemers in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur zijn het vaakst ziek. Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven, met 3,7 procent.
 
 
Dat houdt in dat per duizend werknemers er 37 zich in de maanden april, mei en juni hadden ziek gemeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. Gemiddeld is de Nederlandse werknemer één keer per jaar ziek, voor de duur van zes dagen.

Horeca kent laagste ziekteverzuim

Het statistiekbureau signaleert dat het verzuim in het onderwijs het hoogst ligt, met 4,9 procent. Als een docent ziek is, is dat verzuim met 6,6 dagen echter van korte duur.
Twitter avatar statistiekcbs CBS#Werknemers in het #onderwijs verzuimen bijna 1,5x zo vaak als gem. voor alle bedrijfstakken http://t.co/ieHcLEPEjm

Ook in de zorg en het openbaar bestuur ligt het verzuim vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog; beide sectoren kennen een ziekteverzuimpercentage van 4,8 procent. Bij het openbaar bestuur is daarnaast de duur van het ziekteverzuim het langst: een ambtenaar is gemiddeld 8,5 dag ziek. Ook in de industrie is de verzuimduur met 8,4 dagen relatief hoog. Het laagste verzuim is in de horeca gemeten: 2,1 procent. Ook de verzuimduur is met 3,6 dagen binnen deze categorie het laagst.
 
 
Als oorzaak van de ziekmeldingen wordt het werk zelf aangegeven. Liefst een kwart van die meldingen komt door omstandigheden op het werk, wat vooral in de bouw en de transportsector het geval is. Een andere veel voorkomende reden is griep.
 
bron: bericht NRC 25 sept 2015
 

De resultaten over de verzuimduur en -frequentie in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA),  die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten