donderdag 23 augustus 2012

VUmc ruzie en de esclatieladder

Van meningsverschil naar wrcvel; van milde ruzie naar harde confrontaties en eindigend in 'total war'. De escalatie ladder wordt bestegen. Het is elke dag ergens in BV Nederland waar te nemen.Vandaag dus overduidelijk in VUmc. Ook de bedrijfsarts heeft er vrijwel wekelijks mee te maken. Iedereen is niet bevlogen dus, maar vooral Shakespeariaans bezig.

Onderstaand reactie na eerste ronde berichtgeving over het casus VUmc met de stand anno do 23 augustud. De hoofdstukken daarna kennen we nog niet, want die worden de komende dagen- weken - maanden nog  geschreven. Het zal uiteindelijk wel een dik boekwerkje worden is de verwachting en prognose.

Een onvolledig bestuurlijk proces – part 2 ?

De VUmc casus - resumé van het voorafgaande tot zoverre:

De situatie lijkt na lezing van eerste ronde berichten helder, toch ? Dikke ruzie tussen de verschillende dokters op het VUmc. Dit is al langer gaande ( wellicht 1 jaar – mogelijk noglanger ? ).

Meningsverschillen evalueren naar stadium van ruzie én de escalatieladder ( google deze eens ter informatie) wordt verder bestegen.

Eén van de (hoofdrol ?)spelers neemt de rol van klokkenluider op zich en komt daarmee in positie van gebeten hond. Zaak loopt nu definitief uit de hand.

Allerlei partijen - andere collega's, werkvloer, RvB, IGZ - bemoeien zich ermee: gele en rode kaarten worden uitgedeeld. Beterschap beloofd. Over tot de orde van de dag en gedraag je als normale kerels is het adagium.

Maar de-zand-erover-strategie blijkt niet te werken: brandbrief wordt geformuleerd en verstuurd ( maar niet naar IGZ ?). Mediation groep wordt erbij gehaald maar stuit op teveel weerstand. Dit rapport is tot nu toe niet openbaar gemaakt( opmerkelijk)

IGZ zegt pas op 20 aug nader te zijn geïnformeerd. Uiterst curieus: kwestie van ziende blind en horende doof ? Externe groep (Argos) is wél ingelicht door een speler in deze, want hebben vertrouwelijk rapport toegespeeld gekregen. Is daarbij de IGZ bewust (?) overgeslagen. Maar met welke bedoeling ?

Velen ( Minister, IGZ, Patienten clubs) zeggen nu (?) dat het onacceptabel is en dat er sprake is van een niet meer werkbare situatie/arbeidsrelaties. Gemakkelijk scoren als de bal al in het net ligt. Valt toch allemaal wel meer mee, zegt RvB, want één van de hoofdrolspelers zit ziek thuis en speelt actief schijnbaar niet (?) meer mee, zegt/denkt/hoopt RvB.

Deze VUmc casus vertoont veel overeenkomsten met Radboud casus (2005). Het eindrapport van de Onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven in deze casus is absolute basisliteratuur in deze kwestie. Google: Een onvolledig bestuurlijk proces: - hartchirurgie in UMC St Radboud.

Commentaar DNB zoals geplaatst op weblog Medisch Contact - woe 22 aug 2012

Onderstaand de Escalatieladder:
VuMc lijkt in fase negen te zijn beland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten