dinsdag 18 oktober 2011

BGZ, wat nu ?

Interessante analyse: Bedrijfsgezondheidszorg :

De Toekomst is Nu


Recent is een interessante analyse verschenen over de bgz en arbomarkt, die zeker lezenswaardig is. Daarin wordt een waardeketen beschreven die uit een achttal elementen bestaat, te weten:

1. Strategisch HR beleid

2. Risicomanagement

3.Preventie

4. Verzuimbegeleiding

5. Case management

6.(Medische) Interventie

7. Reïntegratie

8. Outplacement


Het zal helder zijn dat de meeste bedrijfsartsen en arbodiensten zich ophouden in elmenent 4,5 en 6.


Toelichting bij het rapport:

Adviesbureau: IG&H Consulting & Interim
Rapport: Bedrijfsgezondheidszorg – De Toekomst is Nu

IG&H Consulting & Interim heeft een marktanalyse uitgebracht van de bedrijfsgezondheidszorg. Uit de analyse blijkt dat er steeds meer bedrijven de markt betreden. Daarnaast zal de markt in de komende jaren niet groeien, met als gevolg dat concurrentie zal toenemen en de druk op marges verder zal toenemen.

Bedrijfsgezondheidszorg is een krimpende markt
Uit het onderzoekt blijkt dat de strategie van bedrijven zich primair richt op de problematiek van de krimpende markt. Dat komt omdat de markt in zijn geheel weinig groei zal realiseren. Zowel aan de dienstenkant als aan de verzekeringskant zal er in de komende jaren geen sprake zijn van groei en zullen marges krap blijven.

Hoge concurrentie
Het wordt almaar drukker op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer organisaties richten hun pijlen op deze sector. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars en vele anderen hebben plannen om ‘iets’ te doen in deze markt. Daarnaast zijn er al veel partijen die jarenlang actief zijn in de branche. Met veel spelers op de markt en weinig ruimte voor groei zal de markt te maken krijgen met hoge concurrentie. Als gevolg hiervan verwacht IG&H dat er een consolidatieslag zal plaatsvinden.

3 stappenplan voor concurrentievoordeel
Bedrijven die zich in de komende jaren de partner kunnen noemen van klanten zullen de concurrentieslag winnen. Maar hoe word je dus de partner? Volgens de consultants van IG&H moeten bedrijven drie stappen nemen om successvol te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten