donderdag 13 juni 2013

Wie is Marius Touwen ? een impressie uit de tweede hand


Big boss in arbo land

Marius Touwen is een 'grote jongen' in arboland en eigenaar van het Zorg van de Zaak netwerk, en - na overname van Achmea Vitale- nu de grootste arbodienst van Nederland.

Interessant dus om eens zijn visie op het vakgebied te vernemen. Want dat geeft informatie en vooral inkleuring over de denk wereld van de 'arbobovenbazen'.

 Een aantal redacteuren van het vaktijdschrift TBV gingen bij Marius Touwen op werkbezoek en dit leverde een aantal bijzondere inkijkjes op, die de moeite van het noteren waard zijn. ( bron: TBV 21- nr 3 maart 2013 - blz 133 tm137)

Zakelijk slim
Touwen was een slimme zakelijke ondernemer in reïntegratie land en zijn binnenkomst in de wereld van de arbodiensten verloopt min of meer toevallig middels overname van een kleinere arbodienst. Dat pakt echter minder goed uit als gehoopt:  'het werd één groot drama'.

Vooral de communicatie met de bedrijfsartsen blijkt problematisch te verlopen ( 'we konden totaal niet met de artsen opschieten') en is aanleiding de business strategie te veranderen: er wordt in het vervolg een management laag als buffer tussen de eigenaren/aandeelhouders en de bedrijfsartsen gecreeërd. Dat pakt beter uit.

Kralen rijgen
Touwen blijkt in de tussentijd zijn visie op de arbowereld meer vorm te hebben gegeven (' ik heb nu meer visie, die ik toen niet had ') en slaat aan het 'kralen rijgen ': de een na de andere aanverwante club (GIMD, Skils, Margolin, Tinguely xperts, LPD payrolling) worden overgenomen en zo ontwikkelt zich een nieuw uitgebreid netwerk met allemaal één visie: Zorg van de Zaak.


Ergernis
Touwen is op zoek naar de 'heilige gralen' ( slimme ideeën) van de arbo, maar bemerkt dat 'de rest' niet happig is om die zomaar vrij te geven: 'een groot probleem in onze sector is dat veel mensen vinden dat ze iets methodisch slims hebben bedacht en dat geheim willen houden. dat is heel belemmerend' - 'teveel mensen zitten vastgeplakt aan eigen ideetjes zonder deze te willen delen '. Een bijzondere observatie eigenlijk.

Concurrentie
Van gezonde concurrentie in een zakelijke wereld moet Touwen blijkbaar niet zoveel hebben. Dat wordt helder als Touwen in het interview - geheel onnavolgbaar-  uithaalt naar de Falke&Verbaan Groep. Er moet nog even een appeltje geschild worden, dat is duidelijk. Hij wekt daarbij de indruk van slecht verliezer te zijn na het mislopen van een grotere opdracht. Dat zit blijkbaar nogal diep want hij kan het niet laten zijn gram te ventileren. Een uiterst curieus tussenstukje in het interview.

Scenarioplanning
Scenarioplanning (' we hebben er veertien beschreven') is hét nieuwe instrument, waarbij- in de visie van Touwen - de bedrijfsarts leidend is. Die bedrijfsarts moet overigens wel de spreekkamer uit en het bedrijf in, 'want als bedrijfsarts moet je weten wat erop de werkplek gebeurt'.

 
Gedragsbeïnvloeding
Met primaire preventie heeft Touwen geen goede ervaringen opgedaan ( 'ik zou het woord preventie eigenlijk willen begraven'), maar gedragsbeïnvloeding staat wel hoog op zijn hitlijstje:  'ik denk dat we ons moeten concentreren- via gerichte producten, op hoe medewerkers aan het stuur komen in hun eigen werkzame leven', wat met het scenariodenken/planning vorm gegeven kan worden in gesprek tussen werkgever en werknemer. De bedrijfsarts speelt daarbij - in de visie van Touwen vooral een ondersteunende rol vooral 'in het duiden van problemen' ( 'de probleem analyse is daarvoor een pracht instrument')

Segmentering, profiling en staging
Ouderwetse PMO's hebben bij Touwen afgedaan 'we deden het pmo, rapportje erbij en that's it'. Dat heeft geen toegevoegde waarde constateert Touwen nu: 'we waren vergeten om duidelijk te maken waarvoor we dat doen, welk scenario er daarna is.

Naast die scenario planning zet de Zorg van de Zaak vol in op segmentering van doelgroepen. Touwen onderscheid daarbij drie doelgroepen: @home, @risk en @ work met allemaal hun eigen plan van aanpak.


Positie bedrijfsarts - traditioneel ?
Alhoewel Touwen de bedrijfsarts 'weer aan het stuur wil hebben', blijft onhelder welk stuur hij exact voor ogen heeft.  Daar had het interview duidelijk meer de diepte in kunnen gaan.

Het lijkt erop dat Touwen de bedrijfsarts toch een vrij traditionele, maar ook vooral beperkte rol toedicht  met als kerndomein de sociaal medische begeleiding. De scenario aanpak moet de motor worden/zijn in 'het gesprek tussen werkgever en werknemer'. Of de bedrijfsarts zelf mede kan bijdragen in deze ontwikkeling of slechts 'volger' is blijft (helaas) onderbelicht.

De mensch Touwen zelve: een puzzel ?
Touwen zelf komt in het interview naar voren als een sociaal, maar ook slim zakelijk gedreven man. Zijn adagium is: als de werkgever zorgt voor de medewerker, zorgt de medewerker voor de zaak. Een win win situatie dus. Een mooie gedachte. Maar of zo iets  'verkoopbaar' is- wat Touwen graag wil - is weer een andere vraag.

Touwen lijkt  - door de regels door lezend - een nogal complexe vent - een lopende puzzel eigenlijk. Alhoewel open en mededeelzaam bekruipt je het gevoel dat hij wel erg graag de 'Touwtjes' zelf in handen houdt. Oogt niet als een gemakkelijke 'grote jongen' dus.

En ja: daar kennen we er wel meer van.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten