vrijdag 27 mei 2016

De NVAB papers - gaat de bedrijfsarts dan toch nog op de schop ?

Vrijdag 27 mei 2016
 
Gisteren een nieuwe blog aangeleverd bij Medisch Contact - dé website voor artsen en het weekblad voor alle KNMG-ers.
 
 
Maar deze was/bleek toch ietsiepietsie te spicy.   De redactie vond hem in ieder geval niet geschikt voor publicatie.  Maar even zo goed dus nu wel te lezen op De Nieuwe Bedrijfsarts. Oordeel zelf. U kunt zelf het aantal pepertjes scoren. 
 
 
 
 
De NVAB papers: gaat de bedrijfsarts - toch nog - op de schop ?
Wordt de bedrijfsarts dan toch nog opgesplitst in een werknemers én werkgevers arts ? En dat allemaal met medeweten, mogelijk zelfs op initiatief van de NVAB ?
Gaat het oude plannetje van de FNV uiteindelijk - via een achterdeurtje én na 6 jaar gesjor, lobbywerk én stemmingmakerij rond positie van bedrijfsarts - dan toch nog stiekum door ?
En zet de KNMG werkgroep Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ) in op een grote stelselwijziging- met arbeidsparticipatie als behandeldoel en (dus ?) financiering vanuit het  basispakket Zvw?
Komt er straks één discipline voor het specialisme arbeid en gezondheid met drie uitstroomprofielen ? Bedrijfsartsen, werkend in opdracht van een bedrijf. Verzekeringsartsen die werken in opdracht van een verzekeringsmaatschappij(UWV of particuliere verzekeraar), én een nieuwe functie: de arbeidsgeneeskundige, die werkt in opdracht van de werkende. Lees én begrijp ik dat nu allemaal goed ? Een arbeidsgeneeskundige - werkend in opdracht van werkende ??
Voor me - op mijn bureau - liggen de uitgelekte stukken van deze KNMG werkgroep TAZ die lange tijd onder de radar opereerde. Boven op de stapel: de KNMG visie - Zorg die werkt - conceptversie 25 september 2015 (49 bladzijden dik). Daaronder: een zogenaamde covernotitie met algemeen commentaar (11 bladzijden). Gevolgd door: bijlagen bij vergaderstukken van 6 oktober 2016 met werkaantekeningen en interviews met deskundigen en nog wat losse memo's en notities. Een heel pak papier dus. Goeie dag. Ik weet niet wat ik lees.
Takenpakketten voor de werkgeversarts/bedrijfsarts en werknemersarts/arbeidsgeneeskundige blijken al keurig te zijn uitgewerkt - zo valt uit de bijlagen op te maken. Ik val van mijn stoel. Moet resetten.
Even nadenken: allemaal half jaar oud. Dus niets staat nog écht vast. Toch ? Ouwe bouwtekeningen- zal ik maar zeggen. Wellicht zijn er nieuwe inzichten opgedaan in de tussentijd. Dat is het positieve nieuws. Maar stel eens dat dit allemaal toch werkelijkheid wordt ? Wat dan ?
De voorstellen van de KNMG werkgroep TAZ blijken bij nader inzien naadloos aan te sluiten bij nieuwe strategienota van de NVAB. (Helaas nog niet openbaar). De NVAB wil ook naar 'een andere configuratie' van de bedrijfsgezondheidszorg. En hanteert hetzelfde denkraam: sociaal medische begeleiding is vorm van behandeling. Behandeling is zorg én dus lijkt financiering vanuit het basispakket Zvw vanzelfsprekend. Geen valide redenering, onbegaanbare weg, maar even zo goed bekend NVAB deuntje. Maar waarom moet de functie bedrijfsarts worden opgesplitst ? Wat is de meerwaarde van een arbeidsgeneeskundige ? Gaat dat werken ? Dat is mij niet helder.
Deze plannetjes (b)lijken ook niet zomaar uit de lucht te komen vallen. In januari van dit jaar pleitte de drie BGZ professoren ( Van Mechelen, Anema en Hulshof) ook al voor een grote stelselwijziging. Toeval bestaat niet, zou je denken.
Ter zake: hoe moet dit verder, wanneer is 'men' uitgedacht ?  Wellicht zal prof dr Gerrit van der Wal al komende vrijdag 27 mei (om 11.55 uur  om precies te zijn) een tip van de sluier oplichten tijdens zijn presentatie Zorg die werkt. Een KNMG-visie (nog in ontwikkeling) over de arbeidsgerichte medische zorg. Ben erg benieuwd.
Nog in ontwikkeling dus. Dat is mooi: maar welke kant uit ?
Links:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten