vrijdag 14 april 2017

ARBO UNIE CEO WIM SCHIMMEL VERTREKT PLOTSELING ...en wel per 1 juli 2017

14 april 2017.

Het bericht moest even indalen, maar toch....

Wim Schimmel, CEO bij Arbo Unie sinds jan 2013 - vertrekt. En wel per 1 juli 2017. Kortom: dat is a. al vrij snel. b. ook vrij plotseling. Tenminste voor de relatieve buitenstaanders. 

Naar de exacte reden van het vertrek is het voor dit moment nog even gissen. Natuurlijk: een verschil van inzicht, zo wordt het het persbericht geduid. Je moet per slot van rekening ergens over kunnen vallen. 

Meer achtergrond nieuws volgt binnenkort. Onderstaand het persbericht van de Arbo Unie dd 13 april 2017. Daar moeten we het voor dit moment even mee doen.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht: Bestuurder Wim Schimmel van Arbo Unie kondigt vertrek aan

Publicatiedatum: 13 april 2017 14:10 
 
Voorzitter van de Raad van Bestuur Wim Schimmel vertrekt per 1 juli 2017 bij Arbo Unie, een van de grootste dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg. Onder zijn leiding is Arbo Unie er de afgelopen vier jaar in geslaagd om haar positie zowel in de markt als binnen de branche te versterken. Het bedrijf kent inmiddels een gezonde bedrijfsvoering en behaalt een positief resultaat. Medewerkers hebben de koers en ambitie om te groeien naar de beste arbodienst stevig omarmd. 
 
 
                                                   Wim Schimmel


Het besluit om nu te vertrekken is genomen in overleg met de Raad van Commissarissen. Beiden hebben dezelfde koers voor ogen met de ontwikkeling van de organisatie, alleen de manier waarop dit gestalte krijgt verschilt.

Schimmel rondt de komende maanden de huidige intensieve fase van de organisatieontwikkeling bij Arbo Unie af.

Er zijn verschillende belangrijke mijlpalen bereikt en de vervolgstappen voor implementatie ervan zijn aanstaande. ‘Je bent als bestuurder nooit klaar, maar voor mij is dit een passend moment om het stokje over te dragen. Het is mijn ambitie om een rol te vervullen dichtbij de markt, waarbij vanuit ondernemerschap stappen kunnen worden gezet. De komende tijd ga ik mij op een nieuwe rol in die richting oriënteren’, aldus Schimmel.

Schimmel blijft in zijn functie als CEO van Arbo Unie actief tot 1 juli 2017. In de tussentijd wordt naar een opvolger gezocht, die in staat is om de sterk verbeterde positie van Arbo Unie in de markt van de bedrijfsgezondheidszorg te bestendigen en de uitgezette koers verder te implementeren.


De Raad van Commissarissen is Wim Schimmel erkentelijk voor de vele goede diensten die hij in de afgelopen vier jaar aan Arbo Unie heeft betoond en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten