woensdag 28 december 2011

Knallende ruzies - maar: zou het ook anders hebben gekund ?


Interessant bericht overgenomen van de website van Medisch Contact dd 23 dec 2011:
Knallende ruzie psychiaters Isala Ziekenhuis

Weer zo'n uit de hand gelopen samenwerkingsprobleem waar specialisten/professionals/... om berucht zijn.

Lees de onderstaande casus en men kan zichzelf de vraag stellen welke andere oplossingen er mogelijk zouden zijn geweest. Zou een eerdere poging tot mediation beter/sneller hebben gewerkt ? Onderstaand een checklist voor mediation


Checklist

Onderstaande checklist helpt u bij de vraag of mediation een geschikt instrument voor u is.

Checklist Ja Nee
Ik heb het gevoel dat het geschil steeds verder escaleert en dat we er dan in onderling overleg niet meer uitkomen.Ik heb geen behoefte aan een (principiële) uitspraak van de rechter.

Het geschil speelt al geruime tijd.Ik heb behoefte aan een snelle en efficiënte oplossing van het geschil.Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing.Ik heb het idee dat niet alle kanten van het verhaal voldoende aan bod zijn gekomen.Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb.Mediation kan in mijn geval wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.Ik kan niet meer goed communiceren met de andere partij.Ik wil graag een oplossing bereiken die ook voor toekomstige situaties bruikbaar is.Ik denk dat met mediation ook andere geschillen die ik heb met de wederpartij kunnen worden opgelostOok in de toekomst zal er regelmatig contact zijn tussen mij en de andere partij en is een goede relatie van belang.Er is nog geen eerdere bemiddelingspoging ondernomen.

Als u meer ‘ja’ dan ‘nee’ hebt ingevuld, is mediation voor u zeker het overwegen waard.


Bij de Isala klinieken in Zwolle zijn de arbeidsverhoudingen tussen de psychiaters diepgaand verstoord geraakt. Als gevolg van een ‘tot op het bot verziekte sfeer’ heeft het ziekenhuis één van hen ontslagen. Dat blijkt uit een vonnis van de Zwolse kantonrechter, dat deze week openbaar werd.

Beeld: Thinkstock Beeld: Thinkstock

De ontslagen psychiater werkte sinds 1985 als vrijgevestigd zenuwarts/psychiater bij ziekenhuis De Weezenlanden, dat in 1998 fuseerde met het Sophia Ziekenhuis tot de Isala Klinieken. In 2010 besloot het ziekenhuis de twee psychiatrische afdelingen te integreren op één locatie. In dat kader gaf de psychiater zijn vrije vestiging op, en kwam in vast dienstverband.

Al snel bleek het tussen de 58-jarige specialist en zijn collega’s niet te boteren. Vooral de drie psychiaters van het voormalige Sophia Ziekenhuis konden niet met hem samenwerken. Zij verweten hem onder meer solistisch gedrag, een gebrek aan interesse in het opleiden van coassistenten en een werkwijze die niet strookt met de standaarden van hun beroepsgroep.

Na een mislukte poging van de raad van bestuur om de psychiaters alsnog tot samenwerking te dwingen, liepen de spanningen verder op. In maart raakte de psychiater als gevolg daarvan deels arbeidsongeschikt. Wel bleef hij nevenwerkzaamheden voor eigen rekening uitoefenen. Dat zette kwaad bloed bij zijn collega’s. In april meldde twee andere psychiaters zich ziek. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Inspectie voor de Gezondheidzorg hadden toen al hun zorgen uitgesproken over de continuïteit en kwaliteit van zorg bij de vakgroep.

Hoewel de kantonrechter van oordeel is dat de bij zijn collega’s slecht liggende psychiater niet veel te verwijten valt, achtte hij het ontslag onontkoombaar. Wel krijgt de man een vergoeding mee die zes keer hoger ligt dan het door Isala aangeboden bedrag van 26.000 euro. Het ziekenhuis moet hem 157.000 euro betalen. De psychiater had zelf ruim 1,2 miljoen euro geëist.

Mathijs Smit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten