dinsdag 6 augustus 2013

Basispakket kleiner, eigen bijdrage omhoog ? Wat vinden economen ervan ?

Me Judice is een discussieplatform voor economen. Regelmatig start deze interessante site panel discussies over belangwekkende maatschappelijke vraagstukken.

Zo is recent uitgebreid gediscussieerd over de zorg. Wat te doen in deze financieel benarde tijden ?
Op zoek naar voors en tegens van de verschillende opties ? Neem eens de tijd om langs te wippen op deze site. Zeer de moeite waard.

Me Judice Economenpanel: Zorgen om de zorg van morgen

21 jan 2013

De Nederlandse politiek staat voor de opdracht om de kwaliteit van de zorg te handhaven en tegelijk betaalbaar en toegankelijk te houden in een omgeving waarin de zorgkosten stijgen. In Nederland wordt 83% van de zorg collectief gefinancierd, vooral vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de dilemma’s van de houdbaarheid van het zorgstelsel zichtbaar te maken zijn de volgende stellingen aan het Me Judice Economenpanel voorgelegd:
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: zorgen om de zorg van morgen”.

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten