zondag 26 april 2015

keek op de week - uit maart 2015


KEEK  OP  DE  WEEK: wk 12

 

Uitgave                 : De Werkplaats - strategie, analyse en advies - Dat Kan Anders

datum                   : vrijdag 20 maart 2015

email adres         : a5.algra.advies@euronet.nl

Weekend 14 en 15 maart 2015

Nasleep FNV standpunt

Deze Keek op de Week  begint met de nasleep van de FNV reactie op de kabinetsbrief Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (dd 28 januari 2015).

De FNV brief  van 3 maart 2015 is gericht aan de Vaste Kamer Commissie van SZW ( en nu nog niet digitaal vindbaar, wel beschikbaar via de redactie). Het FNV standpunt is verstrekkend, want 'meent dat hét cruciale knelpunt, en dat met alle andere knelpunten verweven is, de van de werkgever (financieel) afhankelijke positie van de bedrijfsarts bij de individuele verzuimbegeleiding'.

De FNV spreekt - sinds kort - over een 'structurele weeffout' in de Arbowet.  De FNV houdt vast aan haar eerdere ingezette strategie en vind dat de bedrijfsarts eigenlijk ten principale niet onafhankelijk is. Een vrij problematisch standpunt voor de bedrijfsarts.

Alhoewel de opzet van het huidige stelsel al sinds 1994 bestaat - dus ruim twintig jaar - is het vraagstuk van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts pas in 2010 ( nu vijfjaar geleden)  bij de FNV knellend geworden. De aftrap voor de niet aflatende campagne voor de zogenaamde werknemers arts werd door FNV bestuurder Leo Hartveld in 2010 verricht bij de presentatie van het rapport Fit naar de Finish.

                                        

Aanvankelijk was de NVAB bij monde van NVAB voorzitter Rodenburg wel gecharmeerd wel van dit idee van de werknemersarts. Later nam de NVAB daar wat meer afstand van.

Lange tijd  bleek de NVAB zich eigenlijk geen raad te weten met deze 'aanval' op de integriteit van de bedrijfsarts.  Pas na aanhoudende - ook interne - kritiek schoof zij op in haar standpunt en nam vorig jaar publiekelijk een toch ook weer opvallend afwijzend  - de NVAB is het gezeur beu in,standpunt in wat zij recent nog eens herhaalde - NVAB herhaalt: de bedrijfsarts werkt onafhankelijk.

 

Denker des Vaderlands René Gude:  Ik maak zin door te werken !

In het weekend van 14 op 15 maart werd bekend dat Denker des Vaderlands René Gude is overleden. Een bijzondere man met frisse down-to-earth ideeën. Zo ook over werk. In een zeer lezenswaardig interview - Zin moet je maken -  met dagblad Trouw journalist Henk Steenhuis vertelt hij hoe hij tegen werk aankijkt: Ik maak zin door te werken.
 
 

Andere bijzondere overdenkingen zijn terug te vinden in de tien levenslessen van René Gude.

Geinteresseerd geraakt ? Bekijk dan het intrigerende interview met opmerkelijke one liners  als: Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het , en: Als de dood er is, ben jij er niet.
                           
 

 
                      

Maandag 16 maart: De Werkplaats gaat op onderzoek uit:  vragen over second opinion uitgezet

In de kabinetsbrief over de toekomst van de Arbeidsgerelateerde zorg wordt door SZW de optie van een second opinion breed uitgemeten in de publiciteit.

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Maar wat wordt nu precies onder een second opinion verstaan ? wat zijn de randvoorwaarden, en wie betaalt dat bijvoorbeeld ? en waar verschilt deze optie van andere second opinions en/of klachten regelingen. Het kabinet geeft in zijn brief aan dat het niet de deskundigheidsoordeel van het UWV betreft ( zie brief pagina 6, voetnoot 16). Maar wat is het dan wel ?

 

 

De Werkplaats gaat op onderzoek uit en stelt aantal inhoudelijke vragen aan een drietal kernspelers in dit dossier , te weten SZW, Oval en NVAB. Meer nieuws daarover in de volgende Keek op de Week. De Oval is al meet opzetje bezig, maar alles is nog 'uder construction'

Dinsdag 17 maart: opvallende geluiden uit de catacomben van de zorgverzekeraars

De sociale zekerheid en zorg lijken nogal op elkaar. In beide domeinen gaat om een ingewikkeld hybride (publiekelijk/privaat)stelsel waar heel veel geld in omgaat. En waarbij de kosten niet onder controle zijn. Het is goed om af en toe eens over de heg te kijken. Hoe kijken ze daar tegen de spelende problematiek aan ?

Chris Oomen, directie voorzitter van zorgverzekeraar DSW - staat er niet alleen bekend om elk jaar als eerste de nieuwe zorgpremie te presenteren, maar ook om zijn vaak gekruide uitspraken. Geen bange man dus. Een bestuurder met een duidelijke mening. Lees  dit opvallende interview met Chris Oomen - directievoorzitter zorgverzekeraar DSW

http://www.lucide.info/tijdschrift/ziekenhuisdirecteur-nee-bedankt.303160.lynkx


                          
 
 
 
 
                     

Woensdag 18 maart: verzuim blijft laag.

Arboned komt met actuele verzuimcijfers over 2014. Het verzuimpercentage eindigde op 3.9%. Net iets hoger als vorig jaar (3.8%), maar toch nog goed laag.

Nu.nl kopt met 'Verzuim door stress op veel jongere leeftijd'

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak bij werknemers en komen op steeds jongere leeftijd voor. 

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2014 was met 3,9 procent iets hoger dan in 2013 (3,8 procent). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen vorig jaar. Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerde analyse van Arboned, gebaseerd op ruim één miljoen werknemers.

Het verzuim met stressgerelateerde klachten is verder gestegen, constateert Arboned. In 2013 werd langdurig verzuim in 29 procent van de gevallen veroorzaakt door stress.

Afgelopen jaar had 33 procent van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25- tot 34-jarigen. ''Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie'', aldus Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij Arboned.

Zie verder: persbericht Arboned

 http://www.arboned.nl/nieuwscentrum/persberichten-en-publicaties/verzuim-door-stress-op-steeds-jongere-leeftijd/

 

Donderdag 19 maart : kan de coalitie verder ? en wat betekent dat  ? en nu ?

De uitslagen van de Provinciale Verkiezingen rollen binnen. Twee interessante koppen die de nu ontstane situatie goed weergeven:

Financieel Dagblad: Stilstand dreigt voor coalitie na verlies

NRC: Coalitie afgestraft, beleid niet

 

Sommigen denken altijd aan de macht te blijven. In de praktijk loopt dat nogal eens anders dan gehoopt/gedacht. Ook in het bedrijfsleven. Jim Collins schreef een aardig boek over How the mighty fall - De neergang gaat vak in fasen.

http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/2011/11/de-neergang-gaat-in-fasen-how-mighty.html

                         

 

Donderdag 19 maart: is er wel een playing level field bij de WGA - ERD

Voor de fijnproevers: een position paper van het Actuarieel Genootschap ziet het licht. Het betreft een uitdieping van het 'hybride stelsel ' van het WGA - Eigen Risico Dragerschap(ERD). Kijk, dat is interessante stuff - ook gezien de lopende discussie betreffende de loondoorbetaling

te vinden op: http://www.ag-ai.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=526

Tot zover deze Keek op Week - nummer 12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten