donderdag 30 april 2015

Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken - voorstel + consultatie ronde

Vers van de pers:

Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken


bron: Medisch Contact - website 30 april 2015
Met een wetswijziging wil minister Asscher van Sociale Zaken onder meer de positie van de bedrijfsarts versterken. Het wetsvoorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl, een website van de overheid waarop burgers in de gelegenheid worden gesteld te reageren op nieuwe voorstellen, waardoor de regelingen verbeterd kunnen worden.

Volgens Asscher zijn er rond de positie van de bedrijfsarts een aantal problemen. Zo zijn er zorgen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van zijn werkgever en is er soms onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening.

De wijziging in de wet regelt onder meer dat alle werknemers in Nederland toegang moeten krijgen tot een bedrijfsarts. Nu is dat driekwart van de werknemers. Alle werknemers moeten bovendien de mogelijkheid krijgen van een second opinion, waardoor het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar wordt voor de werknemer. Er komen ook sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst, want het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts vormt wat Asscher betreft een risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.
 
Ook moet de bedrijfsarts zich toeleggen op zijn adviserende rol bij verzuim van werknemers en niet, zoals nu vaak het geval is, ook de verzuimbegeleiding op zich nemen. Door verzuimbegeleiding uit te voeren ontstaat het risico dat de belangen van de werkgever zwaarder gaan wegen, terwijl de gezondheid van werknemers juist vooropgesteld moet worden, zo licht Asscher toe.
Om zeker te stellen dat bedrijfsartsen op volwaardige wijze hun professie kunnen uitvoeren, komt er een wettelijk vastgelegd basiscontract met minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
Simone Paauw
Internetconsultatie (reageren op de wijziging kan tot 24 mei 2015): Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening
Lees ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten