zondag 19 februari 2012

Post Traumatisch Stress Syndroom - PTSS - als beroepsziekte bij politie ?

Richtlijn voor agenten met psychische problemen - nu wel ?

Het onderstaande bericht gaat me aan mijn hart; in een wat verder verleden( begin jaren negentig) heb ik een viertal jaren als bedrijfsarts voor een groot korps in het Westen van het land gewerkt. Ik ben regelmatig mee met hen 'op pad geweest' en met eigen ogen gezien en gevoeld hoe het is om in een 'benarde situatie' te geraken en wat dat me je doet. Politiemannen/vrouwen die betrokken zijn geweest met ernstige geweldssituaties en schietpartijen. Het kan - zoals bekend- een spoor van problemen en vernieling bij de betrokken politiemannen/vrouwen achterlaten. Ptss bij de politie is van alle tijden en deels inherent aan het werk. Maar goede sociaal medische en psychologische begeleiding is (blijkbaar) nog steeds voor verbetering vatbaar; nog teveel gaat er blijkbaar mis.

Bekijk daarvoor de uitzending van Brandpunt; de bedrijfsarts als belangrijke intaker van dergelijke problemen wordt slechts eenmaal genoemd en dat leek in eerste instantie niet erg positief ingekleurd. Jammer dus. Toch lopen er goede bedrijfsartsen bij de politie rond en lijkt de sociaal medische zorg/begeleiding op zich redelijk ontwikkeld. Zo is er een aparte PDC politie poli voor begeleiding van psychotrauma's.

Na het bekijken van de aflevering van Brandpunt blijf ik nog met vrij veel prangende vragen zitten:
  • de diagnostiek van de problemen van de politie medewerkers lijkt zo op het eerste gezicht niet erg ingewikkeld - de klachten/verhalen lijken nu ( toen ook ?) vrij helder
  • toch ging er van alles fout/mis: werden de verhalen niet geloofd en/of voldoende serieus genomen ? waarom eigenlijk niet ?
  • wanneer kwam de behandeling op gang en door/bij wie ?
  • sociaal medische begeleiding van bedrijfsarts komt niet tot nauwelijks ter sprake - opvallend toch ?
  • de rol van de leidinggevenden is kwestieus, wat ligt daaraan ten grondslag ?
Bekijk de video zelf en vorm je eigen oordeel.

Daarnaast: er is meer dan genoeg achtergrond informatie beschikbaar. Dus daar kan het allemaal niet aan liggen. Voor de geinteresseerden - google:
  • pdc politie poli - met alle informatie over deze polikliniek voor psychotrauma
  • ptss - overzichtelijke informatie over hoe en wat bij ggz noord holland - ptss
  • programma plan versterking professionele weerbaarheid - juni 2011
  • beroepsziekte criteria ptss - NCVB
Laatste stand van zaken - beleidsmatig erover in de Tweede Kamer- erg informatief:
kopieer en google:
Versterking professionele weerbaarheid politie tweede kamer 21 dec 2011
en bekijk de achtergrondinformatie en andere interessante links

Bekijk ook bijvoorbeeld:
rapport De prijs die je betaalt ..., Politie- de kosten van een hoogrisicoberoep
van het onderzoeksbureau Andersson, Elffers en Felix - 6 mei 2011

Of kopieer, google en lees: handreiking effectieve opvang na traumatische gebeurtenissen


Bericht: 19 februari 2012 19:06
info
bron: nu.nl - zondag 19 febr 2012

AMSTERDAM - Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) komt met een richtlijn voor agenten die tijdens hun werk een posttraumatische stressstoornis (PTSS) oplopen.


De richtlijn moet ervoor zorgen dat agenten met PTSS beter worden gesteund door hun korps. Dat maakt Opstelten zondagavond bekend in het televisieprogramma KRO Brandpunt.

De richtlijn moet PTSS erkennen als beroepsziekte. Zo moeten de duizenden agenten die jaarlijks in psychische problemen komen op dezelfde manier worden geholpen.

Aanpak

"De meeste korpsen gaan hier goed mee om, maar de aanpak loopt uiteen", zegt Opstelten. "Ik wil een eenduidige aanpak. Als er sprake is van medisch vastgestelde beroepsgerelateerde PTSS, dan moet dit snel in juridische zin worden erkend als beroepsziekte."

D66-Kamerlid en voormalig korpschef Magda Berndsen wil dat Opstelten wettelijk vastlegt dat agenten een zogeheten hoog risico beroep hebben, net als militairen. Een dergelijke wet zou zorg voor agenten met psychische problemen moeten garanderen.

Opstelten vindt dit vooralsnog een stap te ver. "In december heb ik een nader onderzoek naar PTSS aangekondigd. Dit onderzoek kan aanleiding geven om het beleid verder aan te scherpen."

Eerder bericht daarover: 21 januari 2012 21:06 info - bron: nu.nl

'Psychische klachten agenten genegeerd'

AMSTERDAM - Minstens tien agenten met psychische klachten zijn door politiekorpsen aan hun lot overgelaten, omdat de korpsen geld belangrijker vinden dan de zorg voor hun eigen agenten.

Zo worden rechtszaken tegen agenten aangespannen, die moeten voorkomen dat ze een beroep kunnen doen op een schaderegeling van de politie. Dat meldt RTL Nieuws zaterdagavond op basis van stukken van de politie.

De afgelopen drie jaar hebben 1100 agenten hulp gezocht bij de politiepoli in het AMC Amsterdam. Eerder onderzoek wees al eens uit dat jaarlijks tussen de 7200 en achtduizend politiemedewerkers kampen met psychische klachten als gevolg van geweld, ongevallen en rampen.


Een van hen is agent Peter Bierbooms, die 26 jaar bij het korps Rotterdam-Rijnmond werkt. Bij hem is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld.

Voorkomen

De korpsleiding stapte in plaats van hem hulp aan te bieden naar de rechter om te voorkomen dat hij aanspraak kan maken op een schaderegeling van de politie. Volgens RTL Nieuws zijn er nog ongeveer tien vergelijkbare zaken.

Directeur Jan Struijs van het programma versterking professionele weerbaarheid van de politie stelt dat de politie voor agenten die een 'mentale blessure' krijgen, moet zorgen. "Dat is een andere denkwijze dan wij tot nu toe hebben gehad."

Een woordvoerder van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) zegt dat de bewindsman korpsbeheerders gaat aanspreken op hun omgang met agenten met psychische problemen. Als dat nodig is zouden dossiers van gedupeerde politiemensen opnieuw moeten worden bekeken.

zie voor meer informatie:

http://www.pdcentrum.nl/politiepoli/politiepoli_files/pdc_politiepoli_clientenfolder.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten