dinsdag 13 januari 2015

Nasleep van SER advies - stand van zaken - najaar 2014


1. De brede context: nasleep van SER advies 'Betere zorg voor werkenden'

Op 19 september kwam het langverwachte SER advies over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg uit. Het kreeg de titel: Betere zorg voor werkenden, mee. Het werd een zwaar verdeeld advies. Een korte en heldere samenvatting is geschreven door Dorothé van den Akker (Oval) en recent verschenen in Arbo Rendement onder de titel: Vergezichten over arbozorg.

 Het gehele SER advies Betere zorg voor werkenden is zeer lezenswaardig. Het geeft een goed inzicht in verschillende visies en posities in de sterk verdeelde polder.                                                 
Velen hebben in de tussentijd hun - vaak voorspelbare-  commentaar gegeven en het is nu wachten op de visie van  de Minister Asscher van Sociale Zaken die wellicht nog in december te verwachten is.  

                            
Een tweetal commentaren zijn met name het vermelden waard:

 

1.      Onder de pakkende titel: Ook zonder SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg schreven Reijer Pille, directie voorzitter van Falke Verbaan Groep en Bas Thomassen, algemeen directeur van Ergatis een interessant en prikkelend commentaar. Kern van hun betoog: investeer in maatwerk. Aanrader.        

 

2.      Op 25 november kwam de Oval, Branche organisatie van arbodiensten, met een vier punten actieprogramma voor arbodienstverlening naar buiten. Onderstaand zijn de hoofdpunten kort samengevat.

 Toegankelijkheid verbeteren door:

o   weer opnieuw invoeren van vrij arbeidsomstandigheden spreekuur

o   verplicht basis/minimum contract invoeren

o    'recht' op persoonlijke inzetbaarheidsscan vast leggen en

o   'vangnet' voor zpp- ers en flexers bij/via huisarts regelen

Onafhankelijkheid bedrijfsarts verbeteren door:

o   mogelijkheid tot second opinion inbouwen

o   integriteitsverklaring door directie arbodienst introduceren

o   vermelding van bedrijfsarts in zorgkaart

o   instellen Raad voor Bedrijfsartsen

Kwaliteit verhogen door:

o   meer waarborgen privacy regelen

o   gelijke kwaliteitseisen vaststellen voor alle partijen - level playing field

o   modernisering van wettelijke certificaat

            Relatie arbozorg en reguliere zorg verbeteren door:

o   register aanleggen

o   aanhaken met schakelpunt ISP

o   klinische arbeidsgeneeskunde in tweede lijn positioneren

o   meer aandacht voor thema arbeid in medische opleidingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten