zaterdag 8 februari 2014

Plan om bedrijfsarts af te schaffen - bericht uit het FD - de publieke aftrap voor de discussie is verricht


Per vandaag - 8 februari 2014 is de publieke aftrap verricht over het plan van de SER om de bedrijfsarts af te schaffen. Ik verwijs voor de achtergronden naar eerdere berichten op deze webblog - voor dit moment wordt even volstaan met onderstaande bericht uit het FD van vandaag: clean bericht met passende kopPlan voor afschaffen bedrijfsarts
Geschreven door: Sandra Olsthoorn 
bron: FD zaterdag 8 februari 2014 
SER-ADVIES

 De huidige bedrijfsarts, betaald door de werkgever, verdwijnt. In plaats daarvan worden zieke werknemers via de huisarts doorverwezen naar een onafhankelijke, zogeheten arbeidsgeneeskundige, die de behandeling op zich neemt. De preventietaken die de huidige bedrijfsartsen ook hebben, worden losgekoppeld en uitgevoerd door een ‘bedrijfsarts nieuwe stijl’.

Dat is de kern van een nog geheime notitie van de Sociaal Economische Raad (SER). De Raad is door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gevraagd een advies uit te brengen over een nieuw stelsel van arbeidsgerelateerde zorg.

Onder meer de vakbonden dringen er al tijden op aan dat het systeem voor begeleiding van zieke werknemers op de schop gaat. Omdat de bedrijfsarts door de werkgever wordt betaald zou deze niet onafhankelijk zijn werk doen. De steeds grotere groep zzp’ers heeft nu geen toegang tot deze vorm van zorg. En critici vinden dat er nu te weinig aan preventie van ziekteverzuim wordt gedaan.

Daarbij bracht tv-programma Zembla aan het licht dat commerciële verzuimbedrijven op grote schaal privé-informatie over de gezondheid van werknemers doorspelen aan werkgevers.

Het plan zoals dat nu circuleert, betekent dat het stelsel ingrijpend op de schop gaat. De arbeidsgeneeskundige werkt niet — zoals de meeste bedrijfsartsen nu — bij een arbodienst, maar via een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum.

Hij of zij ziet dan werknemers van verschillende bedrijven.

De vraag is hoe deze nieuwe functionaris wordt betaald. In de notitie wordt geopperd dat dat voor behandeling en diagnose zou kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor de andere taken door de werkgevers. Het risico is dat de kosten voor werkgevers dan oplopen: die betalen immers ook mee aan de zorgverzekeringen.

Het was de bedoeling dat de SER het advies voor 1 maart zou indienen.

Een woordvoerder laat weten dat die deadline niet wordt gehaald en dat het advies waarschijnlijk in het voorjaar komt.

Taken van arboarts worden overgenomen door nieuwe, onafhankelijke arbeidsgeneeskundige

Geen opmerkingen:

Een reactie posten