woensdag 24 september 2014

De Poetin aanpak van de FNV- gewoon doorgaan op de ingeslagen weg - bedrijfsgezondheidszorg moet op de schop

De Poetin-aanpak - Dolf Algra                  

De crisis rond bedrijfsarts verdiept zich. FNV op ramkoers en zorgverzekeraar Menzis stapt in.

Een uiterst curieuze ontwikkeling.

Afgelopen donderdag verraste de FNV het arbo- en bedrijfsartsenwereldje met het persbericht dat FNV-leden met Menzis een 'onafhankelijke' bedrijfsarts krijgen. 'Wie zich als FNV-lid verzekert bij Menzis heeft straks vrije toegang tot een onafhankelijke bedrijfsarts voor adviezen over werk en gezondheid, om ziekte of arbeidsongeschiktheid door het werk te voorkomen'. Het blijkt een nieuwe dienst van zorgverzekeraar Menzis te zijn in het kader van een nieuw contract van het zorgcollectief van de FNV bij Menzis.
Bedrijfsartsen in vakbondshuizen

De 'onafhankelijke' bedrijfsartsen komen naar verluidt op 35 plekken in het land, 'zoveel mogelijk gekoppeld aan de vakbondshuizen die de FNV gaat inrichten'. 'De artsen zijn 100 procent onafhankelijk van werkgevers en arbodiensten. Ze zijn bevoegd om door te verwijzen naar de fysiotherapeut, eerstelijnspsycholoog of diëtist', aldus het persbericht.
 
FNV op ramkoers
 
Je kunt alles van de FNV vinden, maar met meel in de mond te praten doen ze daar niet. Het is allemaal glashelder. De FNV adviseert – in directe aansluiting op het vrijdag uitgebrachte SER-advies 'Betere zorg voor werkenden' – minister Asscher van Sociale Zaken 'om de huidige structuur van arbodienstverlening op te heffen. Het is niet anders te lezen dan als een regelrechte oorlogsverklaring aan zowel de werkgevers, de arbodiensten als de bedrijfsartsen.
 
 
 
 
 
 
NVAB is het beu
 
De NVAB reageerde als door een slang gebeten. In een ongekend felle reactie spuit zij haar gal: 'De NVAB heeft er echt genoeg van dat bedrijfsartsen voortdurend worden afgeschilderd als niet onafhankelijk. Deze beeldvorming is schadelijk voor de beroepsgroep en de NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van'. 
Een krachtig en toe te juichen signaal, maar wel vier jaar te laat. Want laten we wel wezen: de FNV vertelt niets nieuws. Vier jaar geleden startte de FNV een doelbewuste campagne om de bedrijfsgezondheidszorg op de schop te nemen – men leze daarvoor het rapport Fit naar de Finish.
 
Te bespelen sentiment: de integriteit van de bedrijfsarts
 
Kritische succesfactor daarbij was/is of de FNV de integriteit van de bedrijfsarts afdoende in twijfel/in diskrediet kon brengen. Toegegeven moet worden dat ze daar redelijk goed in geslaagd is. Onder andere geholpen door het – tot nu toe dus – oorverdovende stilzwijgen van de NVAB.
Het blijkt een uiterst goed en handig te bespelen sentiment. En bovendien zeer besmettelijk. Iedereen weet het nu bijna wel zeker: ergens klopt er iets niet met die bedrijfsarts.
 
 
 
 
 

 
Ook gij, SER ?
 
Zelfs de SER is buitengewoon handig ingepakt als zij in haar advies spreekt over 'een (gepercipieerd) tekort aan onafhankelijkheid van de bedrijfsarts'. Let op de haakjes! Een gepercipieerd tekort aan onafhankelijkheid. Inderdaad perceptie, want het is niet onderbouwd met harde casuïstiek. Geen feiten, vooral onderbuikgevoelens. Maar zijn we/ze in de polder nu zover weggezakt dat zelfs de SER zich door de onderbuik laat leiden? Dat stemt tot nadenken.
 
Poetin aanpak
 
Velen dachten/hoopten dat de discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg zou doodbloeden, op basis van de diepe verdeeldheid in de polder. Maar rekenden buiten de gestaalde kaders en Poetin-aanpak bij de FNV: gewoon doorgaan op de ingeslagen weg.
Het doel heiligt alle middelen. Dus eerder gewaardeerde basisspeler NVAB kan nu op de bank zitten en de vakbondsdokter – gecontracteerd en gesponsord door Menzis – wordt ingebracht.

Gaat een heleboel gedonder geven, maar dat is juist de bedoeling. De zaak moet namelijk op de schop. Hebben we toch altijd al gezegd? Nou dan.

                                       


pm: dit is variant van blog zoals gepost op Medisch Contact - 24 sept 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten