dinsdag 6 augustus 2013

CVZ topman: Basispakket kleiner - De discussie gaat nieuwe fase in


Interessant nieuws van Medisch Contact:
CVZ-topman: basispakket wordt kleiner

Het basispakket zal komende jaren worden ingekrompen. Daarvoor waarschuwt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)vandaag in de Telegraaf.  Het CVZ adviseert de minister van Volksgezondheid over de samenstelling van het basispakket, waarin de medische behandelingen die standaard worden vergoed door de zorgverzekeraars zijn opgenomen.

Volgens Moerkamp zullen de komende jaren meer gericht zijn op de inkrimping van het pakket dan op de uitbreiding ervan. ‘De vraag is nu wat er uit het basispakket gaat, niet meer wat erin komt.’ Dat is structureel anders dan in het verleden, stelt de topman van het CVZ. ‘We komen uit een periode waarin verzoeken tot toelating van een bepaald middel in het pakket meestal leidden tot positieve adviezen. Dat is niet meer zo. Mede door de economische crisis zijn dingen in een ander perspectief komen te staan.’

Moerkamp betreurt de commotie die vorig jaar ontstond als gevolg van het mogelijk schrappen van de medicijnen voor de ziekte van Pompe en Fabry. In een uitgelekt conceptrapport opperde het CVZ de mogelijkheid de vergoeding van die dure medicijnen te staken. ‘We hebben de impact van onze bevindingen en suggesties vorig jaar enorm onderschat’, aldus Moerkamp. Hij stelt dat het adviescollege in de toekomst meer oog zal hebben voor de impact van een maatregel op de betrokken patiënten. ‘Alleen een wetenschappelijke benadering is niet genoeg om een beslissing op te baseren.’

bron: Medisch Contact 6-8-13
auteur: Mathijs Smit "

 

Wat er wel en of niet in het basispakket verzekerde zorg zit geeft vaak aanleiding tot heftige  maatschappelijke discussies.

Een goed voorbeeld is de ophef rond de vergoeding van (bepaalde) behandelingen van de ziekte van Pompe en Fabris. Maar ook of bijvoorbeeld behandeling van beroepsziekten cq werkgebonden aandoeningen onder het basispakket verzekerde zorg vallen. Erg actueel is de discussie over de behandelingen in de ggz. Men leze daarover bijvoorbeeld het laatste advies van het CVZ -advies geneeskundige geestelijke behandeling deel 2

Maar: hoe zit het eigenlijk in elkaar ? Wie heeft welke taak ?

Base line: Het College voor Zorgverzekering ,CVZ is pakket beheerder, en doet voorstellen aan de minister van VWS, die op haar beurt verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer, die op haar beurt  weer kan bepalen wat er wel/niet in komt op basis van de op dat moment heersende krachtverhouding in het parlement.

 
Onderstaand de belangrijkste teksten daarover van het CVZ

'Het CVZ adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket. In dat kader verduidelijkt het CVZ welke zorg wel of niet mag worden gerekend tot de verzekerde aanspraken Zvw en AWBZ. '

'In het beoordelingstraject gaat het CVZ daarvoor via consultaties de dialoog aan met de betrokken partijen in de zorg. Die partijen kunnen via de consultatieagenda's volgen wanneer het CVZ welke onderwerpen behandelt en afrondt'

'Als pakketbeheerder heeft het CVZ tot doel om de burger een duurzame toegang tot de wettelijke zorgverzekeringen en een passende inhoud van het wettelijk verzekerde basispakket te garanderen '

'De medisch noodzakelijke zorg uit de Zvw heeft de overheid vastgelegd in het zorgpakket. Welke zorg dit precies is werken de verzekeraars uit in de zorgpolis. De soort polis bepaalt of de verzekerde zelf een zorgverlener mag kiezen. Voor het gebruik van zorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico. In sommige gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen'.


Geïnteresseerd in meer achtergronden ?
Lees de discussie op het economen forum Me Judice waarin economen met elkaar in de slag gaan op basis van stellingen over zorgen voor de zorg van morgen. Bekijk het economen panel en de uitslagen van de stellingen discussie - de moeite waard om eens nader te bestuderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten