dinsdag 18 oktober 2011

Verandering - gemakkelijker gezegd dan gedaan

'Toen ik nog gelukkig was en ongedocumenteerd'
Deze uitspraak van Gabriel Garcia Marquez doet opgelding voor veel vakgebieden
Zo ook de veranderkunde, aldus organisatie en management consultant Leon de Caluwé

Hij schreef samen met Hans Vermaak het boek Leren Veranderen, welke ook voor de bedrijfsarts van groot belang is. Het boek beschrijft een vijftal fundamenteel verschillende manieren waarop men tegen verandering kan aankijken; vijf families van opvattingen en theorieën aangeduid met kleuren: geeldruk, blauwdruk, rooddruk, groendruk en witdruk denken.

Neem een aantal sleutelfiguren uit de praktijk in gedachten en probeer erachter te komen in welk vakje ze passen.

Onderstaand het kleuren overzicht in de kern weergegeven
google verder voor meer informatie
of lees: Leren Veranderen - Leon de Caluwé en Hans Vermaak

Veronderstellingen achter de vijf manieren van denken

Dingen/mensen zullen veranderen, als je.....

Geeldruk

belangen bij elkaar kunt brengen

ze kunt dwingen tot het innemen van (bepaalde) standpunten/meningen

win-win situaties kunt creëren/coalities kunt vormen

de voordelen kunt laten zien van bepaalde opvattingen (macht, status, invloed)

de neuzen kunt richten

Blauwdruk

van tevoren een duidelijk resultaat/doel formuleert

een goed stappenplan maakt van A naar B

de stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt

alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst

de complexiteit zoveel mogelijk reduceert

Rooddruk

mensen op de juiste manier prikkelt, bijvoorbeeld door straf- of lokmiddelen

geavanceerde HRM-instrumenten inzet voor belonen, motiveren, promoveren, status

mensen iets teruggeeft voor wat zij jou geven

Groendruk

ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen tekortkomingen (bewust onbekwaam)

ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien/te leren/te kunnen

geschikte gezamenlijke leersituaties kunt creëren

Witdruk

uitgaat van de wil en wens en de ‘natuurlijke weg’ van de mens zelf, betekenis toevoegt

de eigen energie van mensen laat komen

dynamiek/complexiteit wilt zien

eventuele blokkades wegneemt

symbolen en rituelen gebruikt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten