dinsdag 10 september 2013

Bedrijfsarts, quo vadis ? Het eindspel lijkt gestart

De toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg ter discussie

Vervolgonderzoek gevraagd naar toekomst bedrijfsgezondheidszorg

Het kabinet heeft bij monde van minister Asscher van Sociale Zaken de SER om een vervolgonderzoek gevraagd ten aanzien van de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg.

Dit in vervolg op het eerdere SER advies 'Stelsel voor gezond en veilig werken - 2012-  en het rapport van het bureau Astri naar de positie van de bedrijfsarts (2011).

Input voor dit vervolgonderzoek wordt gevormd door het recent uitgebrachte rapport Scenariostudie arbeidsgerelateerde zorg door KPMG Plexus. Dit rapport uit febr 2013 wordt nu door het ministerie van SZW vrijgegeven en is downloadbaar.

Vijf in plaats van vier scenario's
Het ministerie van Szw en Vws zijn de directe opdrachtgevers tot dit rapport, waarvan de concept - versie al een half jaar rondcirculeerde in de inner circles. Het ministerie had om uitwerking van een viertal scenario's gevraagd, maar kreeg er één gratis en voor niks bij van de schrijvers van dit rapport, zodat er nu een vijftal scenario's worden uitgewerkt.

scenario 1: huidige model met kleine aanpassingen
scenario 2:  het huisartsen - specialisten model met meer klinische arbeidsgeneeskundigen
scenario 3: het uitgebreidere meer preventieve sectorale en branche model
scenario 4: model zonder bedrijfsarts met huisarts in the lead
scenario 5: specialisering binnen eerste lijn ( KPMG - Plexus model)

Scenario 2 en 3 lijken voor dit moment op kop te liggen en worden met name gevraagd nader te worden uitgewerkt.

Randvoorwaarden door kabinet
Maar: er worden wel een aantal randvoorwaarden genoemd door het kabinet:
a. er per saldo geen kostenstijging mag optreden voor de zorgverzekeringswet (zvw)
b. dat de werkgever de verplichte bijstand door een bedrijfsarts in kader van Wvp en arbowet blijft bekostigen.
Extra punten
Daarnaast wordt extra aandacht gevraagd voor een aantal eerder genoemde knelpunten als toegang tot bedrijfsarts, melding van beroepsziekten en diagnostiek van beroepsziekten.

Renaming en reframing ?
Opvallend is dat de term bedrijfsgezondheidszorg blijkbaar heeft afgedaan en is/wordt (door wie ?) vervangen door arbeidsgerelateerde zorg. Interessant.

Quizvraag
Wat gebeurt er eigenlijk al je de term bedrijfsgezondheidszorg vervangt door arbeidsgerelateerde zorg ? Wat win én verlies je dan ? Bedenk de verschillen en kleur de plaatjes zelf verder in.

Het eindspel is gestart..
Met dit verzoek tot een vervolgadvies lijkt het eindspel te zijn gestart en wordt de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg verder ingekleurd. het eindadvies wordt voor 1 maart 2014 in Den Haag verwacht .

Bestudeer de stukken, want de teerling is geworpen !

Weblog De Nieuwe Bedrijfsarts start een serie van commentaren en bespiegelingen over dit onderwerp. Dit was de aftrap.

Leestip 1: de brief van Asscher van de SER bij het rapport van KPMG Plexus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten