dinsdag 13 januari 2015

DE BASISBIBIBLIOTHEEK - MET STIP 1


In de basis bibliotheek van de ondernemende bedrijfsarts

Dat Kan Anders (DKA) start met het samenstellen van een basisbibliotheek voor de ondernemende bedrijfsarts. Een top 25 lijst van rapporten en boeken die je gelezen móet hebben. Een overzicht, maar tegelijkertijd ook inhoud voor de gereedschapkist van ondernemende bedrijfsarts. De kennis- en informatie dragers die er toe doen en het verschil kunnen maken Volgens het motto: inzicht, grip, resultaat. Met meer inzicht, hopelijk meer grip en dus betere resultaten.

Binnen gekomen - met stip - op nummer één:


Dit rapport - in opdracht van SZW in kader van SER discussie over toekomst bedrijfsgezondheidszorg -  geeft het meest actuele beeld over de markt en dienstverlening van arbodiensten. Aanrader dus. Met stip binnen gekomen.

Opvallende ontwikkelingen:

Het rapport signaleert een vijftal belangrijke ontwikkelingen aan de aanbodkant over de afgelopen tien jaar, te weten:

 

1.      Meer mogelijkheden voor maatwerkregelingen

2.      toename verzelfstandiging van kerndeskundigen

3.      de opkomst van de case manager

4.      toenemende rol van verzuimverzekeraars

5.      toenemende concurrentie en prijsdruk

U wilt zich als dienstverlener verbeteren ?
Erg aardig onderdeel van dit rapport is de lijst met verbeterpunten voor dienstverleners, zoals genoemd door afnemers. Kortom:  feed back waar je wat aan hebt !  Dus: U wilt zichzelf verbeteren ? Check de lijst of lees door pagina 44 of anders bijlage 7-  pagina 83 tm 91. Concrete verbetermogelijkheden voor de bedrijfsarts zijn:

·         Verbeteren bereikbaarheid

·         Betere communicatie

·         Betere terugkoppeling/verslaglegging

·         Meer vanuit werkgever kijken

·         Meer en persoonlijker contact

·         Kennis van zaken

·         Meer kijken naar omvang bedrijf bij bepalen noodzaak maatregelen

·         Aansprekende rapportages

·         Praktische insteek

·         Snelheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten