maandag 31 oktober 2016

'Zzp'er heeft vaak geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid'


'Zzp'er heeft vaak geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid' - kopte NU nl vandaag (31 okt 2016). Bron van het bericht  is een nieuw CPB rapport. Interessante observaties.
       
 
                             
              
'Zzp'er heeft vaak geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid'
 
Steeds minder mensen verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dit komt door de groei van het aantal zelfstandigen. 
Zzp'ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het maandag verschenen onderzoek 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid'.
Een kwart van de zelfstandigen heeft volgens het onderzoek onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden.
 
Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om een vervangend inkomen op het niveau van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) te krijgen. Eén op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij moeten waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen.
 
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Verder zou er over nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zelfstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers
 
                           
 
 
 
     2.  Het persbericht van het CPB over Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid
 
CPB Policy Brief 2016/11, 31 oktober 2016
 
Door de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van de verzekeringsgraad onder deze zelfstandigen zijn steeds minder werkenden verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 
Voor werkloosheid en ziekte kan betoogd worden dat het gaat om kortdurende risico’s met relatief beperkte financiële gevolgen, die naar hun aard en vanwege de kans op ongewenst gedrag (‘moral hazard’) wellicht beter onder het ondernemersrisico geschaard kunnen worden.
 
Maar bij arbeidsongeschiktheid gaat het om een lastig in te schatten, klein risico met grote financiële gevolgen die bovendien minder samenhangen met het ondernemerschap. Voor een dergelijk risico ligt een brede risicodeling meer voor de hand. Dit roept de vraag op of en hoe zelfstandigen verzekerd dienen te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en waarin zij verschillen van werknemers.
 
 
link naar rapport:
 
 
 
    3. Geinteresseerd in het grotere plaatje ? 
 
 
 
                             
      
 
 
Lees ook het andere interessante  CPB rapport:  Zelfstandigen en hun alternatieven voor sociale zekerheid - CPB Achtergronddocument, 31 oktober 2016
 
 
 
 
Centrale vraag in dit CPB Achtergronddocument: “In hoeverre zijn zelfstandigen in staat om zelf inkomensschokken op te vangen?”
 
Zijn de zelfstandigen in Nederland de ‘dagloners van de 21e eeuw’ of de ‘zelfbewuste zelfstandigen’?
 
Beide archetypen komen voor, maar geen van beide doet recht aan de verscheidenheid van de groep. Bij het publieke debat over de rol van zelfstandigen in de sociale zekerheid is het zinvol om te beseffen dat inmiddels sprake is van grote diversiteit binnen de groep zelfstandigen. Door de groei van het aandeel zzp’ers is ‘de zelfstandige’ niet meer te vangen met één archetypisch beeld.
 
Daarnaast is het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers steeds minder evident geworden.
Dat is een van de bevindingen van het vorig jaar gepubliceerde interdepartementale beleidsonderzoek naar zzp’ers (IBO-ZZP, zie Ministerie van Financiën, 2015). Daarnaast vinden zij dat het bruto inkomen van zelfstandigen gemiddeld lager is dan van werknemers, maar dat het besteedbaar inkomen vergelijkbaar is vanwege de verschillen in belasting, sociale premie en toeslagen.
 
Ook merkt men op dat door de groei van het aandeel zzp’ers het bereik en het financieel draagvlak van het sociale zekerheidsstelsel afneemt, en dat het inkomensrisico bij ongeval en ouderdom toeneemt.
 
In een position paper ten behoeve van het IBO concludeerde CPB onder andere dat zelfstandigen zich soms onvoldoende bewust zijn van hun inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid, en dat bestaande mogelijkheden voor verzekering onderbenut blijven (Bosch et al., 2015). Knoef et al (2013) stellen vast dat zelfstandigen in vergelijking met werknemers minder sparen voor hun pensioen, maar wel meer vermogen opbouwen in hun eigen woning.
 
 
Deze bevindingen roepen de vraag op die centraal staat in dit achtergronddocument:
 “In hoeverre zijn zelfstandigen in staat om zelf inkomensschokken op te vangen?”
 
 

 
Lees ook de CPB Policy Brief 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid' en het bijbehorende persbericht.
 
 
 
 
 
 
 

1 opmerking:

  1. Ik heb als beginnend zzp'er toch maar wel een arbeidsongeschiktheid verzekering afgesloten. Vanuit mijn optiek is het best handig om op elk vlak verzekerd te zijn. Mocht er iets gebeuren dan weet je dat je goed zit. Zoals ik al zei, ''in mijn optiek.''

    BeantwoordenVerwijderen