dinsdag 20 december 2011

Ergernissen op het werk - oude (?) top tien


Deze top tien van ergernissen is al weer wat ouder onderzoek ( 2009 Ausems), maar toch altijd weer aardig om eens bij stil te staan en jezelf af te vragen hoe dit afwijkt van de eigen inzichten en ervaringen in de eigen organisatie. Leuk referentie materiaal dus:De ergernissen top 10:
1. Beloftes niet nakomen
2. Werk afschuiven
3. Niets voor een ander over hebben
4. Geroddel
5. Ongelijke behandeling door leidinggevenden
6. Pesterijen
7. Doen alsof men het druk heeft
8. De onverschillige houding van de top
9. Klikken tegen de baas
10. Bureaucratie

Onuitgesproken waardering
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat men maar weinig waardering ondervindt. Maar liefst 87 procent vindt zichzelf goed in het werk wat ze doen. Toch voelt slechts 49 procent zich gewaardeerd op het werk. Niet meer dan één op de vijf geeft aan complimenten te ontvangen van hun leidinggevende. Ook vindt maar tien procent dat collega's vaak een compliment aan een ander geven. Dit is des te opmerkelijker, omdat uit het onderzoek ook blijkt dat collega's, leidinggevenden en ondergeschikten elkaar wel degelijk waarderen, met cijfers tussen de 6 en de 6,7.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten