maandag 27 februari 2012

Arbobalans 2011 - even een snelle aankondiging

AMSTERDAM - De Nederlandse arbeidsomstandigheden zijn beter dan in andere Europese landen. Het werk in Nederland is fysiek minder zwaar, terwijl de werknemer meer vrijheid heeft bij het indelen van zijn werk.

Dat blijkt uit de Arbobalans 2011 die TNO maandag 27 febr 2012 heeft gepubliceerd.

Zo blijkt uit vergelijking met de landen die behoren tot de EU-15 - de eerste vijftien lidstaten van de EU - dat Nederlandse werknemers een derde minder vaak zwaar moeten tillen, maar half zo vaak werken in een ongunstige houding en minder last hebben van lawaai.

Daarentegen is de werkdruk in Nederland vrijwel even hoog als in andere landen. Twee derde van de Nederlanders moet, net als andere Europeanen, snel werken en vaak met strakke deadlines.

Autonomie

Daarentegen hebben Nederlanders meer vrijheid om hun werk in te delen. Ze kunnen vaker hun eigen werktempo bepalen of de volgorde van werkzaamheden aanpassen.

Maar een kwart van de Nederlanders moet vaak monotoon werk doen, tegen bijna de helft van de Europeanen.

Werkgevers

Uit het Europese onderzoek blijkt dat veel werkgevers maatregelen nemen om arbeidsrisico's en fysieke belasting te verminderen. Ongeveer vier op de vijf bedrijven heeft een formeel vastgelegd arbo- en verzuimbeleid.

bron: NU zakelijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten