donderdag 16 februari 2012

Hoe kijkt U tegen werk aan ? Tot welke groep behoort U ?


Niemand is hetzelfde, maar toch zijn er wel wat overeenkomsten te ontdekken. Dat wisten we natuurlijk wel, maar het onderzoeksbureau Motivaction brengt ze erg aardig in kaart.

Motivaction onderscheid op basis van groot onderzoek een achttal 'clusters' van burgers/mensen met toch nogal verschillende orientaties ten aanzien van ambitie, maatschappij en politiek, leefstijl, en sociale relaties. Maar ook ten aanzien van werken en presteren zijn er grote verschillen

Erg aardig omdat eens door te nemen en eens te bekijken in welk 'hokje 'jezelf zit; of is die toch wel wat overlappend met anderen ?

Zoek de verschillen en de overeenkomsten:
 1. de nieuwe conservatieven
 2. postmaterialisten
 3. post moderne hedonisten
 4. de kosmopolieten
 5. traditionele burgerij
 6. de gemaksgeorienteerden
 7. de opwaarts mobielen
 8. moderne burgerij
voor meer informatie: zie http://www.motivaction.nl/
of doe de mentality test !
http://www.motivaction.nl/specialismen/mentality-tm

Recentelijk heeft Motivaction ook de zgn worklocus ontwikkelt waarbij meer specifiek naar de werkorientatie wordt gekeken; ook erg interessant om eens te bekijken :
http://www.motivaction.nl/zet-beproefde-specialismen/worklocus

Daarbij onderscheiden ze een vijftal orientaties:
 1. de carriere gerichten - 21%
 2. maatschappij bewuste ontplooiiers- 20%
 3. onafhankelijke creatieven -11%
 4. werkers om te leven- 10%
 5. de loyalen - 38%

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt en zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.

Ambities

 • Vasthouden aan traditionele normen en waarden
 • Beschermen van sociale status

Maatschappij en politiek

 • Hiërarchisch
 • Kritisch
 • Politiek en historisch geïnteresseerd

Werken en presteren

 • Verschaft identiteit
 • Superieur aan privé

Leefstijl

 • Kunst en cultuur
 • Sober
 • Risicomijdend
 • Hechten aan etiquette

Sociale relaties

 • Hiërarchisch
 • Centrale rol familierelaties

Sociodemografie

 • Meer mannen dan vrouwen
 • Meer ouderen
 • Meer hoogopgeleiden
 • Meer hoge inkomens

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Ambities

 • Zelfontplooiing
 • Solidair zijn en sociaal bewogen
 • Aandacht voor immateriële waarden

Maatschappij en politiek

 • Maatschappelijk en politiek geëngageerd
 • Reflectief en kritisch
 • Solidair en tolerant
 • Internationaal geïnteresseerd

Werken en presteren

 • Geen centrale drijfveer
 • Balans zoeken tussen werken en privé-leven
 • Maatschappelijk nuttig zijn

Leefstijl

 • Planmatig en principieel
 • Niet consumptie- en vermaakgericht
 • Sober
 • Kunst en cultuur

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Partners hebben eigen vriendenkring

Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Iets vaker hogere leeftijd
 • Meer hoogopgeleiden
 • Alle inkomensniveaus

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Ambities

 • Vrij zijn
 • Leven in het hier en nu
 • Nieuwe ervaringen opdoen
 • Onafhankelijk zijn

Maatschappij en politiek

 • Weinig betrokken
 • Tolerant
 • Gelijke kansen

Werken en presteren

 • Geen centrale rol
 • Ondergeschikt aan privé

Leefstijl

 • Impulsief
 • Avontuurlijk
 • Vrijblijvend ('anything goes')
 • Kunst en (populaire) cultuur
 • Ervaringsgericht

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Vrienden belangrijker dan familie

Sociodemografie

 • Evenveel mannen als vrouwen
 • Meer jongeren
 • Meer hoogopgeleiden
 • Alle inkomens

De kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.

Ambities

 • Maatschappelijk succes
 • Zelfontplooiing
 • Sociaal bewogen

Maatschappij en politiek

 • Internationaal georiënteerd
 • Maatschappelijk en politiek geïnteresseerd
 • Tolerant

Werken en presteren

 • Centrale drijfveer
 • Ambitieus
 • Inkomensverbetering
 • Verschaft identiteit en status

Leefstijl

 • Consumptiegericht
 • Materialistisch en technologie-minded
 • Impulsief en avontuurlijk
 • Statusgevoelig, gehecht aan etiquette
 • Kunst en cultuur

Sociale relaties

 • Netwerker
 • Gericht op gelijkgestemden

Sociodemografie

 • Evenveel mannen als vrouwen
 • Meer jongeren
 • Meer hoge inkomens

Traditionele Burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Ambities

•Vasthouden aan traditionele normen en waarden
•Gezin als hoeksteen van de samenleving
•Rustig en harmonieus leven

Maatschappij en politiek

•Betrokken
•Solidair zijn met minderheden en betrokken bij het milieu
•Nationaal/lokaal georiënteerd
•Acceptatie van autoriteit en regels

Werken en presteren

•Ondergeschikt aan gezinsleven
•Gedisciplineerd

Leefstijl

•Plichtsbesef
•Orde, regelmaat en discipline
•Risicomijdend
•Sober en spaarzaam
•Gericht op passief vermaak

Sociale relaties

•Gezin en familie staan centraal
•Harmonie zoeken, oriëntatie op gelijkgestemden
•Traditionele rolverdeling

Sociodemografie

•Meer vrouwen dan mannen
•Weinig jongeren
•Minder hoogopgeleiden
•Vaker modaal inkomens

De gemaksgeoriënteerden

De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Ambities

 • Materiële rijkdom
 • Vrij zijn en gemakkelijk leven
 • Vermaak

Maatschappij en politiek

 • Desinteresse
 • Verlangen naar erkenning en waardering
 • Werken en presteren
 • Weinig ambitie
 • Geen vastigheid of verantwoordelijkheid

Leefstijl

 • Impulsief, gericht op het hier en nu
 • Informeel
 • Materialistisch en consumptiegericht
 • Vermaak- en ervaringsgericht
 • Hechten aan uiterlijk vertoon

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Gezinsideaal

Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Minder ouderen
 • Meer laagopgeleiden
 • Meer lage inkomens

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Ambities

 • Carrière maken
 • Sociale status verwerven
 • Vrij zijn van traditie en plichten

Maatschappij en politiek

 • Open staan voor vernieuwing en verandering
 • Internationale oriëntatie
 • Verlangen naar erkenning en waardering

Werken en presteren

 • Centrale drijfveer
 • Verschaft identiteit en status
 • Inkomensverbetering

Leefstijl

 • Materialistisch en statusgevoelig
 • Consumptie- en vermaakgericht
 • Technologie-minded
 • Impulsief en avontuurlijk
 • Vrijheid behouden

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Traditionele rolverdeling
 • Oriëntatie op gelijkgestemden

Sociodemografie

 • Meer mannen dan vrouwen
 • Relatief veel jongeren
 • Alle opleidingsniveaus
 • Alle inkomensniveaus

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Ambities

 • Balans vinden tussen traditionele normen en waarden en verandering
 • Gezin als hoeksteen van de samenleving
 • Status en aanzien verwerven

Maatschappij en politiek

 • Verlangen naar autoriteit en regels
 • Verlangen naar erkenning en waardering

Werken en presteren

 • Zekerheid
 • Inkomen én uitdaging

Leefstijl

 • Conformistisch en risicomijdend
 • Regelmatig leven
 • Consumptie- en vermaakgericht
 • Materialistisch en statusgevoelig
 • Technologie-minded

Sociale relaties

 • Gezin en familie staan centraal
 • Traditionele rolverdeling

Sociodemografie

 • Evenveel mannen als vrouwen
 • Alle leeftijden
 • Relatief laagopgeleid
 • Alle inkomensniveaus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten