zondag 12 augustus 2012

Gids voor nieuwe arbotijdperk 2012De Gids voor het nieuwe arbo tijdperk - 2012 - aanrader !

Op 5 juli werd de nieuwe Gids voor het arbotijdperk gepresenteerd door de makers Reijer Pille en Dianne van der Putte, beiden van de Falke en Verbaan Groep. Dit is een volledige up date van de eerdere uitgave uit 2007 waarin de Falke en Verbaan Groep haar befaamde kwadranten model voor arbodienstverleners presenteerde. Dit kwadranten model bleek een erg nuttig en handig instrument voor bedrijven en organisaties om tot een keuze voor een passende vorm van  arbodienstverlening te komen.En dat bleek geen overbodige luxe, want veel bedrijven worstelden zichtbaar met deze materie.

Een bedrijf kan nu grofweg kiezen uit een vijftal varianten/opties:
kwadrant 1: volledige uitbesteding aan gecertificeerde arbodienst en alles standaard geregeld - kort samengevat: het ' geen omkijken aan of ik wil er geen buikpijn van hebben' model.

kwadrant 2: gericht inkopen op basis van pakketten -deels intern geregeld en deels extern ingekocht - het hybride 'beetje van dit en dat'  model met soms een SLA ( Service Level Agreement)

kwadrant 3: alles intern geregeld - dus eigen regie model
kwadrant 4: variant van drie, maar met professionals in the lead

kwadrant 5: het cafetaria model: maatwerk in uitbesteding

De keuze kan aan de hand van een vijfstappen plan worden gemaakt:
1. welke visie heeft de organisatie ten aanzien van  HRM en AVR ( arbo verzuim en reintegratie)
2. op welke wijze wenst de organisatie de strategische steun te regelen ?
3. wat is de visie van de organisatie met betrekking tot het case management ?
4. welk arbodienstverleningsconcept verkiest de organisatie ?
5. welke kwadrant lijkt/is de meest passende kwadrant van arbodienstverlening ?

Dat lijkt een ABC-tje maar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig, want het veronderstelt veel in-en doorzicht in de plussen en minnen van de eigen organisatie.

Al met al: een erg aardige gids, met de laatste informatie /overzichten op een rijtje. Een aanrader !

Neem bijvoorbeeld het interessante en intrigerende onderstaande discussiepunten lijstje, met kort commentaar van ondergetekende
1. is privacy opnieuw een issue in arboland ? men denke aan de explosieve Zembla uitzendingen van dit voorjaar - hamvraag nu is:  volgt er een deel 3 in het najaar ?

2. het arbeidsomstandigheden spreekuur - dit is de afdeling klein bier: kost weinig,en levert veel op, dus .... terug van weggeweest ?

3. is de bedrijfsarts een werkgevers of werknemers arts of  'gewoon' een onafhankelijke adviseur ?  over hoe een beroepsgroep zelf ruis creeërt en introduceert en vervolgens niet meer weet hoe zich uit die discussie te wurmen en het positioneren geheel aan andere partijen overlaat - een intrigerende vorm van zelfbevlekking ? maar ja: hoe nu verder ? What a mess !

4. is de huidige financiering van de bedrijfsgezondheidszorg aan herijking toe ?  over de intrigerende vraag - om het maar eens wat breder te formuleren -de reallocatie van de lusten en de lasten. In concreto betekent dit heel eenvoudig gesteld: hoe laten we de overheid, ergo: wij de belastingbetalers - meer betalen ter verhoging van de eigen lusten (gegarandeerde omzet en volume). Deze discussie wordt in het komende najaar vervolgt cq beëindigd middels een brief van de staatssecretaris.

5. case management bureau's de wereld uit - om te beginnen in Nederland ? het lijkt erop dat de combinatie FNV/NVAB daarop aan stuurt. Maar de leidende vraag daarbij is eigenlijk: waarom zijn dit soort bedrijven ook al weer ontstaan ?  Allemaal terug te lezen in de Gids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten