woensdag 12 februari 2014

SER plan afschaffen van de bedrijfsarts - overzicht van laatste reacties - woensdag 12 februari 2014

Het bericht uit het Financieel Dagblad van zaterdag 8 februari van de oplettende FD verslaggeefster Sandra Olsthoorn met als titel  Plan voor afschaffen bedrijfsarts heeft tot een golf(je) aan publiciteit geleid.

Onderstaand vind U de links naar wat verzamelde reacties

zaterdag 8 februari - Nrc neemt bericht van FD over met kop : Vervang bedrijfsarts door arbeidsgeneeskundige

maandag 10 februari - Directeur Tomassen van Expertise bureau Ergatis reageert als eerste op zijn eigen web-blog met titel: Afschaffen van bedrijfsarts geen slim plan. en formuleert vijf voorstellen ter verbetering

woensdag 12 februari - Medisch Contact pakt bericht uit het FD op en doet navraag bij SER en NVAB en opent 's ochtends vroeg met: Onrust over SER plan bedrijfsartsen onnodig . De Nieuwe Bedrijfsarts schrijft repliek met als boodschap - ik zou vooral maar wakker blijven.

woensdag 12 februari - rond het middaguur reageert ook de NVAB officieel op haar website met de mededeling: Uitgelekte notitie van de SER: nog geen oplossing voor knelpunten arbeidsgerelateerde zorg.  . De NVAB formuleert vier knelpunten en geeft een zestal aanbevelingen.

Parallel aan deze discussie reageerde de arbodienst Maetis Ardyn van het Zorg van de Zaak netwerk ook al eerder ( 7 februari ) op de SER notitie. Zij bracht een persbericht uit met als kop: Financiële crises dreigt bij stelselwijziging arbodienstverlening

Ook Immediator bedrijfsartsen reageerde al eerder ( 3 februari)  zeer alert met korte opsomming van de stand van zaken en hun visie op het komende SER advies Toekomst arbeidsgerelateerde zorg.

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten