dinsdag 8 oktober 2013

Oval verzoekt tot intrekking aanbesteding Gemeente Rotterdam aangaande bedrijfsartsen

Op 12 september startte de aanbesteding van de Gemeente Rotterdam betreffende een 'perceel bedrijfsartsen' zoals dat zo mooi in inkooptermen wordt genoemd.

De Gemeente wil per 1 januari 2014 met arbodienstverlening volgens het model eigen regie starten. Daarvoor is men op zoek naar acht tot zestien zelfstandige bedrijfsartsen.

Curieus gegeven: in de aanbestedingstukken is te lezen dat de Gemeente Rotterdam stelt eigenaar van het medisch dossier te zijn. Dat is merkwaardig.

Dit heeft niet alleen tot rumoer en discussie onder zelfstandige bedrijfsartsen geleid, maar nu reageert ook de Oval - branche organisatie voor arbo en reintegratie diensten en verzoekt de Gemeente Rotterdam de aanbesteding in te trekken !

Dat is erg opvallend nieuws, wat de nodige impact heeft. Hoe nu verder namelijk ?

Zie ondergaand persbericht:

OVAL: gemeente Rotterdam dreigt privacyregelgeving zieke werknemers te schenden       

Onlangs heeft de Gemeente Rotterdam een aanbesteding uitgeschreven voor dienstverlening van bedrijfsartsen in het kader van verzuim. Als brancheorganisatie van arbodiensten staan wij voor privacy en zorgvuldigheid bij het omgaan met medische gegevens van de medewerkers en het eigenaarschap en bewaren van deze gegevens. Met de inhoud van de aanbesteding dreigt de gemeente Rotterdam naar onze mening wet- en regelgeving op het gebied van privacy en verzuim te overtreden. OVAL vindt dit onacceptabel en heeft de gemeente Rotterdam verzocht de aanbesteding in te trekken.

Bron: OVAL

Geen opmerkingen:

Een reactie posten