dinsdag 29 oktober 2013

Bedrijfsarts niet onafhankelijk ? De FNV kruistocht gaat verder ....

En alweer is er een zwartboek met nu als titel Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem aan de grote stapel toe te voegen. De FNV kan het maar niet laten ( al jaren niet) om te 'bewijzen'( heel evidenced based dus) dat het totaal niet snor met die bedrijfsarts zit.

Sluipenderwijs wordt de make over van de bedrijfsarts compleet. Bedrijfsgezondheidszorg wordt veranderd in arbeidsgerelateerde zorg en de bedrijfsarts heet straks- als het aan de FNV ligt een arbeidsgeneeskundige of werknemers arts( met FNV keurmerk). Zie hier het voorland van de bedrijfsarts.

Lees bericht Medisch Contact: 

FNV-meldpunt: ‘Bedrijfsarts niet onafhankelijk’

                     
Vier op de tien werknemers zien de bedrijfsarts of arbo-arts niet als onafhankelijk. Eén op de tien heeft wel eens meegemaakt geen contact met de bedrijfsarts te hebben gehad terwijl men dat wel wilde.

Dat blijkt uit de ervaringen van de ruim zesduizend werknemers die contact hebben gezocht met het Meldpunt Verzuimbegeleiding van de FNV, dat in maart vorig jaar online ging. Uit hun meldingen komt veel kritiek naar voren op de zogeheten casemanagers, veelal niet-artsen die de verzuimregistratie doen en contact onderhouden met de werkgevers. Bij driekwart (73%) van deze werknemers heeft de casemanager gevraagd naar medische informatie en bij 39 procent zelfs medisch advies gegeven over ziekte en herstel. ‘Van het vrij onschuldige “Kruip maar lekker onder de wol” tot het volstrekt onacceptabele “Neem twee ibuprofen en ga aan het werk”’, aldus het rapport van het FNV-meldpunt.
Maar er is ook kritiek op de bedrijfsartsen en arbo-artsen zelf. Zo ervaart 41 procent van deze werknemers hen als ‘niet onafhankelijk’ en zijn er ‘regelmatig’ meerdere bedrijfsartsen betrokken bij één verzuimmelding – van wie de onafhankelijkheid door de betrokken werknemer verschillend wordt beoordeeld. Bijna 10 procent zegt wel eens geen contact met de bedrijfsarts of arbo-arts te hebben gehad, terwijl zij dat wel wilden. Voor nog eens 10 procent kwam het contact later dan gewenst. Bijna 15 procent vindt dat de arts onvoldoende tijd voor hen had.
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zegt in een reactie dat de regie over de zorg voor werkende mensen terug moet naar de bedrijfsarts: ‘Alleen dan is de privacy en het belang van werknemers gegarandeerd.’ De vereniging zegt zich al langer zorgen te maken over de inzet van casemanagers die op de stoel van de arts gaan zitten, en over ‘arbo-artsen’ die geen opleiding als bedrijfsarts hebben gehad en niet deskundig zijn. Volgens de NVAB moet de bedrijfsarts ‘zijn rug recht houden’, ondanks de ongeoorloofde druk die in sommige gevallen wordt uitgeoefend.
Joost Visser
 
Commentaar De Nieuwe Bedrijfsarts
En de FNV kruistocht gaat verder.
We schrijven 22 maart 2010. Nu 3.5 jaar geleden. FNV voorman Leo Hartveld lanceert het idee dat de bedrijfsgezondheidszorg op de schop moet. De bedrijfsarts zou niet onafhankelijk (genoeg meer) zijn, want door de eigen (!) werkgever betaalt ( tja, want wie zou dat anders moeten doen ?).

Maar dat is volgens het mantra 'wie betaalt bepaalt' natuurlijk vloeken in de werknemers kerk. Een nogal platte benadering die op geen enkele manier recht doet aan de vaak nogal gecompliceerde werkelijkheid van een bedrijf (neem bv uw eigen ziekenhuis of zorginstelling).
De vakbond moet daarnaast zelf ook in deze woelige tijden zien te overleven en geen beter medicijn voor het interne gedonder dan deze erg gemakkelijk te bespelen kaart. Verzuimbegeleiding als wapen in de nieuwe activistische (klasse/polder)strijd. Dat lukt goed bij de Jumbo,en Hema

De NVAB heeft zich vanaf het begin zich voor dit karretje laten spannen. Bijkomend voordeel voor de FNV is dat op deze wijze de altijd al bestaande gemengde gevoelens bij huisartsen en medisch specialisten tov bedrijfsartsen - zo gemakkelijk verder kan worden gevoed en dus ontregelt.

De FNV is voorstander van een eigen werknemers vriendelijker variant van bedrijfsarts, betaald uit de collectieve middelen, want via de zorgverzekeringswet (basispakket). Dus iedereen gaat daaraan meebetalen.

We zijn nu 3.5 jaar en een uitgebreid onderzoek naar de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts (het zgn Astri rapport) met goede (!) rapportcijfers voor de bedrijfsarts in deze sterk gepolitiseerde discussie verder.

Dit rapport is de start in het eindspel over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Binnenkort moet de SER een advies hierover uitbrengen. Vandaar dus deze meldpunten, en zwartboeken. Niet dat er soms iets/geregeld * niet iets goed , maar dat zijn geen systeem fouten, zoals de FNV suggereert. Maar de FNV heeft een geheel andere politieke activistische (SP ?) agenda.

En waar staat de NVAB nu ?"


Leeswijzer:
1. Lees het rapport van de FNV en verbaas u:
Verzuimbeleiding is een corrupte zaak ( in de ogen van de FNV) - waarvan acte

2. Doorklikkend kan met het commentaar van de NVAB lezen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten